Lijst van HTML-entiteiten

Wikimedia-lijst

De HTML 4 DTD declareert 252 entiteiten. HTML staat niet toe zelf entiteiten te declareren.

In de onderstaande tabel vind je alle HTML-entiteiten van versies: 2.0, 3.2, of 4.0. HTML 4.01 heeft geen nieuwe entiteiten toegevoegd.

Naam Symbool Unicode code point Standaard Omschrijving
quot " U+0022 (34) HTML 2.0 typografie: dubbel recht aanhalingsteken
amp & U+0026 (38) HTML 2.0 typografie: en-teken
lt < U+003C (60) HTML 2.0 wiskunde: kleiner dan
gt > U+003E (62) HTML 2.0 wiskunde: groter dan
nbsp   U+00A0 (160) HTML 3.2 typografie: harde spatie
iexcl ¡ U+00A1 (161) HTML 3.2 Spaans: omgekeerd uitroepteken
cent ¢ U+00A2 (162) HTML 3.2 valuta: dollarcent
pound £ U+00A3 (163) HTML 3.2 valuta: pond
curren ¤ U+00A4 (164) HTML 3.2 valuta: algemeen valutasymbool
yen ¥ U+00A5 (165) HTML 3.2 valuta: yen
brvbar ¦ U+00A6 (166) HTML 3.2 typografie: gebroken streepje
sect § U+00A7 (167) HTML 3.2 typografie: paragraafteken
uml ¨ U+00A8 (168) HTML 3.2 typografie: umlaut/trema
copy © U+00A9 (169) HTML 3.2 typografie: copyrightteken
ordf ª U+00AA (170) HTML 3.2 Spaans: aanduiding vrouwelijk rangtelwoord
laquo « U+00AB (171) HTML 3.2 typografie: linker guillemet
not ¬ U+00AC (172) HTML 3.2 wiskunde: niet-symbool
shy ­ U+00AD (173) HTML 3.2 typografie: afbreekstreepje
reg ® U+00AE (174) HTML 3.2 typografie: gedeponeerd handelsmerk
macr ¯ U+00AF (175) HTML 3.2 macron
deg ° U+00B0 (176) HTML 3.2 gradenteken
plusmn ± U+00B1 (177) HTML 3.2 wiskunde: plusminus
sup2 ² U+00B2 (178) HTML 3.2 wiskunde: superscript 2
sup3 ³ U+00B3 (179) HTML 3.2 wiskunde: superscript 3
typografie: acute ´ U+00B4 (180) HTML 3.2 typografie: accent aigu
micro µ U+00B5 (181) HTML 3.2 microsymbool
para U+00B6 (182) HTML 3.2 typografie: alineateken
middot · U+00B7 (183) HTML 3.2 typografie: middelhoge punt
cedil ¸ U+00B8 (184) HTML 3.2 typografie: cedille
sup1 ¹ U+00B9 (185) HTML 3.2 wiskunde: superscript 1
ordm º U+00BA (186) HTML 3.2 Spaans: aanduiding mannelijk rangtelwoord
raquo » U+00BB (187) HTML 3.2 typografie: rechter guillemet
frac14 ¼ U+00BC (188) HTML 3.2 wiskunde: 1/4 (kwart)
frac12 ½ U+00BD (189) HTML 3.2 wiskunde: 1/2 (half)
frac34 ¾ U+00BE (190) HTML 3.2 wiskunde: 3/4 (driekwart)
iquest ¿ U+00BF (191) HTML 3.2 Spaans: omgekeerd vraagteken
Agrave À U+00C0 (192) HTML 2.0 diakriet: A met accent grave
Aacute Á U+00C1 (193) HTML 2.0 diakriet: A met accent aigu
Acirc  U+00C2 (194) HTML 2.0 diakriet: A met circumflex
Atilde à U+00C3 (195) HTML 2.0 diakriet: A met tilde
