Eon (geologie)

geologie

Een eon is een zeer lang tijdperk in de geologische tijdschaal. Eonen zijn in de geochronologie de grootste onderverdelingen van de tijd sinds het ontstaan van de Aarde, waarbij vaak de tijdseenheid Ma ("mega-annum" of miljoen jaar) gebruikt wordt. Soms wordt ook de eenheid "Ga" ("giga-annum" of miljard jaar) gebruikt. Het gaat dan om het aantal jaar voor het heden.

De geologische tijdschaal wordt in drie eonen ingedeeld:

Soms wordt het tijdvak tussen de vorming van de Aarde en de oudst bekende gesteenten Hadeïcum genoemd (tot ongeveer 4000 Ma). Officieel wordt dit echter tot het Archeïcum gerekend. De eonen Proterozoïcum en Archeïcum worden samen het "Precambrium" genoemd, een naam die nog steeds veel wordt gebruikt maar is verdwenen uit de officiële indelingen.

Eonen zijn onderverdeeld in era's; en era's weer in periodes.