Molinaat

chemische verbinding

Molinaat is een herbicide, dat behoort tot de thiocarbamaten. Het wordt vooral gebruikt bij de rijstteelt. Het is een selectief, systemisch herbicide dat door de wortels wordt opgenomen en naar de bladeren getransporteerd.

Molinaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van molinaat
Algemeen
Molecuulformule C9H17NOS
IUPAC-naam S-ethylazepaan-1-carbothioaat
Andere namen S-ethylperhydroazepine-1-carbothioaat, S-ethylperhydroazepine-1-thiocarboxylaat
Molmassa 187,3 g/mol
SMILES
CCSC(N1CCCCCC1)=O
CAS-nummer 2212-67-1
EG-nummer 218-661-0
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H317 - H332 - H351 - H361 - H373 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P501
Carcinogeen mogelijk (IARC-klasse 3)
EG-Index-nummer 613-051-00-4
LD50 (ratten) (oraal) 483 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur helder lichtgeel
Dichtheid 1,06 g/cm³
Smeltpunt −25 °C
Kookpunt ca. 278 °C
Dampdruk 0,5 Pa
Oplosbaarheid in water 1,1 g/L
Matig oplosbaar in methanol, aceton, ethylacetaat, hexaan
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Molinaat is sedert 1964 op de markt, en wordt door verschillende producenten verkocht. Merknamen zijn onder meer:

  • Ordram (oorspronkelijk van Stauffer, nu Syngenta)
  • Sakkimol (Chemolimpex)
  • Higalnate (Hightex)

In 2003 maakte Syngenta bekend dat het Ordram tegen 2008 uit de Amerikaanse markt zou nemen.[1]

RegelgevingBewerken

Molinaat is door de Europese Commissie opgenomen in Bijlage I (stoffen die in de EU-lidstaten kunnen toegelaten worden) bij de "pesticidenrichtlijn" (Richtlijn 91/414/EEG).[2] In België of Nederland zijn er geen middelen met molinaat erkend, maar wel in onder andere Frankrijk en Spanje.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De acute toxiciteit van molinaat bij de rat is matig hoog, evenals bij vogels, vissen, ongewervelde waterdieren en algen. Het is hydrolytisch stabiel in water (de halveringstijd bedraagt meer dan 1 jaar).

Bij dierproeven is gebleken dat de stof mogelijk kankerverwekkend kan zijn bij de mens, en mogelijk een gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind vormt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft molinaat ingedeeld in klasse II, matig gevaarlijke pesticides.[3]

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken