Een preon is een hypothetisch subatomair deeltje waaruit quarks opgebouwd gedacht worden. Preonen zouden een diameter van 1 zeptometer (10−21m) hebben. Het deeltje is voorgesteld door Jogesh Pati en Abdus Salam. Het bestaan van de deeltjes is vooralsnog onbevestigd.