Hoofdmenu openen

Toevoeging onder 'Gradaties' verwijderdBewerken

Ik heb een toevoeging onder gradaties weggehaald omdat het niet ging over gradaties van PAS (ouderverstoting) maar over afwijkingen van ouders (moeders) Gardner geeft inderdaad aan dat er bij ouders afwijkingen kunnen voorkomen die mede leiden tot PAS-programmeren. Dat kan ook bij het lemma passen maar dan onder een ander hoofd en wat meer afgewogen geformuleerd. --joep zander 16 jan 2005 19:20 (CET)

Ik heb zwaar mijn twijfels bij dit 'Amerikaanse' syndroom. Het lijkt vrij logisch dat een kind dat door één van beide ouders wordt gehersenspoeld en opgezet 'tegen' de andere ouder op den duur daar sterk door beinvloed (en misschien beschadigd) zal worden. Maar omdat nou als een syndroom of 'disorder', dus als ziekte te gaan classificeren daar zet ik zo mijn vraagtekens bij. Die redenatie volgend kunnen ook mensen die bij de Bagwan, de Scientology of de Jehova-getuigen gehersenspoeld zijn en de wereld derhalve sterk gekleurd bezien, als ziek worden bestempeld. Maar gelukkig zijn er waarschijnlijk therapeuten die kunnen helpen, niet? (dit was geschreven: 5 aug 2005 17:31 213.103.223.12)

Ja inderdaad ook sommige sektes kunnen mensen ziek maken. Het grote verschil met PAS is dat (ik volg even Gardner) dit systematisch kinderen wordt aangedaan, de misvorming mainstream wordt ondersteund door het maatschappelijk/juridisch systeem ( juridical adversary) en dat het gaat om ouders, een fundamenteel (ten alle tijden fundamentelers dan een Guru) voor op opvoeding aangewezen kinderen. Maar afin, dat er kritiek is en twijfels zijn wordt ook in het lemma genoemd. Dat er dan weer therapeuten geld aan kunnen verdienen. Tsja het is duidelijk dat preventie beter is, ontwapening, minder advocaten, kinderbeschermers en rechters en ook deskundigen (die er allen geld aan verdienen en zich aan weinig normen storen in deze). Ook mediators hebben er soms een handje van de oorlog alleen maar op te voeren door het denigrerend behandelen van partijen. Maar afin per saldo is dit een discussie die hier niet eens thuis hoort. Dit is een encyclopedie. --joep zander 1 sep 2006 12:29 (CEST)

first ever law on Parental Alienation issued in BrasilBewerken

I want to draw your attention that as of 2010, the alienation phenomena is recognized by the Law in Brasil. [1] [2]. Hope this is for interest and you can add this info in the body of your article. CustodieMinori (overleg) 30 dec 2012 14:06 (CET)

 1. http://warshak.com/blog/2010/11/04/taking-parental-alienation-seriously-brazils-new-law/
 2. LEI ORDINÁRIA Nº 12318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. Dispoe Sobre a Alienaçao Parental e Altera o Artigo 236 da Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990. More information available here

merkwaardige tekentjes bij citaattagBewerken

Kan er iemand s kijken waarom de citaattag die cijfertjes tussen haakjes achterlaat? --joep zander 25 mrt 2007 13:13 (CEST)

borderlineBewerken

(gekopieerd van overleg Overleg_gebruiker:VUQuiescant) Ik stel het ook op prijs dat je meewerkt aan het lemma ouderverstoting. Het is wel de kunst hier op Wikipedia om het verband tussen een toevoeging en een lemmatekst helemaal helder te maken. Nu heb je een externe link toegevoegd naar Borderline zonder in de tekst het verband duidelijk te maken. Als ik je mag adviseren; voeg op het lemmma borderline je link toe ipv bij ouderverstoting en pas bij Ouderverstoting de tekst zo ( maar wel verantwoord graag) aan dat er een link naar het lemma borderline kan worden gemaakt. vriendelijke groet --joep zander 29 aug 2007 22:32 (CEST)

Suggesties ter correctieBewerken

Het is wat vreemd dat dit artikel genomineerd wordt en dergelijke, maar er niets aan gebeurt. Zelf ken ik er niet zoveel van, dus ik ga enkel enkele suggesties hier geven:

 1. Het moet duidelijk worden gemaakt, in de inleiding, dat het syndroom nog controversieel is. Nu lijkt het een algemeen geaccepteerd fenomeen, dat het (spijtig genoeg?) nog niet is.
 2. "Het is een afwijking waarbij kinderen geobsedeerd zijn door een onrechtvaardigde afwijzing van een ouder." is niet duidelijk, ik heb geen idee wat die zin betekent. Kinderen hebben blijkbaar een obsessie voor een ouder die het kind hier lijkt af te wijzen, daar gaat het toch net niet om.
 3. Ik mis soms wat bronnen: zo bijvoorbeeld "Het concept kent vele critici, vooral de Amerikaanse vrouwenbeweging heeft hard stelling genomen." Waar komt dat vandaan? Dit lijkt een soort impliciete diskwalificering van de kritiek: de kritiek is eigenlijk niet echt, maar gewoon omdat ze feministen zijn (uit eigenbelang). Misschien wel waar, maar dan verdient dat toch een soort bronvermelding. (Waar hebben ze kritiek, wat zeggen ze überhaupt?).
 4. "Gardner beschouwde het op tegenspraak gebaseerde rechtssysteem als een van de oorzaken van het ontstaan van ouderverstotingssyndroom." Geen idee wat die zin wil zeggen, wat is dit 'op tegenspraak gebaseerde rechtsysteem' en hoe is dat een oorzaak? Het gaat wellicht om de uitleg via het citaat van Gardner, maar dat moet je zelf maar afleiden. Het probleem is misschien niet de uitleg, maar het feit dat het artikel een beetje een rommeltje is. Een rommeltje in de zin dat het niet duidelijk is waarom de volgende sectie volgt en waarom ze aparte secties moeten zijn.

Meglosko (overleg) 11 mei 2013 12:26 (CEST)

He, ik ben blij met wat opbóuwende kritiek. En ik denk ook voor een flink deel terechte kritiek. Sommige dingen moeten beter worden uitgelegd en evt van nog meer bronnen worden voorzien. Er staat trouwens dat kinderen een obsessie hebben met een afwijzing niet dat ze een obsessie hebben voor een ouder. Maar ik zal het graag allemaal uitgebreider verwerken als dit lemma van de verwijderlijst is verdwenen, want daar staat het m.i hoe dan ook ten onrechte. Mijn dank en vriendelijke groet joep zander (overleg) 11 mei 2013 14:00 (CEST)
En zoals je al zegt zouden ook al die andere critici zich beter kunnen richten op verbetering dan verwijdering. joep zander (overleg) 11 mei 2013 15:55 (CEST)
Ik wil me er de komende weken ook mee bemoeien en kijken wat ik kan bijdragen aan verbetering. Ik denk dat we in ieder geval aandacht moeten schenken aan de prevalentie van PAS en dit moeten onderbouwen met referenties naar recente literatuur / onderzoeken. Ed Spruijt heeft veel geschreven over dit onderwerp en ik denk dat er ook over hem een lemma moet komen. Dat maakt van Joep ook minder een Einzelgänger (met alle daaraan verbonden risico's). Recent is er een congres geweest met boekpresentatie waarin het onderwerp aan de orde komt (De afwezige vader bestaat niet van Irene Zwaan). Ook publicaties van Louis Tavechio kunnen ons verder helpen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Freerkwestera (overleg · bijdragen)
Ingesprongen regel - Op tegenspraak wil zeggen dat er in het Nederlandse civiele rechtssysteem gewerkt wordt volgens het hoor-wederhoor principe en dat ouders daarbij verplicht worden om zich elk door een advocaat te laten vertegenwoordigen ter rechtszitting. Aangezien men door een onderling conflict (bijvoorbeeld over de omgangs/verblijf-regeling van de kinderen met/bij beide ouders) bij de rechtbank aanklopt, wordt dit conflict vaak extra aangewakkerd door deze setting van partij en 'tegen'-partij. Deze juridische strijd heeft haar effect op de gemoedstoestand van de ouders; de onderlinge spanning neemt hierdoor vaak juist toe. Indien er woede bestaat richting de andere ouder door de ouder waar de kinderen vooral verblijven en deze afwijzing/woede ook overgebracht wordt op de kinderen, heeft dit (oorzakelijk) mede een mogelijk ouderverstotend effect bij de kinderen tot gevolg.

(Een verplichte gang naar een gespecialiseerde mediator vóórdat er een rechtszaak wordt aangespannen, zou juist verdere escalatie kunnen voorkomen en tot ontspanning in de situatie rond de kinderen kunnen leiden. Dit terzijde.)ECvdWaal (overleg) 13 mei 2013 01:36 (CEST)

Grote delen van het artikel gaan over ouderverstoting, niet over het ouderverstotingssyndroom. Gezien het verschil tussen beide begrippen - uit en.wiki: "A survey of mental health and legal professionals indicated that there is moderate support for the existence of parental alienation, but reluctance to accept the concept of parental alienation syndrome" - lijkt het me beter om die delen over te hevelen naar een nieuw aan te maken artikel Ouderverstoting. Marrakech (overleg) 15 mei 2013 21:17 (CEST)

Objectieve bronnenBewerken

Met alle respect voor de onderzoeken van Joep Zander lijkt het meer vanuit een soort slachtofferrol geschreven. Hij noemt zijn eigen blogs en zo wel en de mij onbekende psychiater die wordt geciteerd, maar er ontbreekt een link naar de publicatie waar hij het vandaan haalde. Dit in het kader van de verifieerbaarheid. Is het een boek, noem dan ISBN, liefst met hoofdstuk/pagina. Staat e.e.a. in DSM IV? Zo niet, is het niet erkend volgens mij en loop je dus op de zaken vooruit. We zijn geen kristallen bol.
Nog iets anders: alienation betekent niet 'verstoting', maar vervreemding. Verstoten is iets heel anders, zowel juridisch als taalkundig.  Klaas|Z4␟V: ˜~

Het punt is net dat het hier niet gaat om 'je ouder niet meer (h)erkennen' of 'niet meer in je ouder herkennen', maar net om actieve afstoting, afwijzing. Als een kind 12 jaar zijn ouder(s) niet gezien heeft, of zijn ouders als vreemden aanvoelt ofzo, lijdt hij niet aan dit syndroom (niet noodzakelijk tenminste). Dus verstoting is al een betere term, maar de vraag is eigenlijk ook niet wat de meest geschikte is, maar hoe het in de literatuur wordt gebruikt. Ook die opmerkingen over onbekende psychiater begrijp ik niet goed, bedoel je Gardner? Zijn boek staat toch in de literatuurlijst? En waar zie je eigen blog? (over DSM staat er nu in: "Het ouderverstotingssyndroom is genomineerd voor opname in DSM-5" (niet de beste verwoording wellicht)). Meglosko (overleg) 12 mei 2013 13:01 (CEST)
Gasthuis heeft op de beoordelingspagina gewezen op deze pagina, waarin staat dat het niet opgenomen is in DSM-5, dat moet dus anders. Meglosko (overleg) 12 mei 2013 13:17 (CEST)
Of een syndroom al dan niet in DSM V staat doet er niet toe voor opname in Wikipedia. Het bestaan van Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS of ME)en de Hoogsensitieve Persoonlijkheid (HSP) is ook niet onomstreden en voor zover ik weet niet erkend door de Gezondheidsraad of een andere autortiteit op dat gebied. En groene mannetjes bestaan echt niet. Toch is aan alle drie een lemma gewijd. PDD-NOS is verwijderd als stoornis uit DSM V. Wordt dat lemma ook verwijdert van Wikipedia? Welnee, er wordt in vermeld dat het uit DSM V verwijderd is, maar het blijft gewoon als begrip op Wikipedia staan. Alle verslavingen zijn uit de nieuwe DSM verdwenen. Dus? Wissen? Verslaving komt niet meer voor in Wikipedia? Onzin. Ik vind wel dat we de zaak beter moeten onderbouwen, met meer bronnen dan Zander nu noemt. Dus laten we daar maar eens mee aan de slag gaan.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Freerkwestera (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Uiteraard verdwijnt PA(S) niet als het uit Wikipedia wordt verbannen. Het zou slechts de kwaliteit van Wikipedia schaden als hierover geen informatie meer zou kunnen worden gevonden.. ECvdWaal (overleg) 13 mei 2013 01:36 (CEST)

Wees gerust ECvdWaal en Freerkwestera, het gaat hier niet over verwijderen. Het artikel blijft wellicht behouden. Het gaat hier om het feit dat het artikel niet goed stelt dat het geweigerd is in de DSM V. Het artikel hoort op wikipedia, dat zeker, maar dan moet het wel objectief weergeven hoe het debat momenteel aan de gang is. En dat is een debat, vermoed ik toch, waar niet iedereen eenduidig stelt dat dit een echt syndroom is. Dat moet (moest) wel in het artikel komen, nu is (was?) het te hard in het voordeel van dit syndroom. Meglosko (overleg) 13 mei 2013 09:12 (CEST)
ook na behoud op Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20130427 en de discussie Wikipedia:De_kroeg#Karaktermoord blijft het lemma op deze manier niet objectief te noemen juist vanwege het te hoge auteur=bron gehalte waarvan niet objectief kan worden vastgesteld dat dat noodzakelijk is in dit lemma. Agora (overleg) 13 mei 2013 13:12 (CEST)
Mbt auteur= bron. Mag ik nogmaals opmerken dat boeken die onder mijn redactie zijn geschreven niet alleen mij als auteur kennen? Het boek Verpasseerd ouderschap kent de volgende auteurs: em prof. Hubert van Gijseghem, Mr Peter Prinsen, Rob van Altena, Drs Wim Theunissen, Erik van der Waal, Emiel Smulders, Wim Orbons, Ghislain Duchateau, en de belgische senator Guy Swennen. (ik ben nog wat titels vergeten sorry) Ik wil dat met genoegen aan de boekgegevens toevoegen. Ik denk dat er de voorkeur moet worden gegeven aan Nederlandstalige literatuur. Mbt Nederlandstalige literatuur lijkt me de lijst in orde. Bij de noten staat meer Engelse literatuur; dat kan worden uitgebreid als het artikel wordt uitgebreid. Er staat nu een gereviewd Nederlandstalig wetenschappelijk artikel en een boek dat besproken is in het tijdschrift voor familie en jeuudrecht en dat als basis diende voor een Engelstalig gereviewd wetenschappelijk artikel. Verder wordt de genoemde Nederlandse literatuur regelmatig als referentie gebruikt door andere wetenschappers. De term Ouderverstotingssyndroom is in de Nederlandse jurisprudentie en de vakliteratuur algemeen in gebruik. De status mbt DSM-V kan ik aanpassen als DSM-V uit is. Dat gebeurt deze maand. Misschien heb ik iets gemist, is ie al uit? joep zander (overleg) 14 mei 2013 09:46 (CEST)
Zie deze pagina ("Disorders Not Accepted for Sections 2 or 3"). Meglosko (overleg) 14 mei 2013 11:53 (CEST)
De tekst over de waarschijnlijke opname in DSM-V is inmiddels aangepast (overigens niet door mij) - dat hoeft dus niet meer te gebeuren. Dat het vermeende syndroom niet zal worden opgenomen in DSM-V kan hier worden nagelezen, zoals ook Meglosko hierboven al zegt. Niemand ontkent dat er andere auteurs hebben meegeschreven aan Verpasseerd ouderschap. Feit blijft dat het boek onder redactie van Joep Zander geschreven is. Feit blijft ook dat het boek is uitgegeven door een uitgever waarvan Joep Zander de contactpersoon is. Feit blijft ten slotte dat deze uitgever vrijwel alleen maar publicaties uitgeeft waaraan Joep Zander heeft (mee)gewerkt of -geschreven. Het betreft dus een uitgave in eigen beheer. Wij kunnen als Wikipedianen niet bepalen of een theorie of bewering geldig is, maar - zei Jimmy Wales - "... what we 'can' do is check whether or not it actually has been published in reputable journals or by reputable publishers." En bij deze check wordt het door Joep Zander geredigeerde boek Verpasseerd ouderschap - naar ernstig te vrezen valt - te licht bevonden. Theobald Tiger (overleg) 14 mei 2013 12:05 (CEST) (latere toevoegingen en correcties: 14 mei 2013 13:28 (CEST))
De stichting spagaat bestaat pas sinds 28 juli 2011, ruim na de uitgave van het boek. In het handelsregister is uitgeverij Relapublishing of Rela Publishing niet terug te vinden, ook niet als historische inschrijving. Vier Tildes (overleg) 14 mei 2013 19:57 (CEST)
Omdat Joep Zander niet hier reageert op mijn kritiek, maar doorgaat met het verkondigen van leugens op Gebruiker:Joep Zander/weg - een pagina met een activistische en disruptieve strekking waartegen geen moderator bereid is op te treden - hierbij nog een nuttig citaat van Timothy M. Houchin, MD, John Ranseen, PhD, Phillip A. K. Hash, DO, PhD and Daniel J. Bartnicki, JD, 'The Parental Alienation Debate Belongs in the Courtroom, Not in DSM-5', J Am Acad Psychiatry Law 40:1:127-131 (January 2012):
"In our opinion, Gardner's approach of self-publishing books and then citing himself as an authoritative reference in the scholarly literature went beyond simple self-aggrandizement; it was frankly misleading. We agree with Ms. Bruch that the inaccurate portrayal of PAS as an accepted and credible diagnosis gets it wrong on many levels."
Niet alleen ontbreken zulke geluiden in dit artikel vrijwel geheel, maar Zander blijkt ook nog eens een gehoorzame navolger van de misleidende Gardner te zijn. Theobald Tiger (overleg) 15 mei 2013 14:13 (CEST)

JuridischBewerken

Ik stel voor om de paragrafen Strafrecht en Civiel recht om te draaien aangezien het ouderverstotingssyndroom vooral in het civiel recht een rol speelt. Zo wordt er bijv. geregeld naar verwezen in de Nederlandse rechtspraak, waar vooral de angst voor ouderverstoting door het kind fungeert als onderbouwing van beslissingen om na een echtscheiding beide ouders gezamenlijk het gezag over kind toe te kennen. Een kleine zoekactie op "ouderverstoting" op rechtspraak.nl leverde al dertien uitspraken op.

De paragraaf strafrecht heeft vooralsnog een aanzienlijk zwakkere basis. Alleen in Brazilië is het veroorzaken van ouderverstoting strafbaar. Voor België wordt gemeld dat dit niet gelukt is. Dat lijkt mij meer iets voor de paragraaf België zelf. In Nederlandse jurisprudentie kon ik geen voorbeeld vinden dat het veroorzaken van ouderverstoting reden is geweest voor strafrechtelijke vervolging.

De hoofdmoot van het stuk over strafrecht bestaat uit een betoog dat het veroorzaken van ouderverstoting gelijk staat aan geestelijke kindermishandeling. Dat is een visie die echter alleen in Brazilië in wetgeving is omgezet en die dus niet typerend is voor de strafrechtelijke omgang met het ouderverstotingssyndroom. Deze passage wekt dan ook sterk de indruk van een pleidooi voor het strafbaar stellen van het bevorderen van ouderverstoting. Hoewel ik positief sta tegenover de strekking van het betoog zijn naar mijn mening toch andere internetpodia dan een encyclopedie hiervoor de aangewezen plaats. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 14 mei 2013 20:47 (CEST).

Het omdraaien van de paragrafen lijkt me een prima idee. Zo 13 keer al in een database met iets van 20% van de uitspraken als ik het goed zie. Dank voor het zoekwerk. Tsja volgens mij is de strafbaarheid al evident. Maar de vervolging een probleem. Maar ik wil het wel verder proberen te refereren aan andere literatuur waarin die koppeling wordt gemaakt als je dat wilt.joep zander (overleg) 14 mei 2013 20:58 (CEST)
Beste Joep, dank voor je reactie. Het percentage opgenomen uitspraken op rechtspraak.nl wisselt nogal. Het hangt namelijk van de rechtbanken zelf af of deze worden opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld asieluitspraken zwaar oververtegenwoordigd. Ik weet niet hoe het de uitspraken over ouderverstoting zit. Het is een vrij nieuw onderwerp en dan is men sneller geneigd om de vonnissen te plaatsen.
Wat betreft de strafbaarheid zou ik inderdaad graag bronnen willen hebben waaruit blijkt dat het strafbaar is, niet dat het strafbaar zou moeten zijn wanneer je een bepaalde redenering volgt. Ook al lijkt de strafbaarheid voor jou misschien evident, ik ben daar toch iets minder zeker van en wil dat graag zeker weten. Alle uitspraken op rechtspraak.nl zijn in ieder geval civiel. Vooralsnog is mij geen poging bekend om het aanzetten tot ouderverstoting door de strafrechter te laten veroordelen, nog afgezien van de gesignaleerde bewijsproblematiek.
In Belang van het kind heb ik nog een bronvraag gesteld bij door jou toegevoegde tekst, aangezien je daar een niet bestaand nummer van een wetsvoorstel hebt opgegeven. Mijn indruk is dat je een beleidsdocument met een wetsvoorstel hebt verward (zie de toelichting in het bronsjabloon), maar mogelijk kun je nog terugvinden naar welk stuk je bedoeld hebt te verwijzen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 14 mei 2013 21:41 (CEST).
Aanvulling: voor de onderbouwing van de strafbaarheid komt uiteraard alleen juridische literatuur - bij voorkeur wetgeving dan wel jurisprudentie - in aanmerking. Dat psychologen/pedagogen het onder kindermishandeling plaatsen en dat kindermishandeling strafbaar is, is wat ik schaar onder zou moeten zijn. Met deze toelichting kan ik je hopelijk overbodig werk besparen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 14 mei 2013 21:47 (CEST).

KritiekBewerken

Na me uitvoerig ingelezen te hebben, som ik de volgende punten van kritiek op:

 • Dit artikel is niet-neutraal: het bevat betogende tekst, het suggereert passim dat het syndroom in toenemende mate in juridische en medische praktijk wordt gebracht, en het mist een paragraaf die de hachelijkheid van de theorie duidelijk maakt, wetenschappelijk, medisch en juridisch. Er is toch wel vrij veel ernstige kritiek op het concept gegeven, in de inventariserende opsomming van Spruijt (die geenszins het strengste klinkt): 1. gebrek aan toetsing en niet-falsificeerbaarheid; 2. Aandacht te veel op zorgende ouder als aanstichter van het kwaad; 3. te simplistisch; 4. aanbevolen remedie is te dwingend en waarschijnlijk schadelijk; 5. Gardner publiceerde in eigen beheer. vaak zonder peer review; 6. Gardner was een 'hired gun': hij promootte zijn theorie en bood zijn diensten aan als expert; 7. juridische status (USA) is dubieus.
 • Dit artikel mist de ontwikkelingen na Gardner vrijwel geheel: Kelly & Johnston bijvoorbeeld hebben het vermeende syndroom geherdefinieerd en hun herdefinitie wordt serieuzer genomen dan Gardners oorspronkelijke idee. Parental Alienation Syndrome (PAS) wordt soms vervangen door Parental Alienation Disorder (PAD), of men keert terug tot de kern waarover iedereen het wel ongeveer eens is: het voorkomen van ouder-kindvervreemding die in ernstige gevallen eindigt met verstoting van de ouder door het kind (Parental Alienation=PA; dit begrip betekent afhankelijk van de context soms ook iets anders!), of men vervangt de geestesziekte door een relatieprobleem: Parental Alienation Relational Problem (PARP).
 • Dit artikel is een rommeltje (zie Meglosko hierboven).
 • Dit artikel bevat ten onrechte een strafrechtpassage (zie kritiek Gasthuis hierboven) en ook de passage over civielrecht vind ik nog niet sterk. Dat ouderverstoting voorkomt, betekent nog niet dat het onderhavige vermeende syndroom relevant is voor de rechtspraak.
 • Dit artikel bevat een gebrekkige alinea over de Nederlandse vertaling van het syndroom: ook oudervervreemding wordt regelmatig gebruikt, al is verstoting wel gangbaarder. Die grotere gangbaarheid van verstoting is volgens mij niet helemaal terecht: Gardner onderscheidde een milde, een matige en een ernstige vervreemdingsvariant. Verstoting kan natuurlijk alleen maar ernstig zijn. Er is bovendien verwarring in veel literatuur over dit onderwerp wat er precies bedoeld wordt met Parental Alienation: wie vervreemdt wie van wie? en wie is er vervreemd van wie?
 • Dit artikel bevat een gebrekkige literatuurlijst waarin de in eigen beheer gepubliceerde werken van (of onder redactie van) Zander ten onrechte voorkomen. Ik zou alleen Zanders eerste publicatie uit 1999 handhaven, omdat die regelmatig genoemd wordt als de publicatie waarmee een ervaringsdeskundige als eerste aandacht vroeg en kreeg voor het probleem.
 • In aansluiting bij wat hierboven wordt opgemerkt door Marrakech: het zou beter zijn om een artikel Ouder-Kindvervreemding aan te maken en daaronder in bescheiden vorm de opkomst en de wederwaardigheden (mogelijk ook de ondergang) van het syndroom te beschrijven. Het vervreemdingsprobleem zelf is uiteraard heel serieus; de theorieen over het probleem zijn nog niet al te best of nog niet breed geaccepteerd.

Een keuze uit de geraadpleegde literatuur en webpagina's:

 1. International Handbook PAS: [1]
 2. Masterscriptie Esmee Kaplan: [2]
 3. Hoefnagels in Echtscheidingsbulletin (‘Ouderverstoting en oudervervreemding’): [3]
 4. DSM-V Facts (afwijzing PAS als syndroom, 1 december 2012): [4]
 5. Recensie Rob van Altena van Gardner, PAS: [5]
 6. Verantwoording vertaling ‘verstoting’: [6]
 7. Vertaling ‘to alienate’: [7]
 8. Vertaalde tekst van Gardner door Nieuwenhuizen en Prinsen (‘vervreemding’ ipv ‘verstoting’): [8]
 9. A.B. Spruijt et al. Het ouderverstotingssyndroom (PAS) in Nederland: [9]; Engels: Ed Spruijt et al., PAS in the Netherlands: [10]
 10. Juridische definitie Parental Alienation: [11]
 11. Ed Spruijt, Het verdeelde kind: [12]
 12. Bestellijst Rela Publishing (eigen beheer Joep Zander): [13]
 13. Bernet et al., Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics, [14]
 14. Timothy M. Houchin et al., The Parental Alienation Debate Belongs in the Courtroom, Not in DSM-5: [15]
 15. CS Bruch - Child & Fam. LQ, 2002, Parental Alienation Syndrome and Alienated Children-getting it wrong in child custody cases: [16]
 16. Kelly & Johnston, The Alienated Child; A Reformulation of PAS: [17]
 17. Antwoord Gardner op Kelly & Johnston: [18]
 18. Repliek Kelly & Johnston op Gardners antwoord: [19]

Veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Theobald Tiger (overleg) 15 mei 2013 21:24 (CEST) (latere toevoeging: 15 mei 2013 21:44 (CEST))

Met deze kritiek is niets gedaan. Ik heb daarom een NPOV-sjabloon geplaatst, wat betekent dat de neutraliteit van dit artikel wordt betwist, in dit geval door mij. Voor de discussie op de beoordelingspagina, waar onder anderen een heleboel nieuwe one-issue-gebruikers, opgetrommeld door de hoofdauteur van dit artikel, zich kwamen melden om hun mening te geven, zie hier. Theobald Tiger (overleg) 15 jan 2014 13:21 (CET)
Ik bezit helaas niet de capaciteiten om in discussie te gaan met iemand (bovenstaande TT) die voortdurend de bal speelt in plaats van de man en daar notabene nog trots op is ook. (voor links en citaten die dit onderbouwen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Joep_Zander/zondebokken
Dat ik dat niet kan spijt mij oprecht. Maar in deze situatie kies ik er toch maar voor om waar het nog enigszins kan de bal te spelen en ver weg te blijven van de mannen die de man spelen. Wel bereid ik een verdediging voor van dit artikel waarin de meeste bovenstaande punten aan de orde komen: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker%3AJoep%20Zander%2FOVS%20re%20klad. Een verdediging van de vertaling is door mij eerder aan het artikel toegevoegd en door anderen verwijderd. Dat kan ik dus niet helpen. Het staat er inmiddels weer. --joep zander (overleg) 18 jan 2014 11:46 (CET)
Zoals Joep Zander hierboven terecht zegt - Zander is ongetwijfeld abuis en heeft 'bal' en 'man' verwisseld - ben ik iemand die graag de bal speelt, zoals aan de hierboven gegeven kritiek ook duidelijk is te zien. (Soms maken gebruikers dat vrijwel onmogelijk door de ene leugen na de andere over mij op te dissen en zeg ik daar uiteraard wel wat van.) Ik zal alleen wijzigingen aan dit artikel accepteren als er met de hierboven gegeven kritiek op een serieuze manier rekening wordt gehouden. De 'zondebokken'-pagina en kladpagina met leugens, verdachtmakingen aan het adres van Spruijt, complotdenken, zieligdoenerij, jijbakken en oudewijvengemekker (alleen als je betrokken bent, kun je over zulke onderwerpen schrijven) waarnaar Joep Zander hierboven verwijst, geven daarvan geen blijk. Theobald Tiger (overleg) 19 jan 2014 17:38 (CET) (latere toevoeging: 19 jan 2014 22:56 (CET))

NPOV-sjabloonBewerken

Ik vind het NPOV-sjabloon boven de huidige versie van het artikel erg lelijk. Het valt me op dat er op deze overlegpagina al sinds januari 2014 niet meer wordt gediscussieerd over de neutraliteit. Betekent dit dat de sindsdien doorgevoerde verbeteringen voldoende zijn en dat het Sjabloon:NPOV verwijderd kan worden? Itsme (overleg) 20 jul 2015 03:13 (CEST)

Nee, dat betekent het niet. De door de helaas vertrokken Theobald Tiger gesignaleerde inhoudelijke problemen zijn niet opgelost. Dat geldt ook voor mijn opmerkingen over de paragraaf strafrecht. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 27 jul 2015 21:48 (CEST). De strafrechtparagraaf heb ik inmiddels zelf maar onder handen genomen. Gasthuis(overleg) 27 jul 2015 22:08 (CEST).

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Ouderverstotingssyndroom. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 9 sep 2017 15:12 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Ouderverstotingssyndroom".