VKW Limburg is een werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven bij aangesloten zijn, opgericht in 1936.

Activiteiten bewerken

De vereniging richt zich op de uitwisseling van ideeën en ervaringen, zowel onder de eigen leden als in de bredere samenleving.

Belangenverdediging is een ander actieveld. Dit betekent enerzijds het bekendmaken van de mening van de vereniging en van haar leden over maatschappelijke problemen en anderzijds het opkomen voor de leden bij concrete problemen of in moeilijke dossiers.

Leden bewerken

De vereniging telt 940 leden-bedrijven. Ze richt zich tot een doelgroep van eindbeslissers (ondernemers, managers, bestuurders (CXO-level) van bedrijven vanaf minstens 10 medewerkers. 70% van de leden zijn familiebedrijven.

Samenwerkingsakkoorden bewerken

Provinciaal UNIZO-Limburg
Nationaal VBO
Grensoverschrijdend LWV
Grensoverschrijdend Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
Vlaanderen Industrie Vlaanderen
Vlaanderen Flanders Investment & Trade

Geschiedenis bewerken

Op 4 februari 1936 werd de Limburgse tak van het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers gesticht, op een bijeenkomst in zaal Concordia in Hasselt. Michel van Slype uit Sint-Truiden werd de eerste voorzitter, met Edward Boes uit Alken als ondervoorzitter.

Vanaf de jaren veertig van de twintigste eeuw werd de vereniging voorgezeten door:

Periode Voorzitter
1946-1962 Jean Boes
1962-1971 Jan Baert
1971-1982 André Rijcken
1982-1988 Nand Beuls
1988-1997 Norbert Van Broekhoven
1997-2002 Hugo Leroi
2002 Didier Goesaert
2002-2009 Lode Essers
2009-2014 Luc Cardinaels
2014-2017 Bas van de Kreeke
2017-heden Marc Meylaers

De eerste werkgroepen bewerken

Na een onderbreking van de werking door de oorlog, werd ze hernomen met Jean Boes als voorzitter en Jan Theuwis als directeur.

In 1962 werden studieclubs of werkgroepen gevormd. In 1977 verhuisde de vereniging van het Leopoldplein naar de Kunstlaan 16 in Hasselt. De aan de bedrijven verleende diensten groeiden uit, met een sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds en een kas voor zelfstandigen (later door fusie ondergebracht bij Acerta), een interbedrijfsgeneeskundige dienst Idewe en een controledienst op arbeidsverzuim Medilim.

Een nieuwe impuls bewerken

In 1982 besloot de vereniging zich te richten op uitsluitend lidmaatschappen van bedrijven en op een specifieke niche doelgroep van eindbeslissers van middelgrote en grote Limburgse ondernemingen. Daarnaast werd een jongerenafdeling opgericht. In 1984 publiceerde VKW Limburg voor de eerste maal de TOP 500[1], opgave van de belangrijkste bedrijven in de provincie. In 1986 werd de Ambiorixprijs in het leven geroepen, werd het Strategisch Plan Limburg opgericht en werd de traditie van de jaarlijkse Limburg Happening ingezet.

Limburgse reconversie bewerken

De tweede helft van de jaren 1980 werd in Limburg vooral gekenmerkt door de mijnsluitingen. VKW Limburg was deelgenoot aan contacten met de regering, die leidden tot de reconversie, met als gevolg de creatie van 37.000 arbeidsplaatsen en de oprichting van nieuwe Limburgse bedrijven.

Samenwerking bewerken

In 1991 werd directeur Jan Theuwis opgevolgd door Jos Stalmans. De organisatie telde toen 700 leden-bedrijven. Er kwamen nieuwe werkgroepen bij en het contact met de lokale ondernemers werd aangehaald.

Vanaf 1992 kwam internationale samenwerking tot stand, door akkoorden met de Limburgse Werkgevers Vereniging in Nederland en de Stichting Werkgevers Euregio.

Modernisering bewerken

In 1997 leidde een ledenbevraging tot nieuwe initiatieven. VKW Limburg versterkte zijn activiteit als belangenverdediger en besteedde meer aandacht aan jongeren en vrouwelijke ondernemers, alsook aan communicatie en informatica, Het aantal werkgroepen en ondernemersclubs bleef stijgen. De nauwe samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School resulteerde in het organiseren van een opleiding Advanced Management Programma, gericht op Limburg.

Aandacht voor het familiebedrijf bewerken

In 2002 verbrak VKW Limburg de laatste banden die ze nog onderhield met VKW, het Ondernemersplatform, om als volledig onafhankelijke organisatie verder te werken. Hiermee werd een feitelijke toestand die een aantal jaren voordien was tot stand gekomen, bezegeld. Alleen de verleende 'diensten' werden, binnen de organisatie Acerta, of andere, verder gemeenschappelijk voortgezet.

Vanaf 2002 sloot VKW verschillende samenwerkingsakkoorden: op provinciaal vlak met Unizo-Limburg, op Vlaams vlak met Industrie Vlaanderen, op federaal vlak met het VBO en grensoverschrijdend met het LWV uit Roermond.

De blijvende aandacht voor het familiebedrijf leidde tot de oprichting van het Limburgs Platform Familiebedrijven (LPF).

Economisch woelige tijden bewerken

Vanaf 2009 introduceerde VKW Limburg een nieuwe huisstijl met een nieuw logo en met als baseline versterkt ondernemen. Het ledenaantal was ondertussen gestegen tot 940 leden-bedrijven.

Literatuur bewerken

  • L. BROUWERS, Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België, 2 delen, Brussel, 1974.

Externe link bewerken