Voorzitter

leidende of voorzittende functionaris van een georganiseerde groep zoals een raad, commissie of een vergadering
(Doorverwezen vanaf Preses)
Voor de voorzitter van de rechtbank in het Belgisch recht, zie Voorzitter (rechtbank).

Een voorzitter is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en soms ook een staat.

Ambassadeur Leena Al-Hadid van Jordanië zit een vergadering van het Internationaal Atoomagentschap voor in 2018
Vladimir Poetin zit een conferentie over overstromingen in Jakoetië voor in 2001
Mao Zedong was voorzitter van de communistische partij en daarmee de leider van China
Voorzittershamer.

De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.

De voorzitter hanteert soms een voorzittershamer om de orde tijdens vergaderingen te bewaren. Een goede voorzitter gebruikt zijn hamer zelden. Vaak alleen om de vergadering officieel te openen of te sluiten. De hamer is dan ook van symbolische waarde, het uiterlijke kenmerk van het voorzitterschap.

Een ad-hocleider van een vergadering wordt ook vaak voorzitter genoemd. Deze wordt dan vaak ter onderscheid van de algemene voorzitter weleens technisch voorzitter of vergadervoorzitter genoemd.

Binnen sommige verenigingen waaronder studentenorganisaties draagt de voorzitter weleens een voorzitterslint of praeseslint. In sommige studentenverenigingen dragen de overige bestuursleden bestuurslinten (deze zijn wel vaak dunner en minder luxueus). In België is het woord senior een vaak gebruikt synoniem.

Verschillende namen

bewerken

Preses en praeses

bewerken

Preses, vaak nog in oude spelling als praeses geschreven, en uitgesproken als /preeses/, is overgenomen uit het Latijn en betekent letterlijk voorzitter. Deze benaming wordt vaak, maar niet uitsluitend, gebruikt binnen studentenverenigingen en studentenclubs en studieverenigingen. Bij studentenverenigingen wordt vaak de schrijfwijze praeses gebruikt, maar het Groene Boekje schrijft sinds 1995 preses. In Nederland wordt het ook gebruikt bij kerkelijke vergaderingen om de voorzitter aan te duiden.

Specifiekere namen

bewerken

Een voorzitter heeft in verscheidene organisaties een specifiekere aanduiding: