Een antineutrino is het antideeltje van een neutrino. Antineutrino's komen vrij bij bètaverval van een neutron. Er bestaan drie antineutrino's: het elektron-antineutrino, het muon-antineutrino en het tau-antineutrino. Antineutrino’s die vrijkomen door de natuurlijke radioactieve processen die zich in de Aarde afspelen worden geoneutrino's genoemd.