Derde Macedonische Oorlog

De Derde Macedonische Oorlog vond plaats tussen het jaar 171 en het jaar 168 v.Chr. en ging tussen het Romeinse Rijk en de Macedonische vorsten, die streefden naar hegemonie over het Griekse schiereiland.

Deze oorlog werd veroorzaakt door de argwaan van Rome jegens Perseus, de zoon van Philippos V (zie ook Tweede Macedonische Oorlog) en door de hulp die Eumenes II van Pergamum aan Rome vroeg.

Verloop van het conflictBewerken

Na de dood van Philippos V van Macedonië, kreeg zijn talentvolle zoon Perseus de troon. Hij huwde met Laodike, de dochter van koning Seleucus IV Keraunos van Azië. Door deze verbintenis werd zijn leger vergroot en kon hij allianties sluiten met verschillende volkeren in Azië, zoals de Thraciërs, de Illyriërs en het volk van Epirus. De koning wilde zijn invloed in Griekenland uitbreiden en had goede contacten met de Griekse poleis.

De Romeinen vreesden dat Perseus de Romeinse hegemonie over Griekenland zou verstoren en opnieuw de Griekse poleis op zou nemen in het Macedonische rijk. De koning van Pergamum, Eumenes II, haatte de Macedoniërs en verklaarde hun de oorlog omdat ze de vrede in Griekenland zouden verstoren. De Romeinen kwamen Eumenes II te hulp en verklaarden de oorlog aan Macedonië.

De eerste overwinning was voor de Macedoniërs, die bij Larissa het Romeinse leger van Publius Licinius Crassus versloegen. Deze overwinning kwam mede doordat de Romeinen problemen hadden met de discipline in hun rangen. Na deze overwinning bood Perseus de Romeinen een vrede aan, maar die werd geweigerd. Ondertussen was nog een van hun legers verslagen, maar koning Perseus begon last te krijgen van hoogmoed. Hij probeerde om een coalitie van Seleucus IV en Antiochius III de Grote uit Azië te verslaan, maar dat lukte niet. In 169 v.Chr. viel consul Quintus Marcius Phillipos Griekenland binnen maar zijn legioenen waren te uitgeput om te vechten, omdat ze de Macedonische bergketens hadden moeten oversteken. Uiteindelijk werd Perseus verslagen door de legioenen van Lucius Aemilius Paullus bij Pydna in 168 v.Chr.

De Macedonische monarchie werd afgeschaft en Macedonië werd in vier republieken verdeeld die belastingen moesten betalen aan Rome.

Zie de categorie Battle of Pydna van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.