Slag bij Pydna

De Slag bij Pydna was een slag tussen de Romeinse Republiek en Macedonië. De slag vond op 22 juni 168 v.Chr. plaats nabij Pydna

Slag bij Pydna
Onderdeel van de Derde Macedonische Oorlog
Het verloop van de Slag bij Pydna
Datum 22 juni 168 v.Chr.
Locatie Bij Pydna
Resultaat Beslissende Romeinse overwinning
Strijdende partijen
Macedonië Romeinse Republiek
Leiders en commandanten
Perseus van Macedonië Lucius Aemilius Paulus Macedonicus
Troepensterkte
44.000 38.000
Verliezen
25.000 gedood en gewond en 1000 gevangen genomen 1.000+ dood

AanloopBewerken

In 338 v.Chr. had koning Philippus II van Macedonië in de Slag bij Chaeronea een einde gemaakt aan de onafhankelijkheid van de Griekse stadstaten. Zijn zoon en opvolger Alexander de Grote maakte in korte tijd van Macedonië een wereldrijk, maar na zijn dood viel dat reusachtige rijk uiteen in de zogenaamde diadochenrijken. Griekenland bleef een deel van Macedonië.

Maar het verlies van de onafhankelijkheid lag de Griekse stadstaten zwaar op de maag. Zij zochten naar een gelegenheid om af te rekenen met de Macedonische heersers en hun onafhankelijkheid te herwinnen. Daarvoor zochten zij toenadering tot een nieuwe grootmacht in spe: Rome. In een opstand tegen Macedonië riepen Pergamon, Athene en Rodos de hulp in van de Romeinen. In 197 v.Chr. behaalde de Romeinse consul Flaminius de overwinning en één jaar later kondigde hij onder groot gejubel op de Isthmische Spelen van Korinthe af, «dat de Grieken voortaan vrij zouden zijn».

VerloopBewerken

In 168 brak weer een oorlog uit tussen Macedonië en Rome. Op 22 juni 168 v.Chr. vond nabij Pydna (een havenstad ten zuidwesten van Thessaloniki) een beslissende veldslag plaats tussen de Macedonische koning Perseus en de Romeinen onder bevel van Lucius Aemilius Paulus Macedonicus. De Romeinen waren sterk in het voordeel dankzij het ruwe terrein. De logge falanx kon zich namelijk niet goed ontplooien op het oneffen terrein. De flexibele Romeinse legioenen behaalden de overwinning. De Macedonische koning Perseus gaf zich over aan de Romeinse bevelhebber en werd met duizend vooraanstaande burgers in ketenen naar Rome gevoerd. Macedonische steden werden in brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt, zoals later ook met Carthago zou gebeuren.

De Macedonische nederlaag bij Pydna betekende het definitieve einde van het koninkrijk Macedonië, dat een Romeinse provincie werd. De Griekse stadstaten waren vazalstaten van Rome geworden.

Zie de categorie Battle of Pydna van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk