Skull and Bones (organisatie)

The Order of Skull and Bones, The Order, Order 322 of The Brotherhood of Death, is het oudste geheime genootschap van studenten van de Yale-universiteit. Er zijn drie Big Three sociëteiten aan de Yale, de andere twee zijn Scroll and Key en Wolf's Head. Ingewijden werden senatoren, rechters, kabinetssecretarissen, spionnen, 'titanen van financiën en industrie' en zelfs Amerikaanse presidenten. Onder hen zijn leden van de Tafts, Rockefellers, Pillsbury's en Bushes.[1]

Het beeldmerk van Skull and Bones
The Tomb

GeschiedenisBewerken

De broederschap, die ondanks het feit dat zij slechts 15 studenten per jaar aanneemt, veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere minister van Oorlog Alphonso Taft. De assets (activa) van de sociëteit worden beheerd door de Russell Trust Association (sinds 1856), de organisatie van alumni, opgericht door Russell en Daniel Coit Gilman (een bonesman).

Vijftien seniors uit het vierde jaar kiezen vijftien 'neofieten' uit het derde jaar. De nieuw ingewijden zijn een jaar knight (ridder) en daarna voor het leven patriarch (aartsvader). Nadat de neofiet Bones binnenkomt, wordt zijn naam veranderd. Hij staat vanaf dat moment niet langer bekend onder zijn eigen naam, maar wordt, net als een monnik of ridder van Malta of St. John (Johannes de Doper), ridder die en die. De buitenwereld staat bekend als Gentiles (gebruikelijk als 'non-jews') en vandalen.[2]

William H. Russell zou in 1831-2 in Duitsland zijn geweest en er de Hegeliaanse theorie en discussie hebben opgepikt.[3] De Orde stamt van Yale in 1833, maar is volgens Sutton een tweede chapter van een Duits geheim genootschap.[4] De eerste vijftien leden van 1832 studeerden af in 1833.

De broederschap was vooral voor witte protestanten, sommige katholieken werden toegelaten, joden meestal niet.[5]

Volgens professor dr. Antony Sutton zweren leden bij een eed elkaar trouw en dat ze elkaars belangen zullen behartigen. Hij schreef America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones (1983, 1986, 2002), volgens hem zijn belangrijkste werk. Hij schrijft onder meer over machtshonger, racisme, vermeende superioriteit van het anglosaksische ras, eugenetica en de corruptie door macht en ideeën om overbevolking tegen te gaan van de leden. Sutton schreef ook Wall Street and the Rise of Hitler (1976) over de Beurskrach van 1929 en de rol van onder meer the Rockefeller interests, Standard Oil en de Ford Motor Company om de bloedigste, meest destructieve oorlog in de geschiedenis voor te bereiden. De moeder van bonesman Harriman stelde fondsen beschikbaar voor eugenetica.

Het genootschap heeft een tempel (The Tomb) op het terrein van de Yale-universiteit. Verder bezit het genootschap onder andere een vakantiewoning en een privé-eiland (Deer Island) aan de grens met Canada.

Volgens het Amerikaanse Genootschap voor Archeologie (Society for American Archaeology, SAA) bezit Skull and Bones de schedel van Apache-indiaan Geronimo. Prescott Bush wordt verantwoordelijk gehouden voor de roof van het graf van Geronimo.

 
Duits SS uniform met doodshoofd-embleem (Totenkopf). De SS werd in 1925 opgericht als persoonlijke lijfwacht van Adolf Hitler. Verschillende bonesmnen deden zaken met Fritz Thyssen, de Duitse groot-industrieel, die Hitler in de jaren 1930 financierde.

De Union Banking Corporation (UBC), verbonden aan de Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart, was in het bezit van Fritz Thyssen van Duitslands machtigste industriële familie. De Rotterdamse bank werd vanuit Den Haag geleid door baron Heinrich Thyssen. Prescott Bush was een van de zeven directors van de basis in New York. Bush werkte voor Brown Brothers Harriman (BBH) van William Averell Harriman, ook een 'bonesman', die diende als basis in de Verenigde Staten voor Fritz Thyssen.[6] Van de zestien stichters van BBH, waren er elf afgestudeerd aan de Yale Universiteit, waarvan weer acht leden waren van 'Skull and Bones'. Fritz Thyssen financierde Adolf Hitler, zodat Duitsland tussen de wereldoorlogen kon herbewapenen. Fritz Thyssen schreef I paid Hitler (1941).

Onderzoek door Antony SuttonBewerken

Professor Antony Sutton (1925-2002) heeft misschien wel het uitvoerigst onderzoek gedaan naar het genootschap en heeft in zijn boek America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of Skull & Bones veel documenten opgenomen en zelfs een namenlijst van leden, terwijl die toch geheim was. Zijn boek over De Orde noemt hij zijn belangrijkste werk.

Hegeliaanse dialectiekBewerken

Volgens Sutton maakt 'De Orde' gebruik van de dialectiek van de Duitse filosoof Hegel[7] (1770-1831, wiens leermeester Fichte[8] was, 1762-1814). Volgens de dialectiek wordt verandering in de wereld teweeg gebracht door twee polen, die met elkaar in conflict komen: de 'thesis' en 'antithesis'. Uit dit conflict komt de 'synthesis' voort. De Orde zou dit toepassen door kunstmatig tegengestelde polen te creëren en stimuleren, zoals de marxistische Sovjet-Unie en het nationaalsocialisme (nazisme) van Hitlers Duitse rijk of marxisme tegenover westers kapitalisme. De Orde zou ook de hand hebben gehad in het groot maken van communistisch China.[9]

Als bewijzen voert Sutton aan, dat Hitler door de Verenigde Staten werd gefinancierd, zodat deze zich kon herbewapenen en aan de macht kon komen.[10] Sutton beschikte over een lijst van leden van Skull and Bones, die ook per jaar in het boek zijn opgenomen. Leden van De Orde stonden aan het roer van grote bedrijven en banken, die investeerden in politiek tegengestelde regimes. Ook toen de bolsjewieken hun strijd voerden om Rusland te gaan regeren, werden zij gesteund (ook militair in Siberië tegen een inval door Japan[11]) door bedrijven en banken uit de VS.[12] Zo werd de olie- en mangaanindustrie in de Kaukasus door Amerika op gang geholpen en gemoderniseerd. Dit was illegaal, want officieel was Amerika tegen de bolsjewieken en erkende de regering het bestuur van de bolsjewieken niet.

Streven naar de Nieuwe WereldordeBewerken

De synthese waar volgens Sutton De Orde op uit zou zijn, na controle te hebben gehad over het ontstaan van tegenpolen en de uitkomst van de strijd (managed conflict), is de Nieuwe Wereld Orde, een staatsregering voor de hele wereld, waar De Orde het volkomen voor het zeggen heeft.[13] Dit idee gaat in tegen de Constitution van Amerika, waar de Staat er is voor de burger en niet de burger voor de Staat.

Hegel formuleerde ook de filosofie, waarin de Staat alles is en het individu nagenoeg niets: de enige vrijheid voor de burger ligt er in de Staat te dienen. Verschillende leden van Skull and Bones staken 'hun licht' op in Duitsland, toen de ideeën van Hegel daar een grote rol speelden. De nieuwe psychologie en een nieuw onderwijssysteem kwamen er ook vandaan.[14] Dat onderwijssysteem was oorspronkelijk ontwikkeld voor doofstommen[15] en zou volgens Sutton verantwoordelijk zijn voor de neergang van de kwaliteit van onderwijs in de openbare scholen. Burgers, die niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen, zo zou de redenering hierachter luiden, zullen niet in opstand komen tegen een machtige Staat.

De leden van De Orde zouden om hun doel te bereiken vooraanstaande plaatsen hebben ingenomen in diverse gebieden van de samenleving, niet alleen in de financiën, industrie en politiek, maar ook bijvoorbeeld het onderwijs, om deze te sturen.

Bekende ledenBewerken

Tussen haakjes het jaar van inwijding in Skull and Bones

FilmsBewerken

De film The Skulls (met Joshua Jackson in een hoofdrol) gaat over het genootschap. Omdat de precieze tradities en gebruiken van het genootschap onbekend zijn, berust de film mogelijk op fictie. Algemeen wordt aangenomen dat schedels, botten en andere symbolen met betrekking tot de dood een belangrijke rol spelen in de bijeenkomsten in The Tomb.

In 2006 kwam er opnieuw een film uit waarin Skull and Bones een belangrijke rol speelt, namelijk The Good Shepherd met Matt Damon.

In het nieuwsBewerken

De organisatie kwam onder andere in 2004 in het nieuws toen in interviews van de Amerikaanse televisiejournalist Tim Russert bleek, dat zowel voormalig president George W. Bush als zijn toenmalige rivaal John Kerry lid van Skull and Bones waren vanaf hun studie aan Yale. Geen van beide presidentskandidaten maakte details bekend over de "studentenvereniging".

In 2007 kwam de organisatie opnieuw in het nieuws, toen een student aan de Universiteit van Florida vroeg of John Kerry niet protesteerde tegen de verkiezingsoverwinning van George W. Bush omdat zij beiden lid waren geweest van Skull and Bones. De student werd vervolgens opgepakt door de aanwezige politie, waarbij een stroomstootwapen werd gebruikt.[16] Hij werd veroordeeld voor verstoring van de openbare orde en het plegen van verzet tijdens zijn aanhouding.

GeruchtenBewerken

Er zijn geruchten dat de sociëteit een tak is van de Illuminati.

Het getal '322' zou staan voor het jaar van overlijden van Demosthenes (322 v.Chr.).

IlluminatiBewerken

De Illuminati werd gesticht op 1 mei 1776 door professor canoniek recht Adam Weishaupt van de Universiteit van Ingolstadt. Het was een geheim genootschap, maar er vielen in 1785 en 1787 interne documenten in handen van de regering van Beieren. Uit onderzoek bleek dat het doel van de Illuminati wereldoverheersing was. Daarbij werd geen middel geschuwd: 'het doel heiligt de middelen'. Het was anti-christelijk, al werden er kerkelijken in de organisatie gevonden. Elk lid had een pseudoniem, om z'n identiteit te verbergen. In de tijd van haar bestaan was de organisatie wijdverspreid, de organisatie zou zijn geïnfiltreerd in New England, en ze had invloedrijke leden. Het genootschap wilde ook het gewone volk voor zich winnen, vooral via het onderwijs in de scholen.[17] In 1788 werd het genootschap door de Beierse regering verboden en de in beslag genomen documenten werden gepubliceerd. Na enige rustige jaren zou het genootschap weer tot leven zijn gekomen.

Volgens Rosenbaum in een Esquire artikel, heeft de Illuminati ceremonie overeenkomsten met die van De orde, zoals John Robinson aantoont in diens Proofs of A Conspiracy (Americanist Classics, Belmont, 1967): de kandidaat wordt binnengeleid als een slaaf en moet vertellen wat hem tot deze toestand heeft gebracht, waarop hij antwoordt dat het komt door de samenleving, de staat, onderdrukking en valse religie. De inwijdeling krijgt een skelet te zien met aan de voeten een zwaard en een kroon. Hij moet antwoorden of het skelet een koning, edelman of bedelaar was. als hij het antwoord schuldig blijft, legt de voorzitter van de vergadering uit dat het karakter van man zijn het enige van belang is.

Volgens Sutton is de stichting van drie meest invloedrijke geheime genootschappen te herleiden tot universiteiten: De Illuminati was gesticht in de Universiteit van Ingolstadt in Duitsland, The Group[18] in All Souls College in Oxford in het Verenigd Koninkrijk en The Order in Yale University in de Verenigde Staten. Instituten die aan waarheid en vrijheid toegewijd zouden moeten zijn, gaven volgens Sutton geboorte aan instituten met als doel wereldslavernij.

Het is volgens Sutton nog geen tijd om conclusies te trekken, maar hij somt enige overeenkomsten op tussen de Illuminati en De Orde:

  • De Illuminati kwam van de Universiteit van Ingolstadt en rekruteerde vooral onder het Student-encorpos, de studentencorpsen van Duitse universiteiten. De Orde stamt van Yale in 1833, maar is een chapter van een Duits geheim genootschap.[19] William Russell, later Generaal William Russell, nam een charter uit zijn studententijd in Duitsland mee naar de Verenigde Staten. De Duitse herkomst wordt op de Yale campus ontkend, maar volgens Sutton bestaat er bewijs voor de Duitse wortels: toen de Temple was bestormd in 1876 vonden de indringers een kaart met de tekst: "From the German Chapter. Presented by Patriarch D.C. Gilman of D.50."
  • Beide genootschappen staan intern bekend als De Orde, maar ze hebben een totaal andere structuur. Waar de Illuminati een structuur hadden, die klaarblijkelijk op de jezuïeten was gebaseerd, waar slechts twee leden aan elk superieur lid bekend was, werd in De Orde Skull and Bones elk jaar een Club van 15 leden gekozen door de Club van het voorgaande jaar. elke Club heeft een Agent, die in verbinding staat met de Secretaris van de RTA (Russell Trust Association), de legal entity van De Orde.
  • Beiden zijn intens geheime organisaties. Bonesmen mogen niet spreken over hun lidmaatschap, net als de Illuminati. Onder geheimhouding kunnen illegale activiteiten worden verborgen. Inwijdelingen moeten geheimhouding zweren. Ze kunnen, zelfs onder ede, geen vragen beantwoorden over De Orde en haar organisaties. Tussen leden onderling wordt er zelfs rekening gehouden met de schrijfwijze. Zo wordt Patriarch P------ch geschreven. De ledenlijst is geheim. Uit een gepubliceerde geheime brief tussen leden van de Illuminati: "De grote kracht van onze Orde ligt in haar verborgenheid; laat het nooit ergens verschijnen onder haar eigen naam, maar altijd bedekt door een andere naam en een andere activiteit."[20]
  • Leden van beide orden gebruiken hun macht en invloed om hun medeleden te helpen. Sutton legt een keten (Chain of Influence) bloot, die de Whitney-, Stimson- en Bundy-families verbindt om bijna een eeuw lang grip te houden op de U.S. foreign affairs. De Illuminati schreven: "De macht van de Orde moet zeker worden aangewend voor het voordeel van haar leden. Allen moeten worden bijgestaan. Ze moeten worden geprefereerd boven alle andere personen met gelijke verdienste."
  • De ledencatalogi van Skull and Bones zijn voor intern gebruik bedoeld en merktekens hebben een betekenis binnen De Orde. Zo staan er meestal boven een pagina een 'P' en 'D'. De lijst van 1833 heeft bijvoorbeeld "Period 2 Decade 3" ("P. 231 - D.31"). Hieruit zou te herleiden zijn, dat de organisatie die in 1833 in de VS begon al in zijn derde decennium was van haar tweede periode. Waarschijnlijk begon ze, volgens Sutton, in Duitsland. Volgens hem zou de eerste decade van de tweede periode in 1800 zijn begonnen en de eerste periode zou voeren tot het tijdvak, waarin de Illuminati door de Beierse Elector werd geëlimineerd.[21]

322Bewerken

Sutton noemt Bones een chapter of een corps in een Duitse universiteit en zou Skull and Bones Chapter moeten heten.[22] Stichter Generaal Russell was voor zijn jaar als senior aan Yale in Duitsland waar een warme vriendschap ontstond met een leidinggevend lid van een Duits genootschap. Russell nam een college authority (charter) mee naar huis om in de VS een chapter op te richten. Van het getal '322' op de speld met schedel en botten van de leden van Skull and Bones wordt over het algemeen aangenomen, dat het betekent: gesticht in '32 (1832) en 2e chapter. Dat de broederschap zou afstammen van een oude Griekse patriottische gemeenschap, die dateert van Demosthenes' 322 v.Chr. is een pleasing fiction van de Bonesmen. Zo worden data met 322 vermeerderd om A.D. te krijgen (Anno-Demostheni) of een andere datum, vanaf het jaar toen er brand was in de hal: A.C. (Anno Conflagrationis).

LiteratuurBewerken

  • Antony Sutton (1983, 1986, 2003), America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones

Zie ookBewerken

  Zie de categorie Skull and Bones van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.