Hoofdmenu openen

Een eon is een zeer lang tijdperk in de geologische tijdschaal. Eonen zijn in de geochronologie de grootste eenheden voor tijd, waarbij vaak de eenheid Ma ("mega-annum" of miljoen jaar geleden) gebruikt wordt. Soms wordt ook de eenheid "Ga" ("giga-annum" of miljard jaar geleden) gebruikt.

De geologische tijdschaal wordt in drie eonen ingedeeld:

Soms wordt het tijdvak tussen de vorming van de Aarde en de oudst bekende gesteenten Hadeïcum genoemd (tot ongeveer 4000 Ma). Officieel wordt dit echter tot het Archeïcum gerekend. De eonen Proterozoïcum en Archeïcum worden samen het "Precambrium" genoemd, een naam die nog steeds veel wordt gebruikt maar is verdwenen uit de officiële indelingen.

Eonen zijn onderverdeeld in era's; en era's weer in periodes.