Numeralia (Latijn)

Latijn

Binnen de woordsoort van de telwoorden of numeralia in het Latijn kan men meerdere groepen onderscheiden :

  • Hoofdtelwoorden (cardinalia), die een antwoord geven op de vraag 'hoeveel ?'
  • Rangtelwoorden (ordinalia), die een antwoord geven op de vraag 'de hoeveelste ?'
  • Verdelingsgetallen (distributia), die een antwoord geven op de vraag 'hoeveel telkens ?'
  • Telbijwoorden (adverbia numeralia), die een antwoord geven op de vraag 'hoeveel keer ?'

HoofdtelwoordenBewerken

De hoofdtelwoorden in het Latijn zijn gedeeltelijk onveranderlijk (van 4-10, de tientallen, 100 en 1000), gedeeltelijk zijn ze veranderlijk (ze kunnen dus m.a.w. verbogen worden) :

  • Van 1 tot 3 hebben ze een eigen verbuiging, waarin elementen van de eerste en tweede klasse en van de voornaamwoordelijke verbuigingen vermengd zijn.
  • De honderdtallen volgen de verbuiging van bonus.
  • Het meervoud van mille (1000) richt zich vooral naar de onzijdige substantieven van de derde verbuiging.
Numeralia : onverbuigbaar
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
nominativus unus una unum duo duae duo tres tres tria
genitivus unius unius unius duorum duarum duorum trium trium trium
dativus uni uni uni duobus duabus duobus tribus tribus tribus
accusativus unum unam unum duos duas duo tres tres tria
ablativus uno una uno duobus duabus duobus tribus tribus tribus
één twee drie

RangtelwoordenBewerken

De rangtelwoorden gedragen zich als adjectieven en volgen het paradigma) bonus.

Numeralia : rangtelwoorden
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
nominativus primus prima primum secundus secunda secundum tertius tertia tertium
genitivus primi primae primi secundi secundae secundi tertii tertiae tertii
dativus primo primae primo secundo secundae secundo tertio tertiae tertio
accusativus primum primam primum secundum secundam secundum tertium tertiam tertium
ablativus primo primā primo secundo secundā secundo tertio tertiā tertio
eerste tweede derde

VerdelingsgetallenBewerken

De verdelingsgetallen gedragen zich, net zoals de rangtelwoorden, eveneens als adjectieven. Ze worden vanaf 5 gekenmerkt door het suffix -(e)ni, ~ae, ~a. Ze volgen ook het paradigma bonus.

Verdelingsgetallen komen uitsluitend in meervoudsvorm voor. Zij geven dus aan dat een getal voor ieder van de genoemde personen of zaken geldt.

Numeralia : verdeelgetallen
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
nominativus singuli singulae singulum bini binae bina terni ternae terna
genitivus singulorum singularum singulorum binorum binarum binorum ternorum ternarum ternorum
dativus singulis singulis singulis binis binis binis ternis ternis ternis
accusativus singulos singulas singula binos binas bina ternos ternas terna
ablativus singulis singulis singulis binis binis binis ternis ternis ternis
elk één elk twee elk drie

TelbijwoordenBewerken

De telbijwoorden gedragen zich als de gewone bijwoorden, en zijn bijgevolg onveranderlijk. Ze worden vanaf 5 gekenmerkt door het suffix -ies.

Zie ookBewerken

Zie ook de tabel met numeralia in het Latijn voor een volledige lijst met de numeralia in al zijn verschijningsvormen. De telwoorden staan echter wel in de nominatief mannelijk enkelvoud (meervoud voor de verdelingsgetallen).