Politie Amsterdam-Amstelland

regionaal politiekorps in Nederland (1993-2012)

De politieregio Amsterdam-Amstelland omvatte de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit gebied besloeg 357 km² waarin ruim 900.000 mensen woonden.

Locatie
Mercedes G-klasse, in gebruik bij regiokorps Amsterdam-Amstelland (2008)

Het korps is per 1 januari 1994 ontstaan als gevolg van het in werking treden van de Politiewet 1993 die onder andere tot gevolg had dat de korpsen van Gemeentepolitie en Rijkspolitie fuseerden. De fusiepartners waren Gemeentepolitie Amsterdam, Gemeentepolitie Amstelveen en het District Amsterdam van de Rijkspolitie.

Het korps bestond uit een kleine 6.000 politiemensen en had een jaarlijks budget van circa 394 miljoen euro. De regio Amsterdam-Amstelland was verdeeld in vijf districten en 32 wijkteams.

Bij de invoering van de Nationale Politie op 1 januari 2013 is het regiokorps Amsterdam-Amstelland omgezet in de Regionale Eenheid Amsterdam, een van de tien regionale eenheden.

Het beheer van een eenheid is in handen van het regionaal college bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De burgemeester van Amsterdam is automatisch voorzitter van het college en tevens korpsbeheerder.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en daarmee ook voor politieactiviteiten op dat vlak. De hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar is verantwoordelijk voor opsporingsonderzoeken die de politie uitvoert. Voormalig burgemeester Job Cohen heeft een aantal beheersbevoegdheden gemandateerd aan de toenmalige korpschef, hoofdcommissaris Bernard Welten, die deze daarmee zelfstandig kan uitvoeren.

Driehoek

bewerken

Het beleid in de eenheid Amsterdam wordt vastgesteld in de zogenaamde regionale driehoek: het overleg tussen korpsbeheerder Halsema, hoofdofficier De Beukelaer en hoofdcommissaris Paauw. Lokaal beleid wordt op gemeentelijk niveau bepaald in de lokale driehoeken. Hierin hebben zitting: de burgemeester, de officier van justitie en de lokale (politie)districtschef. In Amsterdam fungeren ook nog sub-driehoeken: dat is het overleg tussen de stadsdeelvoorzitter, een vertegenwoordiger van de burgemeester, de officier van justitie en de lokale (politie)districtschef.

Overzicht en structuur van de districten

bewerken

Hier een overzicht van de verschillende districten met de daaronder vallende politiebureaus/wijkteams, waarbij telkens het eerstgenoemde bureau ook het districtsbureau is van het district.

Het politiebureau en team "Water-Havens", gevestigd aan de Radarweg in Westpoort, valt niet onder een district.

Verkeersdienst

bewerken

De regiopolitie Amsterdam-Amstelland kent haar eigen verkeerspolitie, tot voorheen het wijkteam Autosnelwegen.

Rond 2007 werd dit opgegaan in DCIV, Dienst Controle Infrastructuur Verkeer. Zowel het toezicht op het Water (Team Water) openbaar vervoer (Team Openbaar vervoer TOV) als de dienst Verkeersdienst werken vanuit een zelfstandig bureau 'De Eenhoorn', in Amsterdam Oost. Ook de FTVO (forensisch Technische verkeersongevallen dienst) en de VOA (verkeers ongevallen analyse) werken vanuit dit gebouw.

Deze vernieuwde opzet is in het kader van de "Nodale Oriëntatie" wat inhoudt dat de politie aanwezig wil zijn op knooppunten waar mensen zich verzamelen.

Dienst Executieve Ondersteuning

bewerken

De Dienst Executieve Ondersteuning (DEO) van de regiopolitie Amsterdam Amstelland is een steeds groter worden bedrijfsonderdeel. DEO levert onder andere flexibel inzetbaar personeel om de wijkteams en/of districten te ondersteunen. Bij DEO werken agenten en surveillanten welke zeer flexibel inzetbaar zijn, deze opzet is uniek voor de politie in Nederland en levert de hele regio slagkracht op de momenten dat dat het meest nodig is.

Ook de meldkamer, Mobiele Eenheid en de Hondengeleiders alsmede de Ruiterij vallen onder dit bedrijfsonderdeel.

Incidenten

bewerken