Parkeren

Plaats om een voertuig neer te zetten

Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, niet zijnde een (brom)fiets, langer dan nodig is voor het (onmiddellijk) laten in- en uitstappen van passagiers of voor het (onmiddellijk) laden en lossen van goederen. Parkeren is normaliter het sluitstuk van een rit, tocht of vlucht (ook vliegtuigen en schepen parkeren).

Betaald parkeren op straat
Polygoonjournaal 1970 over het parkeerprobleem in Amsterdam
Betaald afmeren voor boten langs een kade
Een parkeergarage in Rotterdam

Parkeerplaatsen zijn onderdeel van de verkeersinfrastructuur en worden in bijna alle landen aangeduid met de letter P.

Een (brom)fiets kan bijvoorbeeld in een al of niet bewaakte fietsenstalling worden gestald.

BeleidBewerken

Het reguleren van het parkeren is onderdeel van (het beleid van) de lokale overheid. In veel gevallen worden door deze overheden parkeernormen vastgesteld, waarin wordt beschreven hoeveel parkeerplaatsen er per woonhuis of per vierkante meter bedrijfsruimte aangelegd mogen worden. Men probeert hiermee het autobezit en -gebruik enigszins te beperken. De normen kunnen lager gesteld worden dan de werkelijke behoefte, wat wel tot enige ergernis en parkeerdruk kan leiden. De overheid kan een parkeerzone instellen, waardoor het verboden wordt om buiten de aangewezen parkeerplaatsen te parkeren.

In wetenschappelijke zin wordt onder andere het parkeren bestudeerd in het vakgebied verkeerskunde.

ParkeerregelingenBewerken

Er bestaan verschillende regelingen voor parkeren:

 • vrij parkeren (soms voor beperkte tijd, zie parkeerschijf)
 • betaald parkeren (meestal bij een parkeerautomaat), volgens een van de volgende systemen:
  • vooraf voor een bepaalde tijd betalen
  • op basis van de werkelijke parkeertijd betalen (uitrijkaart, sms-parkeren e.d.)
 • vergunningsplichtig parkeren (bewonersparkeren)

Controle kan plaatsvinden bij in- en uitgang (vaak geautomatiseerd, met slagbomen) of tijdens het parkeren, door langskomende parkeerwachters. In dat laatste geval kan het betaald hebben blijken uit een bonnetje achter de ruit, of het kan geregistreerd zijn op de parkeerautomaat (kentekenparkeren) of per mobiele telefoon (het al genoemde sms-parkeren of aan- en afmelden via internet).

VerschijningsvormenBewerken

Ook in de verschijningsvorm bestaat variatie:

 • straatparkeren: langsparkeren (op de rijbaan of in een parkeerstrook ernaast, met het voertuig evenwijdig aan de weg), 'Canadees parkeren', haaks parkeren en gestoken parkeren (schuin)
 • parkeren in parkeergarage
 • parkeren op eigen terrein

Speciale parkeerplaatsenBewerken

 • Een carpoolplaats is een parkeerplaats voor mensen die willen carpoolen. Openbaar vervoerreizigers kunnen hun auto parkeren in een transferium of P+R (Park and Ride of Parkeer en Reis).
 • Er zijn soms speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Dit staat aangegeven met een bord.
 • In Duitsland bestaan speciale parkeerplaatsen voor vrouwen.
 • Voor taxi's bestaan er vaak speciale gereserveerde parkeerplaatsen op bepaalde locaties in een stad.
 • Voor het laden en lossen van vracht uit vrachtwagens of koeriersvoertuigen, in binnensteden of bij openbare gebouwen.
 • Gereserveerde plaatsen voor hulpdiensten om snel ter plaatse te kunnen zijn.
 • Er zijn ook parkeerplaatsen vlak bij een luchthaven waarbij men de auto kan parkeren en dan met een shuttlebus naar de vertrekhal van de luchthaven wordt gebracht en na de reis weer worden opgehaald bij de aankomsthal.

Verkeersborden voor parkerenBewerken

Zie ookBewerken

  Zie de categorie Parking van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.