Boortrifluoride

chemische verbinding

Boortrifluoride (BF3) is een zeer toxische, kleurloze verbinding van boor en fluor, die onder standaardomstandigheden gasvormig is. Commercieel gezien wordt het gas verhandeld in gascilinders of als een oplossing (15 of 52 massaprocent) in methanol. Boortrifluoride wordt voor toepassingen in de organische synthese meestal gebruikt als adduct met di-ethylether.

Boortrifluoride
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van boortrifluoride
Molecuulmodel van boortrifluoride
Algemeen
Molecuulformule BF3
IUPAC-naam trifluorboraan
Molmassa 67,81 g/mol
SMILES
B(F)(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
CAS-nummer 7637-07-2
EG-nummer 231-569-5
PubChem 6356
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
DrukhouderCorrosiefToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H280 - H330 - H314 - H335 - H373
EUH-zinnen EUH014 - EUH071
P-zinnen P260 - P280 - P304+P340 - P303+P361+P353 - P305+P351+P338 - P315 - P308+P313 - P405 - P403
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Smeltpunt −127,1 °C
Kookpunt -100,4 °C
Brekingsindex 1,316 (589 nm, 20 °C)
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 0 D
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

Boortrifluoride kan op diverse manieren bereid worden. Het ontstaat door inwerking van waterstoffluoride op boortrioxide:

 

Op industriële schaal wordt het bereid door boortrioxide of borax te verhitten met calciumfluoride en zwavelzuur. Verder kan het gesynthetiseerd worden door reactie van boortrioxide met natriumtetrafluorboraat en zwavelzuur:

 

Boortrifluoride kan ook bereid worden door reactie van boorzuur met fluorsulfonzuur:

 

Structuur en eigenschappenBewerken

Boortrifluoride is een bezit een trigonaal planaire moleculaire geometrie, omdat boor sp2-gehybridiseerd is. Hierdoor beschikt boor over een leeg p-orbitaal. Dit p-orbitaal staat loodrecht op het vlak van de boor-fluorbindingen en is verantwoordelijk voor het feit dat boortrifluoride een Lewiszuur is.

ToepassingenBewerken

De Lewiszure eigenschappen maken boortrifluoride geschikt om gebruikt te worden als zure katalysator in situaties waarin H+ minder geschikt is. Onder meer wordt boortrifluoride gebruikt als katalysator bij de synthese van ethylbenzeen en de analyse van de vetzuursamenstelling van dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Toxicologie en veiligheidBewerken

Boortrifluoride reageert heftig met water, onder vorming van schadelijke dampen van onder andere tetrafluorboorzuur en boorzuur:

 

Tijdens de reactie wordt ook waterstoffluoride gevormd, maar dit reageert samen met boortrifluoride tot tetrafluorboorzuur.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken