Vaishnavisme is een monotheïstische stroming binnen het hindoeïsme waarin Vishnu of een van zijn Iincarnaties worden vereerd als de hoogste God. De volgelingen worden vaishnavieten of vaishnava's genoemd.

Vishnoe

Onderverdeling bewerken

De belangrijkste scholen in het vaishnavisme zijn:

Het onderscheid tussen deze scholen (en andere) wordt gemaakt door godsdienstwetenschappers, maar voor praktiserende hindoes is het onderscheid niet altijd duidelijk omdat mede dankzij de invloed van het smartisme, tamelijk vrij wordt overgenomen uit de praktijken van andere scholen. De overigen zullen zichzelf voornamelijk als shaiviet beschouwen.

Net als de shaivieten, geloven de vaishnavieten dat er slechts één God is, die gelijktijdig de hele schepping doordringt (immanent is) en die schepping overstijgt (transcendent is). Dit in tegenstelling tot de meeste abrahamitische religies, waar God alleen als transcendent wordt beschouwd. Net als bij andere hindoe denominaties erkent het vaishnavisme vele lagere goden onder de Allerhoogste God. Die andere goden worden gezien als manifestaties van het Hoogste Wezen (Kosmisch Bewustzijn) of als machtige wezens die net als de rest van de schepping door Hem worden doordrongen. Dit type monotheïsme wordt panentheïsme of monistisch theïsme genoemd.

Zie ook bewerken