HSL (kleurruimte)

HSL (of HLS, van het Engelse: Hue, Saturation, Lightness) is een kleurruimte die gebruikt wordt om kleuren te definiëren, en om om te zetten van/naar RGB-kleuren. De term 'Lightness' wordt soms verwisseld met 'Luminance' of 'Intensity'. Dit laatste geeft de afkorting HSI, waarmee dus ditzelfde systeem wordt bedoeld. HSV (=HSB) is een ander kleursysteem met een vergelijkbare opzet en gebruik.

Drie dimensies

bewerken
 
3D-kleurenkegel

Het weergeven van kleuren met de drie dimensies, zoals in HSL, levert een driedimensionaal model op (vandaar: ruimte) waarin elke kleur een eigen punt heeft. Zo is de RGB-kleurruimte een kubus, met op elke kleur-as Rood, Groen, Blauw een intensiteit van die kleur (0-100%, of hexadecimaal 00-FF). De HSL-ruimte heeft de vorm van een dubbele kegel. De twee toppen vertegenwoordigen zwart en wit. De dimensies zijn:

  • Hue (Nederlands: tint), is wat we gewoonlijk 'kleur' noemen.
In het HSL-model is de kleur uitgezet in een cirkelvorm om de centrale as. Het aantal graden geeft eenduidig een tint aan. Een volle omgang van 360° over zo'n cirkel doorloopt precies de kleuren van de regenboog.
  • Saturation (Nederlands: verzadiging).
De verzadiging wordt aangegeven als de afstand tot de centrale as, in procenten (100% = de buitenrand halverwege; 0% is de centrale as, die alleen maar grijs is).
  • Lightness (Nederlands: helderheid, lichtheid, grijsheid) is de licht/donkerheid van een kleur, lopend van zwart naar wit.
Deze maat wordt aangegeven op de centrale as van het model, in procenten (100% = de witte top).

Omzetting van RGB naar HSL

bewerken

Voor deze omzetting geldt het volgende:

  • De RGB-kleuren R, G, B hebben elk een waarde in het bereik [0, 1] (dus delen door 255).
  • MAX en MIN zijn respectievelijk maximum en minimum van deze drie waarden (R, G, B).
  • De drie waarden in H, S, L zijn dan als volgt te bepalen:


 


 
 
 

De resulterende waarden zijn H (∈ [0, 360]; of vaker rond = modulo 360), S en L (ieder ∈ [0, 1]).

Bijzondere uitkomsten: (Vooraf, voor correcte doorloop functies.)

Als MAX = MIN, dan geldt S = 0. Dit is een grijskleur, waarin geen tint (H) zichtbaar is. Dit kan dan elke tint zijn zonder effect.
Als MAX = 0 dan geldt L = 0. Dit is zwart, en zowel tint als verzadiging hebben geen effect. 'Er is maar één kleur zwart'.


Omzetting van HSL naar RGB

bewerken

De omzetting in deze richting verloopt als volgt:

  • Een HSL-kleur heeft de waarden H ∈ [0, 360], S ∈ [0, 1] en L ∈ [0, 1].
  • De RGB-waarden R, G en B zijn dan als volgt te bepalen:
 
 


 


 
En gebruik dan de volgende tabel voor toekenning van RGB-waarden:
Hi R G B
0 p q t
1 u p t
2 t p q
3 t u p
4 q t p
5 p t u

R, G en B zijn ∈ [0, 1]. Dit kan eenvoudig worden omgezet naar 24-bits RGB door elke waarde te vermenigvuldigen met 255.

Vergelijking van HSL en HSV/HSB

bewerken

De definitie van de H-waarde is identiek. De begrippen Saturation zijn verschillend (hoewel wel met hetzelfde woord); de derde component is verschillend en heeft een andere naam: Lightness versus Value.

HSL komt in het gebruik sterk overeen met HSV/HSB. HSL heeft een (nog) betere weergave van en onderscheid tussen de menselijke begrippen 'verzadiging' en 'helderheid'. Daarom ook wordt HSL verkozen door ontwerpers en kunstenaars.


Voorbeelden

bewerken
RGB (×100%) RGB (dec) HSL HSV/HSB Resultaat
(1; 0; 0) (255; 0; 0) (0°; 1; 1/2) (0°; 1; 1)                   
(1/2; 1; 1/2) (127; 255; 127) (120°; 1/2; 3/4) (120°; 1/2; 1)                   
(0; 0; 1/2) (0; 0; 127) (240°; 1/2; 1/4) (240°; 1; 1/2)    

Zie ook

bewerken
bewerken