Tubal was volgens de volkerenlijst een zoon van Jafet.[1] Tubals nageslacht zou richting het huidige Rusland getrokken zijn en voor het eerst genoemd door Tiglat-Pileser I, Koning van Assyrië, 1100 v.Chr.; hij noemt hen de 'Tabali'. Flavius Josephus beschreef hen als de Thobelieten, die volgens hem in Kaukakisch Iberië, het huidige Georgië leefden.

Ze verleenden hun stamnaam zowel aan de rivier de Tobol als aan de befaamde stad ‘Tobolsk’, die tegenwoordig nog steeds zo heten. De naam van de huidige hoofdstad van Georgië luidt Tbilisi, en toont ook enige gelijkenis met de naam Tubal.