Verbond van Belgische Ondernemingen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) (Frans Fédération des Entreprises de Belgique, FEB) is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie in België die via zijn leden-sectorfederaties indirect 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten vertegenwoordigt.

Verbond van Belgische Ondernemingen
Zetel in de Stuiversstraat
Geschiedenis
Ontstaansdatum 1973
Structuur
Voorzitter René Branders
Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans
Hoofdkantoor Ravensteinstraat 4B
1000 Brussel
Ledenaantal ca. 50.000 ondernemingen[1]
Verwante organisaties
Continentaal BUSINESSEUROPE
Media
Website www.vbo-feb.be
Portaal  Portaalicoon   Economie

Geschiedenis bewerken

Het Verbond van Belgische Ondernmingen ontstond in 1973 uit een fusie van het toenmalige Verbond der Belgische Nijverheid (VBN) en het Verbond van Belgische niet-industriële ondernemingen.

Als gevolg van de staatshervormingen in de jaren tachtig, - het ontstaan van het Waalse en Vlaamse Gewest -, moest de organisatie zich aanpassen en ging het VBO zich meer focussen op het federale en internationale socio-economische beleid, zonder aan belang in te boeten als werkgeversorganisatie die het bedrijfsleven in België en daarbuiten vertegenwoordigt.. Als patronale actor werd het VBO op 1 mei 1985 het doelwit van een bomaanslag door de Cellules Communistes Combattantes (CCC). Andere scharniermomenten in zijn bestaan zijn : de oprichting van de Groep van Tien in 1986, de start van de Europese interne markt in 1993, de invoering van de euro in 1999, de bankencrisis van 2008… In 2020 vierde het VBO zijn 125-jarig bestaan[2] met een nieuwe mission statement die zijn maatschappelijke rol bekrachtigt.

Doelstelling bewerken

Het VBO onderhandelt als werkgeversorganisatie over sectoroverschrijdende akkoorden en overeenkomsten, waaronder het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord of IPA. Het VBO zetelt – als sociale partner – in de belangrijkste interprofessionele paritaire organen: de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

De uitdagingen van de 21e eeuw en de regionalisering van een aantal bevoegdheden vereisen een nieuw sociaaloverlegmodel. Om daaraan tegemoet te komen zijn de interprofessionele werkgeversorganisaties een nieuw samenwerkingsprotocol overeengekomen voor een geïntegreerd en gecoördineerd sociaal overleg (Interprofessioneel Werkgeversoverleg/IWO) (BECI, Boerenbond/FWA, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en Voka) .

Ten slotte neemt het VBO deel aan het beheer van de sociale zekerheid door te zetelen in de bestuursorganen van de openbare socialezekerheidsinstellingen. Het is ook aanwezig in heel wat gespecialiseerde adviesorganen: de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Indexcommissie, de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen enz.

Op Europees niveau is het VBO aangesloten bij BusinessEurope, de Europese werkgeversorganisatie.

Structuur[3] bewerken

Het VBO vertegenwoordigt de Belgische ondernemingen via  een vijftigtal sectorfederaties. Elke aangesloten sectorfederatie wordt vertegenwoordigd door één lid in de raad van bestuur. De organisatie vertegenwoordigt bedrijven in de industrie en de dienstensector, met uitzondering van de niet-marktsectoren, ongeacht hun schaal.

De ideologische verzuiling aan vakbondszijde vinden we niet terug aan de kant van de werkgevers.

Bestuur bewerken

De voorzitter wordt driejaarlijks verkozen en is afwisselend een Nederlandstalige en een Franstalige. De dagelijkse leiding is in handen van de afgevaardigd bestuurder.

Periode Voorzitter[4]
1973 - 1975 Pol Provost
1975 - 1978 Roger Van der Schueren
1978 - 1981 Frans Van den Bergh
1981 - 1984 Daniel Janssen
1984 - 1987 André Leysen
1987 - 1990 Philippe Bodson
1990 - 1992 Urbain Devoldere
1992 - 1993 Norbert Joris (ad interim)
1993 - 1996 Georges Jacobs
1996 - 1999 Karel Boone
1999 - 2002 Gui de Vaucleroy
2002 - 2005 Luc Vansteenkiste
2005 - 2008 Jean-Claude Daoust
2008 - 2011 Thomas Leysen
2011 - 2014 Pierre-Alain De Smedt
2014 - 2017 Michèle Sioen
2017 - 2020 Bernard Gilliot
2020 - 2023 Bart De Smet
2023 - heden René Branders
Periode Afgevaardigd-bestuurder
1973 - 1989 Raymond Pulinckx
1990 - 2004 Tony Vandeputte
2004 - 2012 Rudi Thomaes
2012 - heden Pieter Timmermans

Sectoren bewerken

Het VBO telt een vijftigtal leden-sectorfederaties[5] (effectieve leden en toetredende leden). Samen vertegenwoordigen ze meer dan 50.000 ondernemingen. Qua werkgelegenheid vertegenwoordigen die bedrijven ongeveer 75% van de tewerkstelling in de privésector, 2/3 van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Effectieve leden bewerken

 • Advies- en ingenieursbureaus – Organisatie van advies- en ingenieursbureaus in België (ORI)
 • Afval- en recyclagesector - Belgische federatie van de afval- en recyclagesector (denuo)
 • Autohandel en reparatie - Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante sectoren (TRAXIO)
 • Automobiel- en tweewielerindustrie - Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie (FEBIAC)
 • Baksteen- Belgische Baksteenfederatie (BBF)
 • Banken, beurs, krediet en beleggingen - Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin)
 • Beton - Federatie van de Betonindustrie (FEBE)
 • Bewakingsondernemingen - Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)
 • Bouw - The Belgian Construction Association (Embuild)
 • Cement - Federatie van de Belgische Cementnijverheid (Febelcem)
 • Chemie en life sciences - Belgische Federatie van de Chemische Industrie en Life Sciences (essenscia)
 • Diamant - Antwerp World Diamond Centre (AWDC)
 • Energie (Elektriciteits- en gasbedrijven) - Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg)
 • Energie (Elektriciteits- en gasnetbeheerders) – Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België (Synergrid)
 • Energie (Mobility & Energy) – Organisatie van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming (Energia)
 • Grafische industrie - Federatie van de Belgische Grafische Industrie (Febelgra)
 • Handel en diensten - Belgische federatie van de handel en diensten (Comeos)
 • Havens - Werkgeversbond der Belgische havens
 • Ijzer en staal - Staalindustrie Verbond (GSV)
 • Kalk, kalksteen, dolomiet en aanverwante producten - Verbond van ontginningsbedrijven in België (Fediex)
 • Kleding en confectie - Beroepsorganisatie van de mode-, kleding- en confectiesector (Creamoda)
 • HR-dienstverleners - Network for work (Federgon)
 • Notariaat - Federatie van het Notariaat (FEDNOT)
 • Papier - karton - glas - Platform Sustainable Goods (inDUfed)
 • Schoonmaak - Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU)
 • Sigarettenfabrikanten - Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg (Cimabel)
 • Sociale secretariaten - Unie van erkende sociale secretariaten van werkgevers (USS)
 • Technologische industrie - Organisatie van technologische bedrijven (Agoria)
 • Textiel, hout en meubel - Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie (Fedustria)
 • Transport en logistiek (logistieke dienstverleners) - Koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (Febetra)
 • Transport en logistiek (internationale handel) - Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • Verzekeringen (makelaars) - Federatie van verzekeringsmakelaars voornamelijk actief in bedrijfssector, instellingen en publieke organisaties (BVVM)
 • Verzekeringen (verzekeringsondernemingen) - Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia)
 • Vezelcement - Beroepsvereniging van Belgische vezelcement producenten
 • Voedingsindustrie - Federatie Voedingsindustrie (Fevia)
 • Voorafbetaalde titels - Voucher Issuers Association (VIA)
 • Zandgroeven - Bedrijfsgroepering zandgroeven
 • Zeevervoer - Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)

Toetredende leden bewerken

 • Audiovisuele media - Federatie der Belgische Audiovisuele Ondernemingen (Febelav)
 • Auteurs, componisten en uitgevers - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
 • Beheer bedrijfsmatig verpakkingsafval - Organisatie voor het beheer van industriële verpakkingen (Valipac)
 • Diamant - Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD)
 • Hout - Belgische houtfederatie
 • Pensioeninstellingen - PensioPlus
 • Schoeisel, leerlooierij en marokijn - LederCuir
 • Spaarbanken - Belgische spaarbankenvereniging
 • Toeristische attracties - ATTA

Zie ook bewerken

Externe link bewerken