Auml Ä U+00C4 (196) HTML 2.0 diakriet: A met umlaut/trema
Aring Å U+00C5 (197) HTML 2.0 diakriet: A met corona
AElig Æ U+00C6 (198) HTML 2.0 diakriet: AE-ligatuur (Deens)
Ccedil Ç U+00C7 (199) HTML 2.0 diakriet: C met cedille
Egrave È U+00C8 (200) HTML 2.0 diakriet: E met accent grave
Eacute É U+00C9 (201) HTML 2.0 diakriet: E met accent aigu
Ecirc Ê U+00CA (202) HTML 2.0 diakriet: E met circumflex
Euml Ë U+00CB (203) HTML 2.0 diakriet: E met umlaut/trema
Igrave Ì U+00CC (204) HTML 2.0 diakriet: I met accent grave
Iacute Í U+00CD (205) HTML 2.0 diakriet: I met accent aigu
Icirc Î U+00CE (206) HTML 2.0 diakriet: I met circumflex
Iuml Ï U+00CF (207) HTML 2.0 diakriet: I met umlaut/trema
ETH Ð U+00D0 (208) HTML 2.0 IJslands: hoofdletter Eth
Ntilde Ñ U+00D1 (209) HTML 2.0 diakriet: N met tilde
Ograve Ò U+00D2 (210) HTML 2.0 diakriet: O met accent grave
Oacute Ó U+00D3 (211) HTML 2.0 diakriet: O met accent aigu
Ocirc Ô U+00D4 (212) HTML 2.0 diakriet: O met circumflex
Otilde Õ U+00D5 (213) HTML 2.0 diakriet: O met tilde
Ouml Ö U+00D6 (214) HTML 2.0 diakriet: O met umlaut/trema
times × U+00D7 (215) HTML 3.2 wiskunde: vermenigvuldigingsteken
Oslash Ø U+00D8 (216) HTML 2.0 diakriet: doorgestreepte O
Ugrave Ù U+00D9 (217) HTML 2.0 diakriet: U met accent grave
Uacute Ú U+00DA (218) HTML 2.0 diakriet: U met accent aigu
Ucirc Û U+00DB (219) HTML 2.0 diakriet: U met circumflex
Uuml Ü U+00DC (220) HTML 2.0 diakriet: U met umlaut/trema
Yacute Ý U+00DD (221) HTML 2.0 diakriet: Y met accent aigu
THORN Þ U+00DE (222) HTML 2.0 IJslands: hoofdletter Thorn
szlig ß U+00DF (223) HTML 2.0 Duits: sz-ligatuur
agrave à U+00E0 (224) HTML 2.0 diakriet: a met accent grave
aacute á U+00E1 (225) HTML 2.0 diakriet: a met accent aigu
acirc â U+00E2 (226) HTML 2.0 diakriet: a met circumflex
atilde ã U+00E3 (227) HTML 2.0 diakriet: a met tilde
auml ä U+00E4 (228) HTML 2.0 diakriet: a met umlaut/trema
aring å U+00E5 (229) HTML 2.0 diakriet: a met corona
aelig æ U+00E6 (230) HTML 2.0 diakriet: ae-ligatuur (Deens)
ccedil ç U+00E7 (231) HTML 2.0 diakriet: c met cedille
egrave è U+00E8 (232) HTML 2.0 diakriet: e met accent grave
eacute é U+00E9 (233) HTML 2.0 diakriet: e met accent aigu
ecirc ê U+00EA (234) HTML 2.0 diakriet: e met circumflex
euml ë U+00EB (235) HTML 2.0 diakriet: e met umlaut/trema
igrave ì U+00EC (236) HTML 2.0 diakriet: i met accent grave
iacute í U+00ED (237) HTML 2.0 diakriet: i met accent aigu
icirc î U+00EE (238) HTML 2.0 diakriet: i met dakje
iuml ï U+00EF (239) HTML 2.0 diakriet: i met trema
