Hoofdmenu openen
Regio Haaglanden

De politieregio Haaglanden omvatte negen gemeenten: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Delft, Midden-Delfland en Westland. In deze regio woonde ruim 1 miljoen personen.

Bij de invoering van de Nationale Politie op 1 januari 2013 is politieregio Haaglanden samengevoegd met de politieregio Hollands Midden tot de Regionale Eenheid Den Haag, een van de tien regionale eenheden.

Inhoud

Taken van de politieBewerken

Een overzicht van alle taken van de politie is te lezen in de website van Politie Haaglanden. Het voornaamste is dat de politie samen met burgers en het bedrijfsleven zorgt voor de veiligheid en leefbaarheid in haar regio. Op 9 januari 1957 werden de eerste zeven vrouwelijke agenten beëdigd.

EvenementenBewerken

In Den Haag zijn per jaar gemiddeld 350 demonstraties die door de politie worden begeleid, vooral demonstraties op het Binnenhof of voor het Vredespaleis. Daarnaast begeleidt de politie 800 evenementen. Dit gaat van Parkpop in het Zuiderpark en de Pasar Malam op het Malieveld tot buurtfeesten.

BevolkingsonderzoekBewerken

In 2006 deed Politie Haaglanden een onderzoek onder 8.000 bewoners van de regio. De vraag was waar met voorrang aandacht moest worden besteed. Overlast door jongeren stond bovenaan de lijst. Foutparkeren stond op de tweede plaats, direct gevolgd door hondenpoep. Er zijn minder auto-inbraken en fietsendiefstalen, en men voelt zich veiliger op straat.
In Den Haag werd in 2007 een speciale actie gehouden: "Haagse kak moet in de bak".

HoofdkantoorBewerken

 
Hoofdbureau Politie Haaglanden, uitbreiding

In enkele panden aan de Burgemeester Patijnlaan en de Burgemeester van Karnebeeklaan was na de Tweede Wereldoorlog het hoofdkantoor van de Haagse politie gevestigd. In 1948 werd besloten over te gaan tot de bouw van een hoofdkantoor. Toen besloten werd om op dezelfde locatie te blijven werden enkele panden aan de (latere) Patijnlaan afgebroken inclusief enkele panden die erachter stonden. De panden aan de (latere) Karnebeeklaan werden verkocht.

Drie ontwerpen werden vergeleken, een ontwerp van Dudok, de stadsarchitect, een ontwerp van Julius M. Luthmann (1890-1973), architect van Gemeentewerken tevens architect van het ernaast gelegen stadhuis, en een ontwerp van Willem Simon van den Erve, die de opdracht kreeg. De bouw duurde van 1954 tot en met 1959.

De ingang van het nieuwe bureau was aan het Alexanderveld. De architect moest met enkele speciale gegevens rekening houden:

  • Het gebouw moest geen ontoegankelijke vesting worden maar ook geen glazen paleis. Hij wilde met strakke lijnen het strakke regime van de politie weergeven.
  • Per medewerker moest 12,5 m² berekend worden.
  • De hoogte van het gebouw mocht maximaal 23,5 meter worden om zeker te zijn dat het gebouw niet hoger werd dan het naastliggende stadhuis. De toenmalige korpschef, Gualtherie van Weezel, liet er nadien een vlaggenstok op zetten om toch hoger te zijn.

Later is het gebouw uitgebreid. Op het dak van de ondergrondse garage werd een patiotuin gemaakt met een waterplastiek, gemaakt door beeldend vormgever Hedda Buijs.

RenovatieBewerken

In de afgelopen jaren heeft een grondige renovatie plaatsgevonden. Er werd asbest gevonden, er kwam airconditioning, betere verlichting en betere beveiliging. Ook werd er een systeem aangelegd waarbij warmte of koelte uit ondergronds water wordt gebruikt om de temperatuur in het gebouw te regelen.

Op het dak bevindt zich een grote aula, die ook wel de cockpit wordt genoemd.

Sinds 1 maart 2007 is mr. Henk P. van Essen korpschef van Politie Haaglanden.

MonumentBewerken

In de hal achter de oude ingang aan het Alexanderveld is een monument aangebracht met de volgende tekst:

TER NAGEDACHTENIS AAN DIE LEDEN
VAN HET HAAGSE POLITIECORPS DIE
DOOR HUN TROUW HET LEVEN LIETEN
IN EEN TIJDPERK VAN BRUUT GEWELD
1940-1945

ZIJ ZIJN NIET WAARLIJK DOOD
DIE IN ONS HARTE LEVEN

TriviaBewerken

  • De burgemeester van Den Haag is de korpsbeheerder.
  • Als kustplaats beschikt de politie over 4 boten en 4 strandvoertuigen.
  • Ieder woensdagavond wordt op RTV West, in het programma 'Team West', aandacht gevraagd van de kijkers voor onopgeloste zaken. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met het regiokorps Politie Hollands-Midden.

Externe linkBewerken