Hoofdmenu openen

Met de Geest vervuld is een uitdrukking uit de Bijbel. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament komt de uitdrukking voor.

In het Oude Testament worden van tijd tot tijd specifieke mensen met de Geest vervuld en daarmee door God toegerust voor een bepaalde taak. Dat konden handwerklieden zijn die de tabernakel ontwierpen, of een zanger die tijdens het musiceren profeteerde of een koning of profeet. In het algemeen was het een uitzondering als mensen met de Geest vervuld waren. Wel kondigt de profeet Joël aan dat er een tijd zal komen dat allen vervuld zullen zijn met de Geest, jong en oud, vrije mensen en slaven, joden en niet-joden.

In het Nieuwe Testament is volgens de apostel Petrus die dag aangebroken op de eerste pinksterdag. Dan worden alle volgelingen van Jezus die bij elkaar zijn plotseling vervuld met de Heilige Geest en beginnen in vreemde talen te spreken (die zij niet geleerd hebben) en te profeteren. Overal waar vervolgens het evangelie verkondigd wordt komen mensen tot geloof en worden vervuld met de Geest.

Zie ookBewerken