Provinciaal

Een provinciaal (overste) staat in sommige kloosterorden aan het hoofd van een provincie, een bepaald gebied of land. Een land kan meerdere provincies omvatten, eventueel nog onderverdeeld naar taal. Een provincie van een kloosterorde hoeft niet samen te vallen met een kerkprovincie binnen de hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook kan een provincie meerdere landen omvatten.

Bij de bedelorden kennen bijvoorbeeld de dominicanen provincies. De Nederlandse provincie maakte lange tijd deel uit van de provincie Germania. In België zijn er zowel een Nederlandstalige als een Franstalige provincie. De laatste jaren zijn er binnen deze orde verschillende wijzigingen in de indeling van provincies geweest. Bij de Kruisheren zijn enige jaren geleden de provincies van Nederland, België en Duitsland samengevoegd tot één nieuwe provincie. Onder een provincie van een kloosterorde kunnen vicariaten in andere landen ressorteren.