Dijkgraaf (waterschap)

bestuursvoorzitter van een waterschap

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

De 21 waterschappen in Nederland

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij of zij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem of haar motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Alternatieve benamingen

bewerken

Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben (zoals waterschap De Dommel en waterschap Vechtstromen) heet deze functie watergraaf.

In Groningen kwam de benaming voor 1995 niet voor. Hier werd de term voorzitter gebruikt. Het dagelijks bestuur werd aangeduid met Voorzitter en gecommitteerden en soms alleen gecommitteerden.

Lijst van huidige dijkgraven

bewerken

Het nummer correspondeert met de kaart.

Nr. Naam Waterschap Partij[1] Indiensttreding
1 Roeland van der Schaaf Waterschap Noorderzijlvest PvdA 2022-07
2 Luzette Kroon Wetterskip Fryslân - 2020-02[2]
3 Geert-Jan ten Brink Waterschap Hunze en Aa's partijloos 2017-08
4 Dirk-Siert Schoonman Waterschap Drents Overijsselse Delta VVD 2020-08[3]
5 Stefan Kuks Waterschap Vechtstromen - 2007-01
6 Marijn Ornstein Waterschap Vallei en Veluwe VVD 2021-03
7 Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel CDA 2011-04
8 Jeroen Haan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PvdA 2019-09[4]
9 Joyce Sylvester Waterschap Amstel, Gooi en Vecht PvdA 2022-11[5]
10 Remco Bosma Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier VVD 2023-02[6][7]
11 Rogier van der Sande Hoogheemraadschap van Rijnland VVD 2017-09
12 Piet-Hein Daverveldt Hoogheemraadschap van Delfland D66 2018-06
13 Toon van der Klugt Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - 2019-05
14 Co Verdaas Waterschap Rivierenland PvdA 2019-04
15 Jan Bonjer Waterschap Hollandse Delta - 2020-05[8]
16 Toine Poppelaars Waterschap Scheldestromen CDA 2010-02
17 Kees Jan de Vet Waterschap Brabantse Delta CDA 2017-09
18 Erik de Ridder Waterschap De Dommel CDA 2019-05
19 Mario Jacobs Waterschap Aa en Maas GroenLinks 2021-04[9]
20 Saskia Borgers Waterschap Limburg Water Natuurlijk 2024-02[10]
21 Hetty Klavers Waterschap Zuiderzeeland - 2013-10