Gewogen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde is een gemiddelde van een reeks getallen met bijhorende reële positieve gewichten, de weegfactoren, waarvan de waarde het meest beïnvloed wordt door de getallen met het grootste gewicht. Dit gewicht kan onder meer een betrouwbaarheid uitdrukken, of het kan de populatiegrootte zijn die hoort bij getallen die zelf het gemiddelde zijn van een deelpopulatie.

Gewogen rekenkundig gemiddelde bewerken

Het gewogen rekenkundig gemiddelde van n getallen   met de gewichten  , wordt gegeven door de formule:

 

Als   dan spreekt men van genormaliseerde gewichten.

Gewogen harmonisch gemiddelde bewerken

Het gewogen harmonisch gemiddelde van n getallen   met de gewichten  , wordt gegeven door de formule:

 

Voorbeeld bewerken

Het rekenkundig gemiddelde van de getallen   die alle even zwaar meetellen wordt gegeven door:

 

Het gewogen rekenkundig gemiddelde van de getallen   met gewichten   wordt gegeven door:

 

Het gewogen harmonisch gemiddelde van dezelfde getallen en gewichten wordt gegeven door: