Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop

Afwisselend met meerdere accounts en oningelogd vanaf thuis en school (2015 lagere school; 2016 middelbare school) alsmede open proxies enkele zinvolle bewerkingen doen maar ook gepland vandalisme plegen, onzinnominaties doen, alsmede zich voordoen als meerdere personen en tevens vandaliseren oningelogd of via een sokpop en dat ingelogd weer herstellen direct erna. Misbruik van botaccounts on zinloze of vandalistische bewerkingen snel te plaatsen. Doelbewust gepland het systeem bespelen en een hierdoor een betrouwbare opbouw van de encyclopedie schade toebrengen. De onderstaande accounts zijn dientengevolge geblokkeerd en het oningelogd bewerken is onmogelijk gemaakt na bewerkingenonderzoek en uitgevoerde checkuserprocedure waarbij is vastgesteld dat dit een persoon betrof die dit gepland ondernam. Navraag is gedaan en verkregen bij de checkuser om mijn kleine broertje/klasgenoot deed het uit te sluiten:

Gebruiker kon indien gewenst eenmalig gebruikmaken van de ontsnappingsclausule, dus enkel werken met het huidige hoofdaccount en beloven af te zien van de vastgestelde ongewenste activiteiten die een goede opbouw van de encyclopedie verstoren en zich beperken tot neutraal inhoudelijk constructief bijdragen aan de encyclopedie. De originele account, GridKiller had daartoe een niet meegeblokkeerde email- en overlegpaginafunctie en kreeg van de afhandelend moderator een blokkade van 1 jaar opgelegd tot 18 maart 2016. Hierna werd echter doorgegaan met de genoemde detrimentale activiteiten als vandaal en is het nieuwe sokpopaccount waarmee de blokkade werd ontdoken hieronder geblokkeerd en zijn de bewerkingsrechten beëindigd ook vastgesteld via checkuser:

Doorgegaan op 24 maart 2015 zie ook checkuser via:

Doorgegaan op 26 maart 2015 zie ook checkuser via:

Doorgegaan op 5 april 2015 via:

Doorgegaan op 7 april 2015 zie ook checkuser via:

Doorgegaan op 14 apr 2015 zie ook checkuser via:

Doorgegaan op 23 mei 2015 zie ook checkuser via:

Doorgegaan van 9 aug 2015 t/m 13 mei 2016 zoals bevestigd door checkuser na valselijk verkrijgen van IP-blockexcempts ingelogd via:

Doorgegaan op 27 maart 2016 zie hier via:

Doorgegaan van 13 mei t/m 17 mei 2016 zoals vastgesteld via checkuser aanvullend via school

Doorgegaan op 22 mei 2016 via

Doorgegaan van 6 jun - 17 jun 2016 via onderliggende open proxy: