Hoofdmenu openen

Het gewogen gemiddelde van een reeks getallen met bijhorende reële positieve gewichten, is een gemiddelde waarvan de waarde het meest beïnvloed wordt door de getallen met het grootste gewicht. Dit gewicht, ook weegfactor genoemd, kan bv. een betrouwbaarheid uitdrukken, of het kan de populatiegrootte zijn die hoort bij getallen die zelf het gemiddelde zijn van een deelpopulatie.

Gewogen rekenkundig gemiddeldeBewerken

Het gewogen rekenkundig gemiddelde van n getallen   met de gewichten  , wordt gegeven door de formule:

 

Gewogen harmonisch gemiddeldeBewerken

Het gewogen harmonisch gemiddelde van n getallen   met de gewichten  , wordt gegeven door de formule:

 

VoorbeeldBewerken

Het rekenkundig gemiddelde van de getallen   die allen even zwaar meetellen wordt gegeven door:

 

Het gewogen rekenkundig gemiddelde van de getallen   met gewichten   wordt gegeven door:

 

Het gewogen harmonisch gemiddelde van dezelfde getallen en gewichten wordt gegeven door: