Resolutie 1798 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1798 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 30 januari 2008 en verlengde de waarnemingsmissie aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea met zes maanden.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1798
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 30 januari 2008
Nr. vergadering 5829
Code S/RES/1798
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Eritrees-Ethiopische Oorlog
Beslissing Verlengde de UNMEE-waarnemingsmissie met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2008
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso · Vlag van België België · Vlag van Costa Rica Costa Rica · Vlag van Kroatië Kroatië · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Libië Libië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Vietnam Vietnam
Locator ET-ER.png

AchtergrondBewerken

Na de Tweede Wereldoorlog werd Eritrea bij Ethiopië gevoegd als een federatie. In 1962 maakte keizer Haile Selassie er een provincie van, waarop de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog begon. In 1991 bereikte Eritrea na een volksraadpleging die onafhankelijkheid. Er bleef echter onenigheid over een aantal grensplaatsen.

In 1998 viel Eritrea de stad Badme binnen, gevolgd door de bezetting van de rest van de Yirga Driehoek. Volgens Eritrea ging het historisch gezien om Eritrees grondgebied. Het lukte Ethiopië het gebied uiteindelijk weer in handen te krijgen, maar de gevechten kostten beide landen duizenden levens en miljarden dollars.

In 2000 werd in Algiers een akkoord bereikt en een 25 kilometer brede veiligheidszone ingesteld die door de UNMEE-vredesmacht wordt bewaakt. Een gezamenlijke grenscommissie wees onder meer de stad Badme toe aan Eritrea, maar anno 2018 wordt het gebied nog steeds door Ethiopië bezet.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

Met het Algiers-Akkoord hadden Eritrea en Ethiopië ermee ingestemd dat de grensafbakeningen van de Eritrees-Ethiopische Grenscommissie definitief en bindend zouden zijn. De fysieke afbakening van de grens tussen beide landen zou een regeling van hun conflict en de normalisatie van hun betrekkingen ten goede komen. In de tijdelijke veiligheidszone (TVZ) bleef de situatie echter onstabiel.

HandelingenBewerken

Het mandaat van de UNMEE-waarnemingsmacht in de TVZ werd met zes maanden verlengd, tot 31 juli 2008. De partijen werden opnieuw opgeroepen elkaar niet te bedreigen of provoceren. Eritrea moest onmiddellijk al zijn troepen en zwaar militair materieel terugtrekken van de TVZ en ook Ethiopië moest troepen weghalen. UNMEE zat ook bijna door haar brandstofvoorraad heen. De Veiligheidsraad eiste dat Eritrea de brandstofleveringen aan de missie onmiddellijk hervatte of UNMEE toeliet zelf brandstof aan te voeren.

Verwante resolutiesBewerken