Pinakoïde:
1) het symmetriecentrum
2) de parallelle vlakken

Een pinakoïde is een term uit de kristallografie en duidt op een bepaalde symmetrievorm bij kristallen. Hierbij liggen 2 vlakken parallel ten opzichte van elkaar en snijden de verbindingslijnen van de overeenkomstige hoekpunten (de zogenaamde assen) elkaar in 1 punt (het zogenaamde symmetriecentrum). De beide vlakken moeten echter wel gedraaid liggen ten opzichte van elkaar; ze mogen dus niet elkaars spiegelbeeld zijn.

Een pinakoïde is een zogenaamde open vorm. Dergelijke vormen zijn op zichzelf geen compleet ruimtelijk lichaam. Een pinakoïde komt dus altijd voor in combinatie met andere vlakken, waarmee ze 1 kristal vormen.

Pinakoïden komen voor bij 4 kristalstelsels: