Internationalisme

Internationalisme is een politieke stroming die streeft naar het vormen van een samenwerking van naties in een unie. Elke natie behoudt desondanks meestal nog een zekere zelfstandigheid en sancties tegen de deelnemers kunnen alleen in onderling overleg worden genomen. Soms wordt ook een centraal geleide uniestaat van landen en naties nagestreefd.

Van inter- naar supranationalismeBewerken

Vormt men toch een bindende koepel op deelgebieden, dan ontstaat er een statenbond of confederatie. Wordt de samenwerking daarna nòg steviger dan tendeert men naar een federatie of bondsstaat, waarin communautaire problemen ontstaan indien de politieke belangen van de lidstaten onderschat worden. Komt er uiteindelijk één regerende macht die de anderen vervangt dan wel tot ondergeschikte overheid maakt, dan spreekt men over een supranationale macht.

Voorbeelden van internationale organisatiesBewerken

Voorbeelden van mengvormen met supranationale organisatiesBewerken