Lijst van toxische gassen

Wikimedia-lijst

Deze lijst geeft een overzicht van (zeer) toxische gassen.

Definitie bewerken

  • Een samengedrukt gas heeft in de lucht een dodelijk werking vanaf 200 ppm of 2 mg per liter vloeistof.
  • De NFPA 704-code (gezondheid) voor een gas dat in lucht een LC50 van minder dan 1000 ppm heeft, is 4.

Lijst bewerken

Chemische naam Brutoformule CAS-nummer LC50-toxiciteit in ppm[1] NFPA 704-code
Arseenpentafluoride AsF5 7784-36-3 20 (rat) 4
Arsine AsH3 7784-42-1 20 (rat) 4
Bis(trifluormethyl)peroxide C2F6O2 927-84-4 10 (rat) 4
Boortribromide BBr3 10294-33-4 380 (rat) 3
Boortrichloride BCl3 10294-34-5 2541 (rat) 4
Boortrifluoride BF3 7637-07-2
Broomchloride BrCl 13863-41-7 290 (rat)
Chloorcyanide CNCl 506-77-4 1,2 mg/l/uur (rat) 4
Chloornitraat ClNO3 14545-72-3
Chloorpentafluoride ClF5 13637-63-3
Chloortrifluoride ClF3 7790-91-2 4
Diazomethaan CH2N2 334-88-3
Diboraan B2H6 19287-45-7 80 (rat) 4
Dibroom Br2 7726-95-6 0,2 4
Dichloor Cl2 7782-50-5
Dichlooracetyleen C2Cl2 7572-29-4 45,6 (muis)
Dichloorsilaan H2Cl2Si 4109-96-0 314 (rat) 4
Difluor F2 7782-41-4 185 (rat)
Formaldehyde (gasvormig) CH2O 50-00-0 0,66 (rat) 3
Fosfine PH3 7803-51-2 3
Fosgeen CCl2O 75-44-5 5 (rat) 4
Fosforpentafluoride PF5 7647-19-0 260 (rat)
Germaan GeH4 7782-65-2 622 (rat) 4
Hexachloor-1,3-butadieen C4Cl6 87-68-3 118,15 (rat)
Hexaethyltetrafosfaat C12H30O13P4 757-58-4
Koolstofmonoxide CO 630-08-0 4
Methylbromide CH3Br 74-83-9 811,14 (rat) 3
Mosterdgas (ClCH2CH2)2S 505-60-2 1,72 (rat) 4
Nikkeltetracarbonyl Ni(CO)4 13463-39-3 4
Oxalonitril C2N2 460-19-5 350 (rat) 4
Perchlorylfluoride ClFO3 7616-94-6 770 (rat)
Perfluorisobuteen C4F8 382-21-8 1,2 (rat)
Sarin C4H10FO2P 107-44-8 1,7 (rat)
Seleenhexafluoride SeF6 7783-79-1 50 (rat)
Siliciumtetrachloride SiCl4 10026-04-7 750 (rat)
Siliciumtetrafluoride SiF4 7783-61-1 450 (rat)
Stibine SbH3 7803-52-3 20 (rat) 4
Telluurhexafluoride TeF6 7783-80-4 25 (rat)
Tetraethylpyrofosfaat C8H20O7P2 107-49-3
Tetraethyldithiopyrofosfaat C8H20O5P2S2 3689-24-5
Trichloornitromethaan CCl3NO2 76-06-2
Trifluoracetylchloride C2ClF3O 354-32-5 1000 (rat)
Waterstofazide HN3 7782-79-8
Waterstofcyanide HCN 74-90-8 40 (rat) 4
Waterstofselenide H2Se 7783-07-5 2 (rat) 4
Waterstofsulfide H2S 7783-06-4 712 (rat) 4
Waterstoftelluride H2Te 7783-09-7
Wolfraamhexafluoride WF6 7783-82-6 217 (rat)
Zuurstofdifluoride OF2 7783-41-7 2,6 (rat)
Zwavelpentafluoride S2F10 5714-22-7 4
Zwaveltetrafluoride SF4 7783-60-0 40 (rat) 3