Waterschapsverkiezingen 2019

De waterschapsverkiezingen 2019 waren reguliere Nederlandse verkiezingen die werden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze waterschapsverkiezingen werden de leden van het algemeen bestuur gekozen, in de categorie van ingezetenen, voor de waterschappen voor de periode 2019-2023.

Waterschapsverkiezingen 2019
Een poster voor de PvdA in Winschoten.
Datum 20 maart 2019
Land Vlag van Nederland Nederland
Te verdelen zetels 442
Opkomst 51,25%
Resultaat
Grootste partij Water Natuurlijk
Opvolging verkiezingen
2015     2023
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Per waterschap konden alle stemgerechtigde ingezetenen, te weten de bewoners van het beheersgebied, hun stem uitbrengen. Naast de zetels voor de categorie ingezetenen, de meerderheid, zijn er in de algemene besturen ook zogeheten "geborgde" zetels voor groepen met specifieke belangen zoals de grondbezitters oftewel ingelanden. Deze bestuursleden worden niet gekozen, maar benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Op dezelfde datum werden ook eilandsraadsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen gehouden.

Opkomst Bewerken

2015 2019
# stemmen % # stemmen %
Kiesgerechtigden 12.814.042 13.933.879
Niet opgekomen 7.239.722 56,50[1] 6.793.361 48,75[1]
Opkomst 5.574.320 43,50[1] 7.140.518 51,25[1]
Ongeldige stemmen 44.833 0,80[2] 35.329 0,49[2]
Blanco stemmen 146.053 2,62[2] 150.984 2,11[2]
Geldige stemmen 5.383.434 96,58[2] 6.954.205 97,1[2]

Uitslagen per waterschap naar partij Bewerken

In totaal waren bij deze verkiezingen 442 zetels in 21 waterschappen verkiesbaar. Deze werden als volgt verdeeld:

Waterschap Aantal zetels per partij
WN VVD CDA PvdA 50+ AWP PvdD CU SGP overig totaal
Noorderzijlvest 5 1 2 3 1 0 - 2 - 2[3] 16
Fryslân 3 2 3 3 1 - 1 1 - 4[4] 18
Hunze en Aa's 5 2 2 3 1 2 - 1 - - 16
Drents Overijsselse Delta 5 4 3 - 1 2 - 2 1 3[5] 21
Vechtstromen 6 3 5 - 1 3 - 1 0 1[6] 20
Zuiderzeeland 6[7] 2 2 - 2 1 - 3[8] 2[9] 18
Vallei en Veluwe 3 4 3 2 2 2 - 3 2 2[10] 23
Rijn en IJssel 5 3 5 4 1 1 - - - 3[11] 22
De Stichtse Rijnlanden 7 4 3 2 1 1 3 1 0 1[12] 23
Amstel, Gooi en Vecht 4 5 2 4 1 - 4 1 - 2[13] 23
Hollands Noorderkwartier 3 3 2 4 2 1 - 0 - 8[14] 23
Rijnland 3 5 3 3 2 1 2 2[8] 0 21
Delfland 3 5 2 3 1 3 3 1[8] 0 21
Schieland en de Krimpenerwaard 6 5 1 3 2 1 - 2[8] 1[15] 21
Rivierenland 4 3 4 3 2 1[16] 2 1 2 - 22
Hollandse Delta 1 2 2 2 2 1 - 1 1 9[17] 21
Scheldestromen 2 2 4 2 2 1 - 1 3 6[18] 23
Brabantse Delta 2 5 3 2 2 0 2 0 - 7[19] 23
De Dommel 8 4 4 3 2 1 - 0 - 1[20] 23
Aa en Maas 7 4 5 3 2 1 - - - 1[21] 23
Limburg 3 2 - - 1 0 - - - 15[22] 21
totaal 91 70 60 49 32 23 17 15 9 68 442
8
t.o.v. 2015[23] +6 +5 -15 +1 +11 -6 +2 -4 -5 +2 0
+3

Een "-" in de tabel betekent dat de betreffende partij bij de verkiezingen van 2019 in het betrokken waterschap geen kandidatenlijst heeft ingediend.