Sympathie is 'mede met iemand iets aanvoelen'. Waar het om draait wordt begrepen, en als zodanig geaccepteerd (instemmend).[bron?] Zo kan er sympathie voor gevoelens of bepaalde gedachtegangen of juist voor bepaald gedrag zijn. Het geven van sympathie werkt vaak ‘opbeurend’ voor de ander. De ander krijgt dan het gevoel gesteund te worden.

Een a-typische vorm van sympathie is het stockholmsyndroom.