Magog (persoon)

persoon

Magog (Hebreeuws voor ontbinden) was volgens de volkerenlijst in Genesis een zoon van Jafet. Volgens orthodoxe uitleggers was hij onder andere een voorvader van de Scythen. Ook de Griekse geschiedschrijver Herodotus noemde Magog als voorvader van de Scythen. Magog wordt ook genoemd als een van de hoofdrolspelers van de Oorlog van Gog en Magog in het Bijbelboek Ezechiël. Magog wordt in bepaalde christelijke kringen uitgelegd als het huidige Rusland, wat wordt gebaseerd op de waarschijnlijke afstamming van de Scyten.

Illustratie van Magog in Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus van Johannes Magnus