Een telwoord (numerale, mv. numeralia) is een woord waarmee een aantal of een rangnummer wordt aangeduid. Men onderscheidt hoofdtelwoorden, rangtelwoorden en telbijwoorden.

  • Een hoofdtelwoord geeft een aantal of een nummer weer.
    Voorbeelden: een, twee, drie, vier;
  • Een rangtelwoord geeft de rangvolgorde in een rij weer.
    Voorbeelden: eerste, tweede, derde, vierde.
  • Een telbijwoord is telwoord dat zich gedraagt als een bijwoord.
    Voorbeelden: eenmaal, tweemaal, honderdmaal, tweewerf, driewerf.

Bepaald en onbepaald bewerken

Telwoorden worden bepaald genoemd als men daaraan kan zien hoeveel het precieze aantal is.

Voorbeelden: drieëntwintig, achtentachtigste, duizend, miljoenste

Telwoorden worden onbepaald genoemd als men daaraan niet kan zien wat het precieze aantal is.

Voorbeelden: veel, weinig, zoveelste, tigste, enkele

Zowel bepaalde als onbepaalde telwoorden kunnen voorkomen als rangtelwoord. In "het zoveelste brandje" is zoveelste het rangtelwoord van zoveel.

Zie ook bewerken