Assur (Bijbelse naam)

Bijbelse naam

Assur was de naam van een zoon van Sem (zoon van Noach, stamvader der Semieten). In de Bijbel wordt Assur als de stamvader van de Assyriërs beschouwd.[1] maar vaak ook als synoniem gebruikt voor het land Assyrië.[2] De joodse historicus Flavius Josephus uit de eerste eeuw vertelt over hem: "Assur woonde in de stad Nineve en noemde zijn onderdanen Assyriërs die later een van de meest bevoorrechte landen werden.” (Antiquities, i, vi, 4). Assurs broers waren Elam, Arpachshad, Lud, en Aram.