Voorrangskruispunt

Een voorrangskruispunt is een kruispunt van twee of meer niet-voorrangswegen waar door middel van verkeersborden en/of haaientanden is geregeld welke bestuurder voorrang heeft. Hier geldt dus uitdrukkelijk niet de 'standaardregel' dat aan bestuurders van rechts voorrang moet worden verleend.

Vaak worden haaientanden op het wegdek aangebracht om de voorrangssituatie, zoals deze al door borden is aangegeven, te verduidelijken. Soms ontbreken de verkeersborden en wordt volstaan met uitsluitend haaientanden om de voorrangssituatie te definiëren.

Borden: voorrang krijgenBewerken

De volgende verkeersborden geven aan dat men een voorrangskruising nadert waarop men zelf voorrang heeft:

Indien de weg die voorrang krijgt afbuigt, worden speciale onderborden gebruikt om aan te geven welke weg recht heeft op voorrang.

Borden: voorrang verlenenBewerken

De volgende verkeersborden geven aan dat men een voorrangskruising nadert en zelf voorrang moet verlenen:

 
Haaientanden op het wegdek

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken