Hoofdmenu openen

De verwijzing naar dat prachtige Vlaamse kustplaatsje heb ik verwijderd ivm. relavantie. Voor een groot deel is de Geheime Leer ook elders geschreven (oa. in Londen). Ik denk niet dat alle plaatsen waar belangrijke artikelen of boeken geschreven zijn thuishoren in een artikel van een encyclopedie. Dat is te veel detail.

--AadMan 10 jan 2009 20:15 (CET)

I am terribly sorry that I write in English, but unfortunately, I cannot speak your language and cannot write in it. The reason I entered this discussion, because I was searching for any evidence of the relationship between Blavatsky and Einstein. On the Dutch version of the Wikipedia, unlike other languages, it is referenced and not only from theosophical sources. However, reference 2 is incorrect. The referenced article does not mention what is claimed in the article: https://www.sandiegohistory.org/journal/74summer/lomaland.htm. I apologise again for not being able to use your language. --Redjsteel 15 sep 2009 16:15 (CEST)


Geprobeerd feitelijk te achterhalen informatie over HPB kort weer te geven. Graag opmerkingen

Old Style en New Style datum toegevoegd. Zie Kalenderdata hieronder.

Linkjes extern verwijderd die niet direct over HBP gaan of niet van door haar zelf geschreven zijn in orginele staat.

--AadMan 9 okt 2008 13:48 (CEST)


Inhoud

Verantwoording wijzigingBewerken

Originele zin: Hij concludeert in zijn rapport dat de SPR honderd jaar geleden mogelijk de kans is misgelopen een van de meest begaafde paragnosten aller tijden te kunnen onderzoeken.
Gewijzigde zin: Hij concludeert in zijn rapport dat de SPR honderd jaar geleden de kans verspeelde de belangrijkste occultist te onderzoeken die ooit voor de SPR verscheen.
Letterlijke tekst uit het rapport van Vernon Harrison: Mw. H.P. Blavatsky was de belangrijkste occultist die ooit voor de SPR verscheen om te worden onderzocht; en nooit werd een kans zo verspeeld.
Bron: http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/spr/1jaccuse.htm
Joachim 11 feb 2007 23:47 (CET)


KalenderdataBewerken

De in het artikel genoemde kalenderdata zijn van de Gregoriaanse kalender, terwijl op Blavatsky's geboorteplaats en -tijd de Juliaanse kalender gold. Hoe geef je zoiets in zo'n artikel aan? Joachim 12 feb 2007 21:28 (CET)


MediumBewerken

Aangezien Blavatsky meerdere malen het verschil uitlegt tussen een medium en een ingewijde: de eerste ondergaat onbewust en passief invloeden van buitenaf, terwijl laatstgenoemde altijd bewust en actief blijft, kan Blavatsky niet een medium genoemd worden.

Ook lijkt het me niet aannemelijk dat Blavatsky zich in 1880 tot het boeddhisme bekeerde, aangezien ze theosoof was en de theosophical society stichtte. De theosofie was als esoterisch boeddhisme bekend. Het was de titel van een boek van de theosoof Sinnett. 10Guillot (overleg) 14 jan 2017 23:12 (CET)

Allereerst mijn dank voor het corrigeren van enkele typo's. Blavatsky heeft enkele malen gesteld, dat de meeste spiritualisten zich lieten controleren door de door hun opgeroepen geesten en zij juist die geesten controleerde. Zij stelde ook dat veel mediums amateurs waren die bedrog pleegden en zogenaamd paranormale zaken in scene zetten. Zij deed echter dezelfde soort dingen, zoals oproepen van geesten, organiseren van klopgeluiden, laten breken van glaswerk, dingen laten transporteren, geesten schilderijen laten maken, ( Zie het door haar controlegeest John King gemaakte zelfportret ) etc. etc. Ook in publicaties van haar tijd werd zij aangeduid als medium. Zie hier. En van die publicaties waren er veel in die tijd. Ik kon natuurlijk ook het woord geestenbezweerder gebruiken, maar ik heb voor het woord medium gekozen. Als je een suggestie voor een beter woord hebt, hoor ik het op deze OP wel.
In iedere serieuze biografie van Blavatsky en in honderden digitale publicaties staat dat Olcott en Blavatsky in mei 1880 op Ceylon bij de Vijayananda tempel in Galle. took pansil . Dat werd afgenomen door een hoge boeddhistische geestelijke op Ceylon.Zie ook hier
Dat is de belofte voor leken-boeddhisten zich te conformeren aan de Vijf Voorschriften. Het is de formele bevestiging, dat betrokkenen zichzelf identificeren als boeddhist. Ik zal de tekst in die zin nog wat aanpassen. Renevs (overleg) 15 jan 2017 22:13 (CET)
'Adept' ipv 'medium' is meer op z'n plaats. Een 'bekering' impliceert afstand doen van de theosofie, waar geen sprake van is geweest. Vriendelijke groeten, 10Guillot (overleg) 16 jan 2017 10:27 (CET)
Je kunt hoogstens zeggen dat Blavatsky zelf een onderscheid maakt tussen medium en adept. Objectief gezien is iemand die zogenaamd contact heeft met niet-fysieke entiteiten echter gewoon een "medium". mvg, Julien Grandgagnage (overleg) 16 jan 2017 10:49 (CET)
Mijn dank voor de bijdragen. Ik heb de tekst van het artikel over de gebeurtenis in Ceylon aangepast.De discussie hierboven en met name de opmerking van Julien Grandgagne geeft geen aanleiding het woord medium te vervangen door een ander. mvg, Renevs (overleg) 16 jan 2017 14:30 (CET)
Ik denk, dat we de "bekering" van Blavatsky als strategisch moeten beschouwen. In die tijd was de christelijke zending zeer actief onder de boeddhisten. Zij verafschuwde dat en wilde de boeddhisten ervoor behoeden. Om niet teveel als een andere westerling te worden gezien, en om op voet van gelijkwaardigheid te komen, legde ze die geloften af.

Henk van Haandel (overleg) 16 jan 2017 23:13 (CET)

Recente toevoegingen van 10GuillotBewerken

Over de wijziging van 30 april 23.07 uur

Ik heb die weer geschrapt. In de eerste plaats kan tekst van een anderstalige Wikipedia nooit gebruikt worden als bron voor een artikel op de Nederlandse Wiki. In de tweede plaats handelt dit artikel over Blavatsky en niet over haar overgrootvader. Eventuele, maar in in ieder geval volstrekt onbevestigde geruchten over wie die overgrootvader wel of niet een keer ontmoet heeft zijn in dit artikel volstrekt irrelevant.

Over de wijzigingen van 1 mei

Ook die heb je allemaal over genomen van de Engelse wiki, inclusief de bronnen die je waarschijnlijk geen van alle zelf geraadpleegd hebt. ( Die bronnen zijn bovendien zeer slordig genoteerd. Wat kan een lezer nu met aanduidingen als Lachman, 2012, blz. 34 of Meade, 1980, blz. 29-31 etc. )

Het niet zelf raadplegen van die bronnen, maar gewoon wat klakkeloos vertalen van de Engelse Wiki leidt dus bijvoorbeeld tot het volgende.

Je hebt een toevoeging Tussentijds heeft het gezin grootvader Andrei vergezeld naar Astrakhan, die als zaakbehartiger van de Kalmukken (Oirat-Mongolen) was aangesteld. De Kalmukken hadden een Tibetaans-Boeddhistische religie. Er werd kennis gemaakt met hun leider Tumen.<ref>Meade, 1980, blz. 29-31;

Meade toont eerst aan dat Blavatsky slechts tien maanden gedurende haar vijfde levensjaar in Astrakhan verbleef. Daarna citeert zij brieven van Blavatsky I was myself brougt up with the Buddhist Kalmucks till the age of ten . I was living in the steppes of Astrachan till the age of ten . Vervolgens noemt Meade dit This statement is an example of the surprisingly uneven nature of H.B. P ' s memory, as well of her habit of rearranging her past to suit present convenience. Als je die periode bij de Kalmukken wil beschrijven hoort dit er ook bij en ik heb daar toen vanaf gezien.

Ook ik wist dat zij in Caïro Albert Leighton Rawson had ontmoet. Maar het schrijven van een encyclopedisch artikel is ook selecteren wat relevant is. Schrijven over Rawson kan in een uitgebreide boekbiografie, maar hier is het alleen toevoegen van een weetje om het weetje. Rawson bracht haar overigens aan de hasjiesj. Als je echt over die relatie zou moeten schrijven zou je bijvoorbeeld ook dit artikel van Rawson dat ik toen bij het schrijven van dit Wikipedia- artikel ook al kende er bij moeten betrekken. Ik heb die keuze bewust gemaakt en jij toont de relevantie van het tegendeel niet aan.

Hetzelfde geldt voor de ontmoeting met Paulos Metamon. Blavatsky beschreef zijn inzichten overigens als unimportant and inferior . Ook de toevoeging over de mesmerist Victor Michal zal ik verwijderen. In de enorme literatuur over Blavatsky vind ik al snel meer dan tien personen die zij in Paris zou hebben ontmoet en het is onbegonnen werk daaruit een selectie te maken als geen van die tien voor het verdere verloop van haar leven relevant is geweest.

Samenvattend. Ik verzoek je dringend om op te houden met dingen toevoegen die alleen maar irrelevante weetjes om het weetje zijn. Ik zal de toevoeging over gravin Sofia Kiselyova laten staan, omdat ik die wel relevant voor haar levensbeschrijving acht en de rest verwijderen. Renevs (overleg) 1 mei 2017 22:50 (CEST)

Met het overnemen van informatie van de Engelse wikipedia, bovendien van bronnen voorzien (het ontbreken daarvan was eerder uw argument om te wissen), is niets mis. Wat wel en niet relevant is moeten we niet door één persoon laten beslissen. Tien maanden in Astrakhan waar Blavatsky op jonge leeftijd de religie van het Tibetaanse Boeddhisme in de praktijk van het dagelijkse leven kon meemaken lijkt me zéér relevant. Het is nu gewist, zonder geldige reden. 'Slordige' notitie van de bronnen is gemakkelijk te verhelpen door ze eenvoudig uit te breiden. Het is flauw de opmerkingen over Blavatsky's overgrootvader te verwijderen, aangezien ze juist interessant zijn. Met het oog op haar werk en de vermelding van Saint Germain en Cagliostro daarin, mag een verband met haar overgrootvader, die hen persoonlijk gekend zou hebben, wel gelegd worden. Al uw argumenten zijn op redelijke gronden te betwisten. U reageert als iemand, die zegt: Dit artikel heb ik gemaakt, het is van mij, ik bepaal wat er in komt. Laten we ons liever de Engelse versie ten voorbeeld stellen. Er is veel interessants in te vinden, wat de Nederlandse versie (nog) mist. 10Guillot (overleg) 1 mei 2017 23:22 (CEST)
Ik constateer dat je het over Albert Leighton Rawson en Paulos Metamon niet meer hebt. Ten aanzien van de resterende twee nog het volgende:
Jij mag het dan wel over het "belang van overgrootvaders kennissen" hebben en " Met het oog op haar werk en de vermelding van Saint Germain en Cagliostro daarin, mag een verband met haar overgrootvader, die hen persoonlijk gekend zou hebben , wel gelegd worden". In Goodrich-Clarke (2008) staat niets over die beiden in relatie met die overgrootvader vermeld. In Goodrich-Clarke (2004) staat alleen in een deel van een zin dat er enige geruchten waren. "Was rumoured to have met" . En dan nog gaat het alleen over haar overgrootvader die in de tijd dat Blavatsky in zijn bibliotheek zat al overleden was.
Astrakhan was in die tijd al een stad, waarvan de society geheel uit Russen en Duitsers bestond. De functie van haar vader hield in dat hij enige diplomatieke contacten onderhield met de in het Engelse artikel genoemde Tumene. Die was in 1815 met een eigen regiment samen met de rest van het Russische leger in Parijs geweest. De man leefde in een soort enclave met een paleis dat wel beschreven is als half Chinees, half dat van een soort Arabische nachten. Daar was niets Kalmuks bij. In geen enkele bron staat ook maar iets in de trant dat Blavatsky, die toen vier jaar oud was, daar "de religie van het Tibetaanse Boeddhisme in de praktijk van het dagelijkse leven kon meemaken ". Blavatsky had in in het latere deel van haar leven overigens een zeer negatieve opvatting over die toenmalige praktijk van het Tibetaans boeddhisme. Nog maar net iets minder verdorven dan het katholicisme. " From pure buddhism, the religion of these districts has degenerated into Lamaism; but the latter, with all its blemishes -pureley formalistic and impairing but little the doctrine itself- is yet above Catholicism ". Isis Unveiled II, pag 582. "How the pristine purity of these grand revelations was dealt with may be seen by studying some of the so-called “esoteric “ Buddhist schools of antiquity in their modern garb, not only in China and other Buddhist countries in general, but even in not a few schools in Thibet, left to the care of uninitiated Lamas and Mongolian innovators " Secret Doctrine I, pag. XX
Als jij nu eens een keer ook bronnen en vakliteratuur gaat lezen, kunnen wij daarna wat beter van gedachten wisselen over wat wel of niet relevant is.Renevs (overleg) 2 mei 2017 16:17 (CEST)
'Door Andrej Fadjejevs commissariaat over honderdduizend boeddhisten kwam Helena Petrovna voor het eerst met een oosterse religie in aanraking. De Kalmukken waren in de zeventiende eeuw oorspronkelijk uit China gekomen.' (over Tumen:) 'Hij bracht zijn dagen door in gebed in een boeddhistische tempel die hij had laten bouwen.' en 'Helena Andrejevna (Blavatsky's moeder) woonde een jaar in Astrakan en schreef daar twee romans, een over het Kalmukse leven - die later in het Frans werd vertaald (..)' (blz. 15, Helena Blavatsky, Sylvia Cranston, Theosophical University PressAgency, Den Haag, 1995) Bijzonder interessant dat Blavatsky's moeder destijds een bekende romanschrijfster is geweest met 12 boeken op haar naam, die vaak gingen over de positie van de vrouw (in een ongelukkig huwelijk). Zowel het verblijf in Astrakan als de vermelding van Blavatsky's moeder als romanschrijfster lijken me 'relevant' voor dit artikel. Wat de degradatie van het 'esoterische' (lees exoterische) Boeddhisme betreft, daar schrijft ook Nicholaas Roerich over in zijn reisverhalen door Tibet. Toch was Astrakan een eerste kennismaking, die mi het vermelden waard is. 10Guillot (overleg) 2 mei 2017 22:44 (CEST)

Reizen 1851-1860 en Yuri, de adoptiefzoonBewerken

In het Engelse artikel is Yuri een adoptiefzoon: 'Together they adopted a child named Yuri, who would die aged five in 1867' (Lachman 2012, blz. 37-38, 50). Renevs maakt van Yuri een kind van Blavatsky!? Graag bronvermelding.

Renevs schrijft ook: 'Voor het grootste deel van dit reisprogramma - buiten de periodes in Rusland - bestaan geen andere bronnen dan haar eigen beweringen in latere geschriften'. Er wordt aan getwijfeld of ze überhaupt Europa heeft verlaten. Het één en ander om haar beweringen en daarmee haar zelf te 'ontmaskeren' als fantast of bedriegster. Het gaat om de periode 1851-1860.

In 1851 was ze in de Nieuwe Wereld om de Amerikaanse indianen te leren kennen. Van Quebec, Canada, reisde ze naar New Orleans. In 1852 was ze in Centraal en Zuid-Amerika. Ze ging vandaar naar India en kwam eind 1852 in Bombay aan.

In 1854 probeerde Blavatsky voor het eerst Tibet binnen te komen via Nepal, maar kapitein Charles Murray hield haar tegen. 3 Maart 1893 kwamen Olcott en S.V.Edge (nu generaal-majoor) Murray tegen, die schriftelijk verklaarde Blavatsky in 1854 in Punkabaree aan de voet van de Darjeelingbergen te hebben ontmoet en tegengehouden. Ze verbleef een maand bij hem en zijn vrouw. Ze verliet hen toen duidelijk werd dat ze niet naar Tibet kon. Ze neemt het schip Gwalior, dat bij Kaap de Goede hoop vergaat, maar wordt gered en gaat naar Engeland. In juni 1854 ontmoet ze weer haar Meester. Vervolgens gaat ze naar New York.

Dr. Rawson, eerder als irrelevant uit het artikel gewist, toen Blavatsky voor het eerst hem in Egypte ontmoette (1850) en haar (volgens Renevs) aan de 'hasjies' zou hebben geholpen, schrijft haar opnieuw in New York te hebben gezien (1854) in Frank Leslie's Popular Monthly, februari 1892.

Emmeline B. Wells, uitgeefster van The Woman's Exponent, zou Blavatsky hebben ontmoet in Salt Lake City en vertelde er later over aan haar kleindochter Daisy Woods. Het betreft de reis van Chicago naar San Francisco via de Rocky Mountains, waarna ze zich inscheepte naar het Oosten (blz. 55, Sylvia Cranstons biografie over Blavatsky, Nederlandse vertaling, 1995). Ze kwam in 1855 of 1856 in Calcutta aan. Haar reizen vatte ze samen in 'drie of vier maanden', waarover ze schreef onder het pseudoniem Radda-Bai in een reeks artikelen die van 1878 tot 1886 verscheen in de Kroniek van Moskou van M.N.Katkov. Een groot gedeelte werd herdrukt in Zatkovs Ruskij Vjestnik (Russische Bode), een tijdschrift waaraan ondermeer Tolstoj en Toergenjev bijdragen leverden. Later verschenen de reisverhalen in Caves en Jungles of Hindostan. Zou uitgever Katkov jarenlang fantasieverhalen hebben laten drukken met de intentie lezers van reizen te overtuigen, die nooit hebben plaats gevonden? De reizen in India van de afstammelinge van Dolgorukov werden door Russen met veel belangstelling gevolgd.

Via Kasjmier weet Blavatsky ditmaal de grens naar West-Tibet over te steken. Met een Tartaarse sjamaan komt ze Oost-Tibet binnen. Vóór mei 1857 vertrok ze uit Tibet en met een Nederlands schip reisde ze van Madras naar Java en vandaar keerde ze terug naar Europa.

Het zou een gemiste kans zijn deze reizen van 1851-1860 in het artikel onvermeld te laten. 10Guillot (overleg) 3 mei 2017 11:55 (CEST)

@10Guillot,
Enige vasthoudendheid in een discussie is op zich prima. De volstrekt excessieve wijze waarop jij dit echter voortdurend doet, heeft tot gevolg dat de bereidheid om met jou inhoudelijk te discussiëren heel snel afneemt. De discussie over het reisprogramma van Blavatsky en met name de perioden in Tibet hebben wij al een keer gehad en ik ga die echt niet nog een keer met je doen.
Voor eventuele meelezers. Mijn reactie op het bovenstaande zou ongeveer hetzelfde zijn als vermeld in de tweede alinea en de laatste alinea onder het kopje Eerste huwelijk en reisprogramma hier van het artikel.
Ten aanzien van kwestie zoon dan wel stiefzoon het volgende: Van alle vakliteratuur die ik over Blavatsky gelezen heb ( en dat is toch echt heel wat) gaat Meade het meest uitgebreid in op de kwestie zoon of stiefzoon. Zij komt op basis van onder meer nogal wat brieven, een aangevraagd paspoort voor deze Yuri, het werk Incidents in the Life of Madame Blavatsky door A.P. Sinnett tot de conclusie dat het om een biologische zoon van haar moet handelen. Ook de memoires van Sergej Witte, een volle neef van Blavatsky, vermelden dat. Renevs (overleg) 3 mei 2017 17:56 (CEST)
Eerlijk gezegd - en iemand mag me vertellen dat ik het mis heb - heb ik niet echt de indruk dat 10Guillot voldoende kritisch met bronnen omgaat of dat hij zich erg inleest in recente, peerreviewed vakliteratuur. Blijkens de bijdragen op diverse overlegpagina's (zoals recentelijk bij Tetractys) neemt onze collega dat advies nog onvoldoende ter harte. Daarbij is er te vaak de schijn van eigen onderzoek of eigen interpretaties. Dat leidt er wellicht toe dat andere collega's des te terughoudender worden bij volgende discussies, wijzigingen en voorstellen van 10Guillot.
Alleen al het feit dat er kennelijk (veel?) discussie bestond over Blavatsky's werkelijke biografie moet bij de auteur van een artikel alarmbellen doen rinkelen, waardoor een beroep op oude bronnen niet wenselijk is. Wel valt te overwegen om een woordje te zeggen over de controverse als zodanig, omwille van de neutraliteit en representativiteit van het artikel. Verder is het niet de bedoeling om het artikel vol details te stoppen, al begrijp ik die verleiding heel goed. De lezer moet een algemene maar grondige indruk krijgen van het onderwerp, dus de essentie moet worden weergegeven. Op basis van de bronnenlijst kan de lezer dan elders te rade gaan indien hij/zij echt gebeten is door het onderwerp. Groeten, Kiro Vermaas   4 mei 2017 08:39 (CEST).
Naast het voorwoord van de 14e Dalai Lama bij de bijzondere uitgave voor de 100e verjaardag van Blavatsky's boek De Stem van de Stilte (zie kopje Trivia bij dit artikel), was er eerder een voorwoord in de Chinese uitgave van 1927 van de 9e panchen lama (1883-1933). De uitgave werd op verzoek van deze panchen lama gedrukt en zijn staf heeft, samen met verschillende Chinese geleerden, Blavatsky's vertaling van Tibetaanse woorden geverifieerd. 'Het voorwoord vermeldt ook dat ze (Blavatsky) enkele jaren in Tashilunpo (Tibet) studeerde en de vorige panchen lama (de 8e, Tenpey Wangchug, 1855-1882) heel goed kende.' (Cranstons biografie, blz. 86-88)
Hieruit valt af te leiden dat er vanuit de top van het Tibetaanse Boeddhisme bevestigd is dat: a. Het werk van Blavatsky zeer waardevol is en b. Blavatsky werkelijk in Tibet heeft gestudeerd en c. Blavatsky zelfs de 8e panchen lama 'heel goed' kende. Wat valt er dan nog te twijfelen over de vraag of Blavatsky in Tibet Mahayana Boeddhisme heeft gestudeerd? 10Guillot (overleg) 4 mei 2017 23:24 (CEST)
Dit is dermate verschrikkelijke onzin, dat ik toch nog maar even reageer. Het is duidelijk geworden dat jij volstrekt niet serieus genomen kan worden als discussiepartner op een encyclopedisch project.
  • Het voorwoord van de 1927 Chinese editie van Stem van de Stilte is helemaal niet geschreven door de negende panchen lama. Het werd geschreven door de toen 81 jaar oud zijnde Alice Leighton Cleather en Basil Crump. Zie hier. Cleather behoorde tot de Inner Circle van Blavatsky en was de oprichter van de Blavatsky Association, een voorganger van the United Lodge of Theosophist, waarvoor Sylvia Cranston haar hele leven werkte.
  • Over het zo goed kennen van de achtste panchen lama door Blavatsky nog het volgende. Dat is dus helemaal geen opvatting van de negende panchen lama, maar van Cleather. Volgens de tijdlijn van Cranston zelf zou Blavatsky in 1856 onder meer in Tibet geweest moeten zijn alsmede in 1868. ( waar de overige van de in totaal zeven jaren, waarvan Blavatsky zelf claimt in Tibet te zijn geweest, gebleven zijn zegt Cranston helemaal niets) In 1856 was de achtste panchen lama een baby van een jaar oud. In 1868 was hij dertien jaar oud, nog steeds minderjarig en oefende hij het ambt van panchen lama nog niet uit.
  • Ik ken geen enkele uitspraak van Blavatsky zelf dat zij in Tibet geweest zou zijn om het Mahayana Boeddhisme te bestuderen . Zij had een zeer negatieve opvatting over het in Tibet vigerende boeddhisme van die tijd. Zie de citaten in mijn bijdrage onder het vorige kopje van 2 mei 2017 16:17 . Als Blavatsky het Mahayana Boeddhisme had willen bestuderen had zij dat op tientallen plaatsen elders veel beter kunnen doen. Als Blavatsky het heeft over pure buddhism wordt ook helemaal niet het Mahayana bedoeld, maar het vroege boeddhisme van de tijd van het ontstaan van de Pali-canon, en het daaruit voortkomende Therevada.
Ook je laatste bijdrage van 5 mei 2017 09:07 (CEST) schreeuwt om commentaar, maar ik kom daar nu niet aan toe. Wellicht vanavond.Renevs (overleg) 5 mei 2017 14:01 (CEST)
Letterlijk staat er (in Cranstons biografie in het Nederlands, blz. 87, 88): 'Dit voorwoord in de jubileumuitgave (van 1989) wordt gevolgd door een boodschap van de negende panchen lama (1883-1933), die hij schreef voor De Stem van de Stilte, die in 1927 in het Engels werd uitgegeven door de Chinese Buddhist Research Society in Peking. De boodschap of soetra, zoals die in het boeddhisme wordt genoemd, werd door de panchen lama in Tibetaans schrift geschreven: (..) Vertaling van bovenstaande soetra: Alle wezens verlangen naar bevrijding van het lijden./ Zoek daarom naar de oorzaken van het lijden/ en hef deze op./ Door het pad te betreden wordt bevrijding/ van het lijden bereikt./ Spoor daarom alle wezens aan het pad te betreden.
Volgens het voorwoord van de redacteur voor de publikatie van 1927 werd de uitgave op verzoek van de panchen lama gedrukt en heeft zijn staf samen met verschillende Chinese geleerden Mw. Blavatsky's vertaling van de Tibetaanse woorden geverifiëerd. Het voorwoord vermeldt ook dat ze enkele jaren in Tashilunpo studeerde en de vorige panchen lama heel goed kende.'
Het boek met in het voorwoord tekst van Cleather en Crump zal zowel door de Chinese Buddhist Research Society als de negende panchen lama zijn gelezen en goedgekeurd voor het werd gedrukt. Inderdaad schreef de panchen lama niet het voorwoord, zoals ik uit Cranstons boek aannam. Maar u verwijst slechts naar een gedeelte van het voorwoord van de uitgave van De Stem van de Stilte, 1927, Peking. En onder de namen van Alice Leighton Cleather of Basil Crump kon ik het niet tussen de Blavatsky Archives ontdekken. Misschien wilt u specificeren waar u er de digitale versie vond. De bovenstaande tekst van de negende panchen lama zou er in moeten staan. 10Guillot (overleg) 6 mei 2017 10:05 (CEST)
Het gaat om jouw bewering dat ” er vanuit de top van het Tibetaanse Boeddhisme bevestigd is dat: Blavatsky werkelijk in Tibet heeft gestudeerd en Blavatsky zelfs de 8e panchen lama 'heel goed' kende”. Hier tref je het volledige document aan. Je zal zien dat alle beweringen gedaan worden door Alice Leighton Cleather. Er staat buiten het gedicht op het voorblad geen letter tekst in het document dat geschreven is door de negende panchen lama. Je bewering was en is dus onzin.
Mocht je ook nog geïnteresseerd zijn in de forse mate van geschiedvervalsing en inhoudelijke onzin die Cleather ten aanzien van het Tibetaans boeddhisme aan elkaar rijgt, dan wil ik dat ook nog wel toelichten. Renevs (overleg) 6 mei 2017 22:22 (CEST)
Bedankt voor het volledige document, waaruit het volgende: 'The little book is now, therefore reprinted with the strongest and most authoritive Tibetan and Chinese endorsement' en 'we publish this edition under the auspices of the Peking Buddhist Research Society, who recognise in it the highest and most sacred teaching of their own "contemplatve"" schools. It was not until we came in contact with Chinese and Tibetan Buddhists that we obtained this striking confirmation of the truth and value of H.P.Blavatsky's work'. Als Cleather en Crump in dit boekje schrijven: 'During many years of study and initiation in Tibet, H.P.B. spent a considerable time at Tashi-Lhum-po, and knew the predecessor of the present Tashi Lama very well', dan ga ik er van uit dat deze opmerking de Chinese Buddhist Research Society en de staf van de Tashi Lama niet is ontgaan. Anders zouden ze zeggen: Wacht 'ns even, allemaal leuk en aardig, maar dit klopt niet..10Guillot (overleg) 7 mei 2017 17:38 (CEST)
Als de feiten niet overeenstemmen met mijn beweringen dan is dat jammer voor de feiten. Als mijn beweringen al onjuist zouden blijken te zijn, dan nog heb ik een theorie en een denkraam dat mij toch altijd gelijk geeft. Ook al weet ik helemaal niets af van de negende panchen lama, zijn staf en de omstandigheden waarin zij zich in 1927 bevonden, dan nog stelt dat denkraam mij in staat de kennis te hebben dat die staf dat voorwoord in 1927 ook echt gelezen en gecontroleerd heeft en vervolgens ook nog een feilloze inschatting te maken van hun reacties daarop.
Ook het feit, dat Blavatsky zelf die ontmoetingen met de achtste panchen lama die zij “heel goed kende” nooit ergens heeft vermeld berust slechts op op exoterische kennis. Daar is een esoterische verklaring voor, die slechts voor ingewijden zoals ik beschikbaar is. 10Guillot, Je hebt het helemaal bij het rechte eind. Ik hou er dan ook over op. Renevs (overleg) 7 mei 2017 22:25 (CEST)

Marion MeadeBewerken

Marion Meades biografie 'Madame Blavatsky: The Woman Behind the Myth'(1980) mag verouderd heten na Sylvia Cranstons 'Helena Blavatsky' (1993). Veel van Meades veronderstellingen worden in dit laatste boek teniet gedaan.10Guillot (overleg) 4 mei 2017 09:43 (CEST)

Voor eventuele meelezers
Het is niet zinvol beide boeken met elkaar te vergelijken. Dat geldt voor iedere vergelijking tussen het werk van Cranston en vakliteratuur. De beide werken zijn vanuit een heel andere traditie en met een heel andere intentie geschreven. Sylvia Cranston, pseudoniem van Anita Atkins, was vanaf omstreeks 1930 tot haar dood in 2000 lid van de Loge New York van de The United Lodge of Theosophists. Het volledige deel van haar werkzame leven was zij in dienst als werknemer van The Lodge. Op honderden lezingen in de VS bracht zij de boodschap van de Lodge onder de aandacht. Het centrale mission statement van de United Lodge is “To spread and broadcast the original teachings of Theosophy as recorded in the writings of H.P. Blavatsky and William Q. Judge. In short, it exists to preserve, present, promote, and practise, the teachings of Theosophy in the way they were originally given to the world”. Cranston gaat dus ook uit van bijvoorbeeld het reële en feitelijke bestaan van de Mahatma's, het door hen feitelijk en materieel geschreven zijn van de Mahatmabrieven, het van “untold antiquity “ zijn van de tekst van de Stanza's van Dzyan, het reële bestaan van de effectiviteit van de occulte krachten die Blavatsky zou bezitten, etc. etc.
Het boek van Cranston kwam uit bij Theosophical Press. Het boek is geschreven in een poging vanuit een aantal theosofische kringen om na het verschijnen van een aantal kritische biografieën te komen tot een vorm van rehabilitatie van Blavatsky. Vanuit bovenstaande achtergrond is het dus ook niet vreemd dat voor zover er al buiten theosofische kring over dit boek werd geschreven niet het woord biografie, maar vaak het woord hagiografie viel. Het beschrijven van het leven van een door de auteur heilig geacht iemand. Zie bijvoorbeeld Kirkus review , NRC Handelsblad, For Theosophists it will be the most comprehensive sympathetic biography yet. Academics have kept it at a respectful distance, regarding it as hagiographic, A detailed hagiography of Balvatsky , ook in theosofische kringen zelf is er enige kritiek All information that does not agree with this hagiographical emphasis is either ignored or is minimized to become virtually invisible , In her hagiography of H.P.B...... . De boeken zijn volstrekt onvergelijkbaar. Renevs (overleg) 4 mei 2017 17:44 (CEST)
'Tot op heden (1993) zijn er in het Engels achttien biografieën in boekvorm over H.P.Blavatsky verschenen. Dit boek (..) is de eerste groot opgezette biografie. (..) Daarom werden (..) alle boeken en artikelen van Blavatsky - in totaal bijna tienduizend bladzijden - doorgenomen. (..) De schrijfster van dit boek was zo gelukkig van Dara Eklund, executeur van de nalatenschap van Boris de Zirkoff (redacteur van HPB's Collected Writings), fotokopieën te ontvangen van ongeveer zeshonderd brieven die door hem in een periode van vijftig jaar zijn verzameld. (..) Onlangs is er veel nieuw materiaal aan het licht gekomen, waaronder Blavatsky's lang verloren gewaande briefwisseling met James Ralston Skinner, de geleerde schrijver van de Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures. (..) Een onschatbare bron van informatie die door eerdere biografen niet is aangeboord, is een grote hoeveelheid materiaal dat in Rusland werd uitgegeven, maar nooit was vertaald.' (Sylvia Cranstons biografie van Blavatsky, blz. xxi) 10Guillot (overleg) 5 mei 2017 09:07 (CEST)
Zelfs in 1993, het verschijnen van het boek van Cranston, waren er al ruim meer dan achttien biografieën in het Engels. Ik tel er zo al vierentwintig. Daarnaast is er een veelvoud van biografieën in andere talen en een haast ontelbaar aantal artikelen, essays en studies. De claim van Cranston dat haar werk nieuwe inzichten oplevert is ridicuul.
In de beste traditie van Blavatsky zelf worden ook in het boek van Cranston tientallen personen opgevoerd die allemaal zeer wijs zijn als zij maar iets opgemerkt hebben dat in een bepaald kader te persen is. Zoals de door jou genoemde “geleerde schrijver James Ralston Skinner”. Omdat jij hem zelf noemt een aantal opmerkingen.
Blavatsky citeert hem uitvoerig in de Geheime Leer I pag. 224 met onder meer: De schrijver is ervan overtuigd dat er een heel oude taal heeft bestaan, die in onze tijd en tot op heden verloren schijnt te zijn gegaan, maar waarvan de overblijfselen in overvloed aanwezig zijn. . . . De schrijver heeft ontdekt dat deze meetkundige verhouding (de integrale getalsverhouding van de middellijn van een cirkel tot de omtrek) de heel oude en waarschijnlijk goddelijke oorsprong was van de lengtematen. . . . Het lijkt vrijwel bewezen, dat hetzelfde stelsel van meetkunde, getallen, verhoudingen en maten bekend was en gebruikt werd op het continent van Noord-Amerika, zelfs voordat de afstammelingen van de Semieten het kenden
Skinner(1830-1893) was wat Amerikanen een crank noemen, in het Nederlands wel aangeduid als een morosoof. Enkele krasjes op rotsen nabij zijn woonplaats Cincinnati verklaarde hij tot “old Hebrew script “, wat weer aanleiding gaf tot de stelling dat de Noord-Amerikaanse indianen afstamden van de Verloren stammen van Israël. Hij was overtuigd de juiste oplossing gevonden te hebben om de kwadratuur van de cirkel te berekenen.
Cranston doet hem tekort met het maar zeer gedeeltelijk geven van de titel van zijn meesterwerk als Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures . De werkelijke titel van het in 1875 verschenen magnum opus van deze “geleerde schrijver “ is Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures Originating the British Inch and the Ancient Cubit, by Which was Built the Great Pyramid of Egypt and the Temple of Solomon; and through the Possession and Use of Which, Man, Assuming to Realize the Creative Law of the Deity, Set It Forth in a Mystery, Among the Hebrews Called Kabbala .
De essentie van dit boek is, dat er een grote wijsheid verborgen is in de fysieke dimensies van de piramide van Cheops. Die dimensies onthullen de werkelijke waarde en afmeting van de Bijbelse cubit, die de van God gegeven natuurlijke methode van meting zou zijn (in tegenstelling tot het heidense en materialistische metrieke systeem) en die cubit zou dan ook de enig juiste methode zijn om de structuur van het universum te beschrijven. Die fysieke dimensies zouden ook de wijsheid bevatten om zowel gebeurtenissen uit het verleden te duiden en die uit de toekomst te voorspellen.
Nog tijdens zijn leven werd deze geleerde schrijver door een stadgenoot beschreven in “Some Cranks and their Crotches”. Ik kan de verleiding niet weerstaan om ook hieruit een fragment te citeren.
“A favorite occupation of cranks is the discovery of hidden meanings in things. Whether we are to say that the passionate quest of the occult has been prolific in mental disturbances, or whether we had better say that persons with ill-balanced minds take especial delight in the search for the occult, the practical result is about the same. The impelling motive is not very different from that of the circle squarers – it is pleasing to one’s self-love to feel that one discerns things to which all other people are blind “ Renevs (overleg) 6 mei 2017 22:42 (CEST)
Bij een citaat past een bronvermelding. Wie schreef 'Some cranks and their Crotches' eigenlijk? Is het niet wat al te gemakkelijk de ander voor niet wijs uit te maken als de argumenten falen? Nog over de recensent van het NRC waarnaar u verwijst in verband met Cranstons biografie: Hij heeft De Geheime Leer doorgebladerd en kwam tot de conclusie dat er niet veel meer spiritualiteit in te vinden is dan in een telefoonboek! Stephan A. Hoeller, waar u ook naar verwijst, schreef: 'Some like Marion Mead's Madame Blavatsky, The Woman Behind the Myth (1980), are of fine literary quality but hostile to their subject.' Zullen we dergelijke biografen en recensenten serieus nemen? 10Guillot (overleg) 7 mei 2017 18:06 (CEST)

Coues' laster over mismaakte zoonBewerken

Elliott Coues, stichter van de Theosophical Society in Washington D.C., werd uit de Society gestoten in 1889 en om wraak te nemen schreef hij een stuk voor de New Yorkse krant de Sun (in de vorm van een door hemzelf opgesteld vraaggesprek). Hij had het over een brief over Blavatsky 'in Parijs in 1857 of '58 als een demi-monde die een verhouding had met vorst Emile de Wittgenstein, bij wie ze een mismaakte zoon had, die in 1868 in Kiev overleed.'

Blavatsky spande processen aan tegen Coues en de Sun, wegens beschuldiging van onzedelijkheid. De advocaat van de Sun gaf aan dat hij niet in staat was de beschuldiging te bewijzen. Vervolgens was er het feit dat de 'advocaat van de aanklager (Blavatsky) de rechtbank tijdens het proces meedeelde dat de getuigenis van twee gynaecologen in gereedheid werd gehouden, die onder ede zouden verklaren dat mw. Blavatsky nooit een kind het leven had geschonken - in tegenstelling tot wat de Sun beweerde.'

De redacteur van de Sun, Charles Dana, gaf de fout toe om het Coues artikel (waaruit 'de meeste vijandige biografen (..) hun basisinformatie' putten) af te drukken en verontschuldigde zich in de krant. Blavastky stierf in 1891 en 'haar dood beëindigde de zaak automatisch.' (blz. 361-68, Cranstons biografie van Blavatsky, 1995)

Het kan niet anders of 'de mismaakte zoon', die in 1868 overleed, is dezelfde als 'Yuri', die volgens het Engelse artikel een adoptiefzoon was en volgens het huidige Nederlandse artikel een echte zoon van Blavatsky. Maar de (stief)vader heet nu niet Wittgenstein, maar Agardi Metrovich, de operazanger. Agardi en zijn vrouw Teresina Mitrovitsj waren goede vrienden van Blavatsky (blz. 78) en de hoofdrolspelers in Gounods Faust, die in april 1862 in Tiflis' operagebouw werd uitgevoerd. Volgens de biografie van Lachman (2012) in het Engelse artikel zou Blavatsky in 1862 Yuri hebben geadopteerd, waarna het kind in 1867 op vijf-jarige leeftijd overleed.

Als Renevs in het Nederlandse artikel beweert dat Blavatsky zwanger werd en in 1861 van Yuri beviel, lijkt dit erg veel op de laster van Coues, die in de Sun als krantenbericht werd geplaatst. Op 26 september 1892 herroept de Sun Coues' laster: 'Wij maken van de gelegenheid gebruik op te merken dat wij er op 20 juli 1890 ten onrechte toe werden gebracht in de kolommen van The Sun een artikel van dr. E.F.Coues uit Washington op te nemen, waarin beschuldigingen tegen het karakter van MW. BLAVATSKY werden ingebracht, en ook tegen haar volgelingen, die ongegrond blijken te zijn geweest.'

Net als die van Coues dienen volgens mij ook de 'beweringen' van Renevs te worden 'herzien'. 10Guillot (overleg) 8 mei 2017 22:43 (CEST)

De inkt van de discussie over jouw onzinnige stelling, dat ” er vanuit de top van het Tibetaanse Boeddhisme bevestigd is dat: Blavatsky werkelijk in Tibet heeft gestudeerd en Blavatsky zelfs de 8e panchen lama 'heel goed' kende”, twee kopjes hierboven, is nog nauwelijks droog en je begint opnieuw. Jouw obsessieve werkwijze van steeds terugkomen op iets dat al besproken is, leidt er toe dat de bereidheid met jou in discussie te gaan nu wel het nulpunt heel dicht genaderd is.
  • Als jij nu ook eens bereid zou zijn iets anders te lezen dan alleen je primaire bronnen en een enkele hagiografie, had je opgemerkt dat ook de door mij geraadpleegde auteurs het verhaal van Coues onzin en laster achten. Bijvoorbeeld Meade (pag. 449) schrijft “ Here Coues went completely astray”. Maar uit het feit, dat dit verhaal van Coues dus onjuist was, kan natuurlijk niets over het wel of niet bestaan van een relatie met Metrovich – en een kind- worden afgeleid.
  • Het zijn geen beweringen van Renevs. Het zijn resultaten van onderzoek van door mij geraadpleegde auteurs. Het punt is echter, dat jij iedere mededeling over Blavatsky die niet in jouw denkraam past, opvat als gedaan door auteurs en biografen die vijandige bedoelingen zouden hebben.
  • De in het artikel verwoorde conclusie ten aanzien van dat aspect waren naast Meade ook al aanzienlijk eerder (1931) verschenen in Carl Bechhofer-Robert in The mysterious Madame; A life of Madame Blavatsky. Na het verschijnen van Meade zijn die conclusies besproken in onder meer Paul Johnson (1994) The Masters Revealed: Madame Blavatsky and the Myth of the Great White Lodge, Jeffrey D. Lavoie (2012) The Theosophical Society: The History of a Spiritualist Movement en daarin geaccepteerd. Het staat in de Notable American Women, A biographical Dictionary uit 1971, het wordt vermeld in de memoires van Sergei Witte, een volle neef van haar. Maar jij zal dat allemaal wel vijandige literatuur noemen. Als jij nou eens een keer bijvoorbeeld Meade leest, zou je zien met hoeveel compassie Blavatsky in deze episode beschreven wordt. Uitvoerig wordt melding gemaakt van haar liefde voor het kind, alle pogingen om de handicap van het kind draaglijk te maken, bezoeken aan artsen, etc.
Ik kan de tijd die ik voor Wikipedia beschikbaar hebt, aanzienlijk beter besteden dan voortdurend te moeten terugkomen op discussies die al gevoerd zijn. Alleen om die reden heb ik dan ook maar de tekst van die passage aangepast. Renevs (overleg) 9 mei 2017 21:42 (CEST) PS. Jouw Trivia-toevoeging was mij tot nu toe ontgaan. Ik zag die pas bij het opslaan van de zojuist verrichtte aanpassing. Ik heb die verwijderd. Ik heb je al meerdere malen verzocht op te houden met het toevoegen van volstrekt irrelevante weetjes om het weetje aan een encyclopedisch artikel. Daarnaast heeft de dalai lama het voorwoord van duizenden boeken ondertekend. Het voorwoord bij dit boek is volstrekt niet uitzonderlijk, dus in dit kader irrelevant.Renevs (overleg) 9 mei 2017 21:52 (CEST)

De Mahatma'sBewerken

Van De Mahatma's:

"De Mahatma's konden diverse methoden gebruiken om een brief bij de ontvanger te krijgen. Daarvoor werden verschillende manieren van teleportatie gebruikt. De brieven konden bij verzending ontleed worden tot minieme delen, die zich bij ontvangst weer samen voegden. In veel gevallen vielen de brieven ook uit het niets op het bureau van een ontvanger."

Het kan toch niet zo zijn dat we in een encyclopedie gaan zetten dat er verschillende manieren van teleportatie gebruikt werden, of dat brieven uit het niets op het bureau van een ontvanger vielen. Ik geloof best dat deze zaken beweerd zijn en ergens op papier staan. Maar dan moeten we wel aan de lezer duidelijk maken dat het beweringen zijn. Nu wordt het als waarheid gepresenteerd. maarten|wpbe|mp|ytb 27 mei 2017 23:26 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Helena Blavatsky. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 15 aug 2017 23:19 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Helena Blavatsky".