Hoofdmenu openen

In Nederland zijn de verkeersborden gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Deze Algemene Maatregel van Bestuur stelt voor Nederland de volgende verkeersborden vast.

Tussen haakjes het nummer volgens RVV 1966.

Inhoud

Serie A: SnelheidBewerken

Serie B: VoorrangBewerken

Serie C: GeslotenverklaringBewerken

Serie D: RijrichtingBewerken

Serie E: Parkeren en stilstaanBewerken

Serie F: Overige geboden en verbodenBewerken

Serie G: VerkeersregelsBewerken

Serie H: Bebouwde komBewerken

Serie J: WaarschuwingBewerken

Serie K: BewegwijzeringBewerken

Serie L: InformatieBewerken

Contrasterende biesBewerken

Sinds 29 augustus 2012 worden geleidelijk grafische elementen van rode kleuren in verkeersborden gescheiden door een contrasterende witte rand of band, zoals in o.a. Duitsland al jaren gebeurt. De verkeersborden met een rode buiten- of binnenrand (of rode diagonale band) worden aan de omtrek dus voorzien van een witte bies.[13] Door deze bies worden deze verkeersborden beter herkenbaar voor kleurenblinden met name waar het de ronde parkeerverboden en de verboden tot stilstaan betreft. De blauwe borden worden al sinds ca. 1990 voorzien van een witte rand.

Tijdelijke wegwijzers bij wegwerkzaamheden en calamiteitenBewerken

OvertredingenBewerken

Artikel 62 RVV bepaalt dat weggebruikers verplicht zijn gevolg te geven aan de verkeerstekens (waaronder verkeersborden) die een gebod of verbod inhouden: A1, A3, B6, B7, de meeste borden uit de C- en D-serie, E1, E2, E3, F1, F3, F5, F7, F9, F10, L11 en L12. Soms wordt in de omschrijving niet naar een verkeersbord verwezen, bijvoorbeeld bij fietsen op een voetpad (bord G7), feitcode R 309: "als (snor)fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken".

Een lichtere overtreding is een Mulderfeit (dit wordt dan in eerste instantie administratief afgedaan) een zwaardere een OM-feit (wordt door of namens de officier van justitie behandeld).[15]

Externe linksBewerken

NotenBewerken

 1. Dit was bord 9 in een rode cirkel met in zwarte letters het woord STOP
 2. Ingevoerd in 1990. Voordien was dit bord gelijk aan D2, maar met de pijl horizontaal.
 3. Op het eerste gezicht is dit bord een combinatie van C8 en C15, maar in werkelijkheid worden met C9 nog meer bestuurders geweerd dan op C8 en C15 samen.
 4. Dit bord wordt door particulieren vaak gebruikt als E3 is bedoeld.
 5. Ingevoerd in 1990. Voordien was dit bord een groen vierkant, dat uitsluitend op verkeerszuilen voorkwam. Voorbijrijden aan de linkerkant was alleen toegestaan voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 20 km/h, tenzij zich aan weerszijden op het wegdek richtingpijlen bevonden.
 6. a b c d Tot 1990 in de vorm van een verbod om een andere rijrichting te volgen.
 7. Tot 1966 wachtverbod geheten
 8. a b Het bord geldt aan de zijde van de weg waar het bord is geplaatst. Geldt het verbod aan beide zijden van de weg, dan moet dus ook aan beide zijden een bord staan. Tot 1966 gold het verbod aan beide zijden, ook als er maar een bord was geplaatst. Er was toen een "half" bord (waarvan de linker- of rechterhelft wit was) om aan te geven dat het verbod alleen aan de linker- of rechterkant gold.
 9. Tot 1990 stopverbod geheten. Tot 1966 zag dit bord er net zo uit als het parkeerverbod (dus met één schuine streep) met in witte letters de tekst "STOPVERBOD"
 10. Voorheen: Autoweg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen
 11. Voorheen: woonerf
 12. Vaak ontbreekt het fietssymbool op de armen, in dat geval staat er een fietssymbool boven in de paal
 13. Vgl. art. 4a BABW
 14. a b Dit bord wordt permanent geplaatst, maar heeft pas betekenis als er een aankondigingsbord geplaatst is.
 15. Zie [1] voor de boetes.