Stikstofwet

De Stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) is een Nederlandse wet die drie resultaatsverplichtingen ten aanzien van de vermindering van de stikstofuitstoot regelt. De wet wijzigt de Wet natuurbescherming en trad op 1 juli 2021 in werking.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Citeertitel Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Titel Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)
Afkorting Wsn
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied milieurecht
Status Geldend
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 12 oktober 2020
Aangenomen door Tweede Kamer op 17 december 2020Eerste Kamer op 9 maart 2021
Ondertekend op 10 maart 2021
Gepubliceerd op 24 maart 2021
Gepubliceerd in Stb. 2021, 140
In werking getreden op 1 juli 2021
Geschiedenis
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

De wet vereist dat in 2025 minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft waarbij de kritische depositiewaarde (KDW) niet overschreden wordt; in 2030 moet dit minimaal de helft zijn en in 2035 minimaal 74%. Bronmaatregelen voor de vermindering van de stikstofdepositie worden nader vastgelegd in een Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering.[1]

De wet is ingesteld om een uitweg te bieden aan de stikstofcrisis, nadat bleek dat het Programma Aanpak Stikstof juridisch geen stand hield.[2] In de wet is een uitzondering opgenomen voor de tijdelijke extra stikstofuitstoot bij bouwwerkzaamheden (bouw, sloop en eenmalige aanleg), de zogenaamde bouwvrijstelling.[3]

Externe linksBewerken