Hoofdmenu openen
Actuele gebeurtenis In dit artikel wordt een actuele gebeurtenis beschreven.
De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen of inmiddels verouderd zijn.

De waterschapsverkiezingen 2019 waren reguliere Nederlandse verkiezingen die werden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze waterschapsverkiezingen werden de leden van het algemeen bestuur gekozen, in de categorie van ingezetenen, voor de waterschappen voor de periode 2019-2023.

Waterschapsverkiezingen 2019
Een poster voor de PvdA in Winschoten.
Een poster voor de PvdA in Winschoten.
Datum 20 maart 2019
Land Vlag van Nederland Nederland
Opvolging verkiezingen
2015     2023 →
Portaal:  Politiek

Per waterschap konden alle stemgerechtigde ingezetenen, te weten de bewoners van het beheersgebied, hun stem uitbrengen. Naast de zetels voor de categorie ingezetenen, de meerderheid, zijn er in de algemene besturen ook zogenaamde "geborgde" zetels voor groepen met specifieke belangen zoals de grondbezitters oftewel ingelanden. Deze bestuursleden worden niet gekozen, maar benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Op dezelfde datum werden ook eilandsraadsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen gehouden.

Planning verkiezingBewerken

Datum actie
24 december 2018 Laatste dag voor registratie van partijen
4 februari 2019 Dag van kandidaatstelling
20 maart 2019 Dag van stemming
25 maart 2019 Bekendmaking van de officiële uitslag