Hoofdmenu openen

Rector (school)

hoofd van een universiteit

Een rector (voor vrouwelijke rectores wordt wel rectrix of rectrice gebruikt) is in Nederland de voorzitter van het dagelijks bestuur van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Hij of zij vervult doorgaans administratieve en bestuurlijke taken, en geeft soms ook les. De rector kan bij deze taken worden terzijde gestaan door één of meer conrectoren. Oorspronkelijk was de benaming voorbehouden aan directeuren van gymnasia, maar bij samenvoegingen met andere schoolsoorten werd de benaming rector doorgaans gehandhaafd. De huidige Nederlandse wetgeving voor voortgezet onderwijs schrijft voor dat aan het hoofd van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs een rector staat, terwijl bij andere scholen voor voortgezet onderwijs een directeur aan het hoofd staat.[1]

In Vlaanderen en meer algemeen in België werd de directeur van sommige scholen binnen het katholieke onderwijsnet rector genoemd. Dit gold meer bepaald voor de colleges geleid door jezuïeten, wanneer een jezuïet aan het hoofd van de school stond. In bisschoppelijke colleges werd deze persoon gewoonlijk principaal genoemd en in de rijksscholen prefect. Deze benamingen zijn allen vervangen door het meer universele directeur.

Zie ookBewerken

  • Rector magnificus, de hoogleraar-directeur van een universiteit, in België rector/recteur genoemd

NootBewerken