Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop


Reden voor verwijderenBewerken

Hallo! Ik zie dat u zich zojuist geregistreerd heeft en in zo'n 20 minuten op diverse artikelen afbeeldingen van vlaggen verwijderd heeft, zonder in de samenvatting of elders een reden te geven. Kunt u deze actie toelichten? Richard 27 mei 2016 15:51 (CEST)

Zoals eenvoudig na te gaan zou zijn, verwijderde ik onzinvlaggen. Groet, HGVWijloo (overleg) 27 mei 2016 16:03 (CEST)
Van een aantal ervan had ik al zo'n idee, maar ik ben er ook al een tegengekomen die naar verluidt weliswaar niet officieel aangenomen, maar wel degelijk voorgesteld was (dus geen onzin 'zonder meer'). Richard 27 mei 2016 16:11 (CEST)
PS: als de betreffende vlaggen echt 'onzin' zijn, is het wellicht beter dat op Wikimedia Commons aan de kaak te stellen. Nu blijven de betreffende vlaggen op anderstalige Wikipedia's gewoon staan. Richard 27 mei 2016 16:14 (CEST)
De enige vlag waarover je zou kunnen twijfelen is degene die afgeleid is van het plaatje https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artaxiad_standard.png. Laatstgenoemde afbeelding is slechts gebaseerd op - niet een weergave van perse - een afbeelding uit een werk uit de jaren 50, waarvan de relevantie niet is aangetoond. Daarmee krijgt deze vlag ruimschoots het nadeel van de twijfel: eerst zou degelijk moeten worden getoond dat betrouwbaar is vastgesteld dat deze vlag in de bewuste periode werkelijk gehesen is. HGVWijloo (overleg) 27 mei 2016 16:36 (CEST)
Dat kwam ik inderdaad al tegen op de svg-versie van die afbeelding (Bestand:Artaxiad standard2.svg). Het verhaal is in ieder geval duidelijk. Wellicht is het een idee om in de toekomst de bewerkingssamenvatting in te vullen, zodat direct duidelijk is wat je gedaan hebt en waarom. Kwestie van eventuele misverstanden voor zijn, meer niet.
Blijft over dat de afbeeldingen feitelijk nog gewoon bestaan. Zoals ik boven al aangaf, is het wellicht een idee om dat op Commons aan te kaarten en de afbeeldingen eventueel te laten verwijderen. Dan verdwijnt die verkeerde informatie direct van de anderstalige Wikipedia's ook. Kijk maar of je iets ziet in deze suggestie (meer is het niet).
In ieder geval bedankt voor je reacties en een heel prettig weekend toegewenst. Richard 27 mei 2016 18:01 (CEST)
Ik wijs op de discussies die recent eerder gevoerd zijn. Zie hier en hier. De essentie is, dat iedere zogenaamde vlag van een historische entiteit, ( rijk, stam, stamfederatie, etc. ) waarvan de uploader gemeld heeft dat het own work is, in principe als volstrekt onbetrouwbaar dient te worden beschouwd. Als het niet is voorzien van een bron die overduidelijk aantoont dat dit echt gebaseerd is op wetenschappelijk onomstreden informatie is het correct en aanvaardbaar die te verwijderen. Iedere actie van verwijdering, die aan die critera voldoet, heeft mijn grote instemming. Renevs (overleg) 27 mei 2016 21:31 (CEST)
@Richardw - [1] - Mijn kennis van de Engelstalige Wikipedia en de bewerkers daar is niet zo groot, maar ik heb daar een vraag gesteld en voorgesteld om twee klaarblijkelijk niet-wetenschappelijk-te-linken afbeeldingen te verwijderen uit artikelen. Mijn keuze voor aankaarten op de Engelstalige, op hun Armenië-project is een afweging: ik vermoed dat Commons niet te kieskeurig is en historiserend eigen werk niet zal schuwen. Daarmee bereikt je wellicht niets. Maar op Commons zou iemand het ook kunnen proberen, op de bestanden zelf. HGVWijloo (overleg) 28 mei 2016 00:46 (CEST)

