Metriseerbaarheidsstelling van Urysohn

In de topologie, een deelgebied van de wiskunde, geeft de metriseerbaarheidsstelling van Urysohn de voorwaarden aan, waaronder een topologische ruimte X metriseerbaar is, dat wil zeggen onder welke voorwaarden er een metriek op de onderliggende verzameling van X bestaat die een topologie aan X oplegt. Het belangrijkste idee is om zodanige voorwaarden aan X te stellen, dat het mogelijk wordt om X in een metrische ruimte in te bedden, dit door X middels een homeomorfisme te identificeren met een deelruimte van Y.

Externe bronBewerken