Magnetische veldsterkte

De magnetische veldsterkte, meestal aangeduid met het symbool , is een vectorgrootheid die de sterkte van een magnetische veld uitdrukt. In het SI-stelsel wordt de magnetische veldsterkte uitgedrukt in ampère per meter ofwel A/m. Een oudere eenheid in het cgs-stelsel is de oersted (1 Oe ≈ 79,5775 A/m).

Elektromagnetisme
Lightning strike jan 2007.jpg
elektriciteit · magnetisme
Wetenschappers

De magnetische veldsterkte hangt volgens de Wet van Ampère samen met een elektrische stroom die door een gesloten lus met lengte omsloten wordt:

De magnetische veldsterkte is de tegenhanger van de magnetische fluxdichtheid (ook magnetische inductie genoemd) in de wetten van Maxwell. De relatie tussen beide:

waarin het hulpveld is, de magnetische veldconstante, het magnetische veld en het magnetisch dipoolmoment per volume-eenheid is.

In veel gevallen is de magnetisatie evenredig met het aangelegde magnetische veld, zodat:

,

waarin de magnetische permeabiliteit van het medium is.