Het EG-Index-nummer (of Annex I Index-nummer) is een identificatiecode voor gevaarlijke stoffen, van toepassing in de Europese Unie en aangegeven door Bijlage 1 van Richtlijn 67/548/EG[1].

Het EG-Index-nummer bestaat uit een reeks van negen cijfers in de volgorde 123-456-78-9. Hierbij is

    • De categorieën voor organische stoffen beginnen allemaal met 6 (het atoomnummer van koolstof) en zijn :
categorienummer (123) stofklasse
601 koolwaterstoffen
602 gehalogeneerde koolwaterstoffen
603 alcoholen en derivaten
604 fenolen en derivaten
605 aldehyden en derivaten
606 ketonen en derivaten
607 organische zuren en derivaten
608 nitrilen
609 nitroverbindingen
610 chloornitroverbindingen
611 azoxy- en azoverbindingen
612 aminoverbindingen
613 heterocyclische basen en derivaten
614 glycosiden en alkaloïden
615 cyanaten en isocyanaten
616 amiden en derivaten
617 organische peroxiden
647 enzymen
648 complexe steenkoolderivaten
649 complexe aardoliederivaten
650 diversen
  • 456: het volgnummer van de stof binnen de reeks stoffen met dezelfde 123-code;
  • 78: een code voor de vorm waarin de stof wordt geproduceerd of op de markt wordt gebracht;

Het EG-Index-nummer voor natriumchloraat is bijvoorbeeld 017-005-00-9 (chloor heeft atoomnummer 17).

Het EG-Index-nummer dient niet verward te worden met het zevencijferige EG-nummer.