Webserver

Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de client stuurt. Als totum pro parte wordt in het dagelijks spraakgebruik ook wel de hele computer die de betreffende software uitvoert als webserver aangeduid.

Het Engelse begrip server betekent zoveel als "dienstverlener". De dienst, het leveren van documenten of gegevens, wordt doorgaans verleend aan webbrowsers en computerprogramma's. De verzoeken aan een webserver moeten niet noodzakelijkerwijs via een fysiek netwerk gesteld worden, een dergelijke communicatie kan ook binnen één en dezelfde computer plaatsvinden.

De documenten die door een webserver geleverd worden, kunnen uit verschillende bronnen komen: het kunnen bestanden op een opslagmedium zijn, maar het kan ook uitvoer van andere computerprogramma's zijn die bijvoorbeeld databases raadplegen om ter plekke een document/gestructueerde data voor de client samen te stellen. De webserver kan daarbij met andere computerprogramma's communiceren via bijvoorbeeld CGI.

Apache, IIS en nginx zijn de drie meest gebruikte webservers.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken