Waterschapsverkiezingen 2015

De waterschapsverkiezingen 2015 waren verkiezingen waarbij de leden van het algemeen bestuur, in de categorie van ingezetenen, van 22 van de 24 waterschappen[1] in Nederland voor de periode van 2015 tot 2019 werden gekozen.

Waterschapsverkiezingen 2015
Datum 18 maart 2015
Land Vlag van Nederland Nederland
Te verdelen zetels 444
Opkomst 43,5%
Resultaat
Grootste partij Water Natuurlijk
Opvolging verkiezingen
2008     2019
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Deze waterschapsverkiezingen vonden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig werden ook de Provinciale Statenverkiezingen en in Caribisch Nederland de eilandsraadverkiezingen gehouden. Per waterschap konden alle stemgerechtigde ingezetenen, dat wil zeggen bewoners van het beheersgebied, hun stem uitbrengen.

De vorige keer dat er landelijk verkiezingen waren voor de waterschappen was in 2008. Daarna zijn er nog wegens fusies verkiezingen gehouden voor de nieuwe waterschappen Scheldestromen (2010) en Vechtstromen (2013). Vanwege de recent gehouden verkiezing deed Vechtstromen niet mee in 2015.[2]

De verkiezingen in 2015 waren de eerste waterschapsverkiezingen die op dezelfde wijze worden gehouden als en gecombineerd met "gewone" verkiezingen zoals voor gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede Kamer. Hiertoe werd in 2014 een wet, de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen, vastgesteld die de Waterschapswet en de Kieswet wijzigde. Bij de eerste verkiezingen voor partijen kon men tussen 13 en 25 november 2008 stemmen per post. De regering stelde dit andere systeem voor omdat bij vorige verkiezingen de opkomst laag en het aantal ongeldig ingevulde stembiljetten hoog was.[3] De verkiezingen zouden eigenlijk in 2012 gehouden worden, maar waren door de discussie en aanpassingen uitgesteld tot 2015. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Doordat de grenzen van de waterschappen en van de gemeenten niet gelijk lopen, kon er in sommige gemeenten in verschillende wijken voor verschillende waterschappen gestemd worden.[4]

Naast de zetels voor de categorie ingezetenen, de meerderheid, zijn er in de algemene besturen ook zogenaamde "geborgde" zetels voor groepen met specifieke belangen zoals de grondbezitters oftewel ingelanden. Deze bestuursleden worden niet gekozen, maar benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Tijdschema Bewerken

Datum Actie
22 december 2014 Laatste dag voor registratie van partijen
2 februari 2015 Dag van kandidaatstelling
18 maart Dag van stemming
23 maart Bekendmaking definitieve uitslag

Opkomst Bewerken

2008 2015
# stemmen % # stemmen %
Kiesgerechtigden 12.952.510 12.814.042
Niet opgekomen 10.014.964 77,32[5] 7.239.722 56,50[5]
Opkomst 2.937.546 22,68[5] 5.574.320 43,50[5]
Ongeldige stemmen 284.549 9,69[6] 44.833 0,80[6]
Blanco stemmen 146.053 2,62[6]
Geldige stemmen 2.652.997 90,31[6] 5.383.434 96,58[6]

Uitslagen per waterschap naar partij Bewerken

In totaal waren bij deze verkiezingen 444 zetels in 22 waterschappen verkiesbaar.[7] Deze werden als volgt verdeeld:[8][9]

Waterschap Aantal zetels per partij
WN CDA VVD PvdA AWP 50+ WB CU SGP PvdD overig totaal
Noorderzijlvest 4 2 2 2 1 0 - 2 - 1 2[10] 16
Fryslân 3 3 2 2 - 0 - 2 - 1 5[11] 18
Hunze en Aa's 4 2 2 2 2 1 - 1 - 2 - 16
Reest en Wieden 2 3 3 2 2 1 - 2 - - - 15
Groot Salland 5 3 2 - 1 - - 3 1 - 2[12] 17
Zuiderzeeland 6[13] 2 2 - 2 2 - 1 1 - 2[14] 18
Vallei en Veluwe 3 3 3 3 2 1 - 3 3 - 2[15] 23[16]
Rijn en IJssel 5 6 3 3 1 1 - - - - 3[17] 22
De Stichtse Rijnlanden 6 3 4 3 1 - - 1 1 3 1[18] 23
Amstel, Gooi en Vecht 4 3 5 5 0 1 - 0[19] 3 2[20] 23
Hollands Noorderkwartier 4 4 4 3 1 1 - 0[19] - 6[21] 23
Rijnland 3 4 4 3 2 1 - 2[19] 2 0 21
Delfland 3 3 4 3 4 1 - 1[19] 2 - 21
Schieland en de Krimpenerwaard 4 3 4 3 1 2 - 2[19] - 2[22] 21
Rivierenland 3 4 3 3 1 1 - 2 2 1 2[23] 22
Hollandse Delta 2 3 2 2 1[24] 1 - 1 2 - 7[25] 21
Scheldestromen 2 4 3 2 1 1 - 1 3 - 6[26] 23[16]
Brabantse Delta 3 4 4 2 1 2 - - - - 7[27] 23[16]
De Dommel 6 5 4 4 1 2 - - - - 1[28] 23[16]
Aa en Maas 6 7 4 2 2 2 - - - - - 23[16]
Peel en Maasvallei 3 - 1 - - 1 11[29] - - - - 16
Roer en Overmaas 3 - 1 - - 1 11[30] - - - - 16
totaal 84 71 66 49 27 23 22 19 13 15 50 444
5
t.o.v. 2008[31] -8 -2 +13 -4 0 +23 0 +2 -3 +7 -23 +8[16]
+3

Een "-" in de tabel betekent dat de betreffende partij bij de verkiezingen van 2015 in het betrokken waterschap geen kandidatenlijst heeft ingediend.

Zie ook Bewerken