Vlaggen van het Ottomaanse RijkBewerken

Beste HGVWijloo,

Ik zie dat je nu bezig bent met het verwijderen van vlaggen van Ottomaanse Rijk. Het klopt dat het Rijk geen nationale vlag had (die werden in bijna elk land pas ingevoerd in de 19e eeuw). In tegenstelling tot de eerdere nomadenrijken, voerde het Ottomaanse Rijk wel vlaggen. Op schilderijen van tijdgenoten is dat ook duidelijk te zien:

Hier [2] word bevestigd dat een rode vlag in een halve maan toegekend werd aan de janitsaren. Het verwijderen van Bestand:Fictitious Ottoman flag 2.svg vind ik nogal overdreven: zo fictief is die vlag niet. Het was en van de vele ontwerpen die, met name op zee, gebruikt werden door het Ottomaanse Rijk Groeten, Sir Iain overleg 28 mei 2016 14:47 (CEST)

Of dergelijke schilderijen nu een wetenschappelijke bron vormen - direct of indirect - is hiermee niet aangetoond. Fraai zijn ze wel! Wat in de eerste plaats van belang is, is de vorm van de door mij verwijderde afbeelding (   ). Die vorm is als fictief te beschouwen, niet? Zie ook [3] en [4] voor een bredere argumentatie hierbij. Belangrijker nog, waar zijn de wetenschappelijke bronnen die zeggen dat een afgeronde wimpel werd gevoerd. Ook over de aan-/afwezigheid van andere symbolen dan een wassende maan en over welke kleuren er gebruikt dienen te worden, kun je wmb niet zomaar een keuze maken. HGVWijloo (overleg) 28 mei 2016 15:14 (CEST)
Het is mij onduidelijk wat Mehmed the Conqueror and His Time van Franz Babinger duidelijk zou moeten maken indezen. Als het boek iets duidelijk maakt zijn het de evidente onduidelijkheden omtrent Ottomaanse vlag(gen) tot aan de laatste periode van het Rijk. HGVWijloo (overleg) 28 mei 2016 15:29 (CEST)
Zie voor de discussie ook de laatste bijdrage van heden van Guss in Wikipedia:Het Verleden Renevs (overleg) 28 mei 2016 16:35 (CEST)
Gisteren heb ik een aantal uren besteed aan een nderzoekje naar de vlaggen van het Ottomaanse Rijk. De situatie is veel onduidelijker dan ik had verwacht, en het lijkt erop dat de halve maan vaker door christenen als algemeen symbool van het Ottomaanse Rijk werd gebruikt dan door de Ottomanen zelf. Op zee werd de halve maan zeker wel in vlaggen gebruikt ([5]), en in ieder geval aan het begin van de 18e eeuw werd ook een enkele halve maan op een rood veld gevoerd ([6]). De vorm van ( ) is zeker niet in algemeen gebruik geweest en is dus zeer waarschijnlijk inderdaad fictief.
Tijdens landcampagnes op was de Zulfikar ( ) een algemener symbool ([7]), net als de vlaggen met de Tughra van de sultan.
Vlaggen in infoboxen hebben volgens mij twee functies: 1) aandacht vestigen op belangrijke informatie en 2) het visueel verbinden van commandanten met de partij waarvoor ze vochten (zoals in Hollandse Oorlog). De tweede functie voegt echt iets toe, de eerste niet of nauwelijks.
Zelfs landen die voor ca. 1800 een lange traditie hadden wat betreft het voeren van vlaggen, zoals Nederland, Denemarken of Engeland, hadden geen nationale en uniforme vlag. Het was heel normaal dat bijvoorbeeld Nederlandse schepen naast elkaar verschillende vlaggen voerden:  ,   en  .
We zouden alle vlaggen voor 1800 uit infoboxen kunnen verwijderen, want uniforme symbolen waren het nog niet. Ik zou dat zonde vinden. Als het bestaande en redelijk algemene symbolen van staten waren, zijn ze wat mij betreft geschikt om te kunnen gebruiken als visuele representatie van het betreffende land op plaatsen waar niet veel ruimte is, zoals in infoboxen en navigatiesjablonen. Het beste zou zijn als er ook gedetailleerde informatie beschikbaar was over het daadwerkelijke gebruik van zulke symbolen.
Ik denk dat het een goede zet is om   te verwijderen, maar om dan helemaal geen symbool meer te gebruiken gaat mij wat ver. Groeten, Sir Iain overleg 29 mei 2016 18:53 (CEST)
  • Het criterieum bestaande en redelijk algemene symbolen van staat zou wat mij betreft een goede richtlijn zijn. Een vlag/symbool die naar wij weten minder dan een kwart van de duur van een staat in gebruik was, zou bijvoorbeeld niet in aanmerking komen. Belangrijk zou zijn dat bij plaatsing wordt aangetoond dat aan deze voorwaarde voldaan wordt, middels een betrouwbare bron (tenzij een evident juiste vlag geplaatst wordt). Betrouwbare bronnen horen uit relevant wetenschappelijk werk afkomstig te zijn over het betreffende onderwerp. Dat blijkt gezien de hoeveelheid eigen-werk-vlaggen geen overdreven werkwijze; ergens zou een linkje worden gegeven bij het plaatsen van een vlag op nl.wikipedia. De Engelstalige Wikipedia en commons zijn beide niet verstoken van romantici, nationalisten, vulgrage enthousiastelingen en regelrechte fantasten. Fantasievlaggen worden niet geweerd van commons. Ervan uitgaan dat commons of EN het juist hebben is – zeker in het geval van gevoelige onderwerpen als nationale symbolen van Turkije, Armenië etc. enz. – geen juiste werkwijze. Dit zou uitgangspunt dienen te zijn, enig bewustzijn van de sociale spelomgeving waarvan je onderdeel bent, zou de Wikipediaan sieren.
  • Een betrouwbare en gemakkelijk verifieerbare bron voor vlaggen is crwflags. Dit is een linkje naar de index van deze site, wat Ottomaanse vlaggen betreft. Er staat tamelijk uitgebreide informatie aldaar [8]. Een rode vlag met witte wassende maan en ster (5/8 punten) zou goed kunnen dienen in de infoboxen, deze pagina's gelezen hebbende.
  • De Zulfikar zou ik niet als redelijk algemeen kunnen typeren, waardoor deze af zou vallen als je de criteria die je hierboven noemt zou hanteren. Discussie over het aannemen van deze criteria in breder verband van nl.wiki zou trouwens zeer gewenst zijn. Met hartelijke groet, HGVWijloo (overleg) 30 mei 2016 13:06 (CEST)
  • Een infobox bij een veldslag bijvoorbeeld moet natuurlijk de vlag gebruiken die op dat moment in gebruik was, ongeacht hoe lang die betreffende vlag in gebruik was. Verder denk ik dat we het in het algemeen redelijk eens zijn.
  • 'Eigen werk' is geen criterium om iets te verwijderen of te wantrouwen omdat het alleen aangeeft hoe de betreffende afbeelding tot stand is gekomen. Belangrijker is bronvermelding, al zijn mensen op Commons (ik ook) daar vaak erg slordig mee. Op Commons is het belangrijker dat het werk vrij te gebruiken is, feitelijke juistheid is van ondergeschikt belang.
  • De rode vlag met de witte halve maan en ster werd pas in 1793 ingevoerd, daarvoor kwam de ster niet of nauwelijks voor. De Zufikar was in de 16e en 17e eeuw tijdens campagnes op het land wel een redelijk algemeen symbool. Wat mij betreft dus wel bruikbaar in infoboxen die hier over gaan. Het is jammer dat er zo weinig goede informatie beschikbaar is over Ottomaanse vlaggen in de vroegmoderne periode, terwijl er zoveel fysieke vlaggen bewaard zijn gebleven in zoveel Europese musea.
  • Roberto Breschi is over het algemeen betrouwbaarder dan crwflags, en geeft ook beter aan of de afbeeldingen speculatief zijn. Groeten, Sir Iain overleg 30 mei 2016 22:34 (CEST)

VandalismebestrijdingBewerken

Fijn dat je vandalisme terugdraait. Zou je daarbij in het vervolg ook op [Als gecontroleerd markeren] willen klikken? Dan verdwijnen de verholpen gevallen van vandalisme van de controlelijst. Groet Toth (overleg) 25 jun 2016 04:18 (CEST)

Zal ik doen. Vrg. HGVWijloo (overleg) 25 jun 2016 04:19 (CEST)
Top Toth (overleg) 25 jun 2016 15:49 (CEST)

Lijst van straten in AmsterdamBewerken

Ik ben geneigd te vragen uw bewegingsvrijheid op dit project in te perken als u niet gaat lezen wat u verkeerd deed. Ik reken erop dat u beter gaat opletten en laat het hierbij, ik ga uw bewerking niet nogmaals terugdraaien, ik reken er op dat u dit zelf doet. Einde conversatie. –Frank Geerlings (overleg) 25 jun 2016 22:46 (CEST)

Nee, ik wil toch een ding toevoegen. Ik vind dat u niet goed bezig bent als u op één dag tweemaal op uw overlegpagina wordt aangesproken op slordigheid. –Frank Geerlings (overleg) 25 jun 2016 22:51 (CEST)
Je laat me glimlachen. Je jeugdige enthousiasme werkt aanstekelijk. Inhoudelijk dan: je zit er een beetje naast, beste vriend; degene die iets plaatst heeft de verplichting om - zeker bij gerede twijfel en na navraag - een fatsoenlijke bron te plaatsen. Vooralsnog ben ik uiterst benieuwd naar iets betrouwbaars dat dat afgesloten steegje linkt aan de op de brandstapel gestorven theoloog. En, dat zal niet lukken verwacht ik gezien deze bronnen, die aangeven dat Servetsteeg ws. een verbastering van Revetsteeg of Ravetsteeg is. [9] [10].
Terugdraaien ga ik niets, en ondanks je onterechte woorden wens ik jou toch een prettige avond. HGVWijloo (overleg) 25 jun 2016 23:05 (CEST)
Ik was net wat onnodig fel, maar u ziet over het hoofd dat u niet de onzorgvuldige bijdrage van BonstraGeert van vanavond heeft ongedaan gemaakt maar dat u heel de Servetsteeg uit het artikel heeft verwijderd. Uw observatie over de Revetsteeg klopt, maar daar hadden we het niet over. Ik vroeg u slechts (op wat onvriendelijke toon, waarvoor toch maar mijn excuses) even uw werk te controleren. Maar goed, ik ging het erbij laten. Ik wens u ook een fijne avond. –Frank Geerlings (overleg) 25 jun 2016 23:18 (CEST)
Dan hoort deze straat alsnog (vooralsnog) niet thuis in de lijst. Tenzij deze wordt geplaatst met de revetherkomst. Vrg. HGVWijloo (overleg) 25 jun 2016 23:32 (CEST)
In het artikel Lijst van straten in Amsterdam staan nog meer straten of stegen vermeld zonder verwijzing naar een bron voor de benaming ervan. Dat is geen probleem. Het artikel laat een opsomming zien van alle straten en stegen in Amsterdam. Ook die waar nog geen bronnen voor gevonden zijn. VanBuren (overleg) 26 jun 2016 08:30 (CEST)
Dat is lastig ja. Moet je uitgaan van de intro, die als volgt het artikel introduceert: Deze lijst bevat een uitleg van de betekenis van de naamgeving van straten in Amsterdam.? Dat zou ik wel doen, dat korte tekstje is leidend, zeg maar. Het lijkt mij dus fout om Servetsteeg zonder verklaring, maar ik laat het verder maar. Want, je hebt ook wel een punt: daar houden de editoren zich niet altijd aan en dan gaat het artikel een eigen leven leiden en zou je van de andere kant de introtekst kunnen bijschaven (wat niet gebeurd is). Vrg. HGVWijloo (overleg) 26 jun 2016 15:23 (CEST)

Beoordelingsnominatie van o.a. Per Gynt SeterwegBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. De genomineerde artikelen zijn: Per Gynt Seterweg door RonaldB, Koebanbruggenhoofd door Vis met 1 oog. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160702 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 3 jul 2016 02:05 (CEST)