Spreiding

Spreiding is het onderlinge verschil van de mogelijke waarden van een stochastische variabele. In striktere zin is de spreiding een maat voor deze onderlinge verschillen en slechts een andere naam voor de standaardafwijking.