Verkeersborden in Nederland

verkeersborden gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

In Nederland, ook wel in Suriname, zijn de verkeersborden gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Deze Algemene Maatregel van Bestuur stelt voor Nederland de volgende verkeersborden vast.

Verkeersbord in Delft, Zuid-Holland, waarschuwt dat obers en serveersters de weg oversteken.

Tussen haakjes het nummer volgens RVV 1966.

Serie A: Snelheid bewerken

Serie B: Voorrang bewerken

Serie C: Geslotenverklaring bewerken

Serie D: Rijrichting bewerken

Serie E: Parkeren en stilstaan bewerken

Serie F: Overige geboden en verboden bewerken

Serie G: Verkeersregels bewerken

Serie H: Bebouwde kom bewerken

Serie J: Waarschuwing bewerken

Serie K: Bewegwijzering bewerken

Serie L: Informatie bewerken

Contrasterende bies bewerken

Sinds 29 augustus 2012 worden geleidelijk grafische elementen van rode kleuren in verkeersborden gescheiden door een contrasterende witte rand of band, zoals in onder andere Duitsland al jaren gebeurt. De verkeersborden met een rode buiten- of binnenrand (of rode diagonale band) worden aan de omtrek dus voorzien van een witte bies.[20] Door deze bies worden deze verkeersborden beter herkenbaar voor kleurenblinden met name waar het de ronde parkeerverboden en de verboden tot stilstaan betreft. De blauwe borden worden sinds circa 1990 voorzien van een witte rand.

Tijdelijke wegwijzers bij wegwerkzaamheden en calamiteiten bewerken

Zone bewerken

Indien boven een verkeersbord het woord "zone" is aangebracht geldt het tot het verkeersbord waarmee het einde van de zone wordt aangeduid. Vaak worden verkeersborden gebruikt waarin de afbeelding van het eerstgenoemde verkeersbord en het woord "zone" zijn geïntegreerd. Bij bord G07 (voetpad) zijn er bijvoorbeeld de borden G07-ZB en G07-ZE (zone begin en zone eind).[22] Zulke borden staan niet afzonderlijk in het RVV.

Overtredingen bewerken

Artikel 62 RVV bepaalt dat weggebruikers verplicht zijn gevolg te geven aan de verkeerstekens (waaronder verkeersborden) die een gebod of verbod inhouden: A1, A3, B6, B7, de meeste borden uit de C- en D-serie, E1, E2, E3, F1, F3, F5, F7, F9, F10, L11 en L12. Soms wordt in de omschrijving niet naar een verkeersbord verwezen, bijvoorbeeld bij fietsen op een voetpad (bord G7), feitcode R 309: "als (snor)fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken".

Een lichtere overtreding is een Mulderfeit (dit wordt dan in eerste instantie administratief afgedaan) een zwaardere een OM-feit (wordt door of namens de officier van justitie behandeld).[23]

Externe links bewerken

Noten bewerken

 1. In kilometers per uur. Tot 1966 stonden de letter km onder de cijfers.
 2. Ingevoerd in 1990, naar Europese standaard. Voordien was dit bord 9 in een rode cirkel met in zwarte letters het woord STOP
 3. Ingevoerd in 1990. Voordien was dit bord gelijk aan D2, maar met de pijl horizontaal.
 4. Op het eerste gezicht is dit bord een combinatie van C8 en C15, maar in werkelijkheid worden met C9 nog meer bestuurders geweerd dan op C8 en C15 samen, C8 & C15 als 2 losse verkeersborden onder elkaar is niet hetzelfde als C9
 5. Dit bord wordt door particulieren vaak gebruikt als E3 is bedoeld.
 6. a b c Tot 1966 stonden er geen pijltjes op deze borden, maar het woord LENGTE, BREEDTE resp. HOOGTE.
 7. a b Het (wetenschappelijk onjuiste) symbool t betekent ton.
 8. Ingevoerd in 1990. Voordien was dit bord een groen vierkant, dat uitsluitend op verkeerszuilen voorkwam. Voorbijrijden aan de linkerkant was alleen toegestaan voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 20 km/h, tenzij zich aan weerszijden op het wegdek richtingpijlen bevonden.
 9. a b c d Tot 1990 in de vorm van een verbod om een andere rijrichting te volgen.
 10. Tot 1966 wachtverbod geheten
 11. a b Het bord geldt aan de zijde van de weg waar het bord is geplaatst. Geldt het verbod aan beide zijden van de weg, dan moet dus ook aan beide zijden een bord staan. Tot 1966 gold het verbod aan beide zijden, ook als er maar een bord was geplaatst. Er was toen een "half" bord (waarvan de linker- of rechterhelft wit was) om aan te geven dat het verbod alleen aan de linker- of rechterkant gold.
 12. a b Onder het bord bevindt zich sedert 1966 vaak een onderbord, evenwijdig aan de rijbaan, met pijlen die aangeven aan welke zijde van het bord het verbod geldt. Daarmee kan dus ook het einde van het verbod worden aangegeven. Is dat onderbord er niet, dan geldt het verbod vanaf het bord, dus voor de weggebruikers die de achterkant van het bord kunnen zien. Het einde van het verbod werd tot 1966 aangegeven met een verbaal bord "Einde van wacht-/stopverbod".
 13. Tot 1990 stopverbod geheten. Tot 1966 zag dit bord er net zo uit als het parkeerverbod (dus met één schuine streep) met in witte letters de tekst "STOPVERBOD"
 14. Inhaalverbod motorvoertuigen. ANWB (2 november 2017). Geraadpleegd op 9 oktober 2022.
 15. Een brommobiel mag bij dit verkeersbord geen motorvoertuigen inhalen, maar mag zelf wel ingehaald worden. Hij volgt de regels van de motorvoertuigen (auto), maar dient behandeld te worden als een bromfiets.[14]
 16. a b Deze borden worden meestal geplaatst bij een tijdelijke of permanente wegversmalling. Strikt genomen gelden deze borden voor alle bestuurders, ook voor fietsers onderling.
 17. Voorheen: Autoweg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen
 18. Voorheen: woonerf
 19. Vaak ontbreekt het fietssymbool op de armen, in dat geval staat er een fietssymbool boven in de paal
 20. Vgl. art. 4a BABW
 21. a b Dit bord wordt permanent geplaatst, maar heeft pas betekenis als er een aankondigingsbord geplaatst is. Het idee van deze borden is afkomstig uit Duitsland en de U betekent daar Umleitung. In Nederland spreekt men van U-routes of Uitwijkroutes.
 22. https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/#G
 23. Zie [1] voor de boetes.
Zie de categorie Verkeersborden in Nederland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.