Neutralino's zijn in de deeltjesfysica, een deelgebied van de natuurkunde, hypothetische elementaire deeltjes, die in supersymmetrische theorieën optreden.

Zij worden gekenmerkt door het feit dat aan elk van de (kwantum-)velden een partnerveld wordt toegewezen, dat wat betreft de spin met een absolute waarde van exact 1/2 verschilt van het originele kwantumveld. Aangezien de uitgangsvelden hier bosonen (geheeltallige spin) zijn, moeten de neutralino's zelf dus fermionen zijn (halftallige spin). In het bijzonder zijn neutralino's Majorana-fermionen, dat wil zeggen dat zij geen elektrische lading hebben en zich dus niet onderscheiden van hun anti-deeltjes.