eth ð U+00F0 (240) HTML 2.0 IJslands: kleine letter eth
ntilde ñ U+00F1 (241) HTML 2.0 diakriet: n met tilde
ograve ò U+00F2 (242) HTML 2.0 diakriet: o met accent grave
oacute ó U+00F3 (243) HTML 2.0 diakriet: o met accent aigu
ocirc ô U+00F4 (244) HTML 2.0 diakriet: o met dakje
otilde õ U+00F5 (245) HTML 2.0 diakriet: o met tilde
ouml ö U+00F6 (246) HTML 2.0 diakriet: o met umlaut/trema
divide ÷ U+00F7 (247) HTML 3.2 wiskunde: deelteken
oslash ø U+00F8 (248) HTML 2.0 diakriet: doorgestreepte o
ugrave ù U+00F9 (249) HTML 2.0 diakriet: u met accent grave
uacute ú U+00FA (250) HTML 2.0 diakriet: u met accent aigu
ucirc û U+00FB (251) HTML 2.0 diakriet: u met circumflex
uuml ü U+00FC (252) HTML 2.0 diakriet: u met umlaut/trema
yacute ý U+00FD (253) HTML 2.0 diakriet: y met accent aigu
thorn þ U+00FE (254) HTML 2.0 IJslands: kleine letter thorn
yuml ÿ U+00FF (255) HTML 2.0 diakriet: y met umlaut/trema
OElig ΠU+0152 (338) HTML 4.0 typografie: OE-ligatuur
oelig œ U+0153 (339) HTML 4.0 typografie: oe-ligatuur
Scaron Š U+0160 (352) HTML 4.0 diakriet: S met haček
scaron š U+0161 (353) HTML 4.0 diakriet: s met haček
Yuml Ÿ U+0178 (376) HTML 4.0 diakriet: y met trema
fnof ƒ U+0192 (402) HTML 4.0 valuta: cursieve f (florijnteken)
circ ˆ U+02C6 (710) HTML 4.0 typografie: circumflex
tilde ˜ U+02DC (732) HTML 4.0 typografie: tilde
Alpha Α U+0391 (913) HTML 4.0 Grieks: Alfa
Beta Β U+0392 (914) HTML 4.0 Grieks: Bèta
Gamma Γ U+0393 (915) HTML 4.0 Grieks: Gamma
Delta Δ U+0394 (916) HTML 4.0 Grieks: Delta
Epsilon Ε U+0395 (917) HTML 4.0 Grieks: Epsilon
Zeta Ζ U+0396 (918) HTML 4.0 Grieks: Zèta
Eta Η U+0397 (919) HTML 4.0 Grieks: Èta
Theta Θ U+0398 (920) HTML 4.0 Grieks: Thèta
Iota Ι U+0399 (921) HTML 4.0 Grieks: Iota
Kappa Κ U+039A (922) HTML 4.0 Grieks: Kappa
Lambda Λ U+039B (923) HTML 4.0 Grieks: Lamda
Mu Μ U+039C (924) HTML 4.0 Grieks: Mu
Nu Ν U+039D (925) HTML 4.0 Grieks: Nu
Xi Ξ U+039E (926) HTML 4.0 Grieks: Xi
Omicron Ο U+039F (927) HTML 4.0 Grieks: Omicron
Pi Π U+03A0 (928) HTML 4.0 Grieks: Pi
Rho Ρ U+03A1 (929) HTML 4.0 Grieks: Rho
Sigma Σ U+03A3 (931) HTML 4.0 Grieks: Sigma
Tau Τ U+03A4 (932) HTML 4.0 Grieks: Tau
Upsilon Υ U+03A5 (933) HTML 4.0 Grieks: Ypsilon
Phi Φ U+03A6 (934) HTML 4.0 Grieks: Phi
Chi Χ U+03A7 (935) HTML 4.0 Grieks: Chi
Psi Ψ U+03A8 (936) HTML 4.0 Grieks: Psi
Omega Ω U+03A9 (937) HTML 4.0 Grieks: Omega
alpha α U+03B1 (945) HTML 4.0 Grieks: alfa
beta β U+03B2 (946) HTML 4.0 Grieks: bèta
gamma γ U+03B3 (947) HTML 4.0 Grieks: gamma
delta δ U+03B4 (948) HTML 4.0 Grieks: delta
epsilon ε U+03B5 (949) HTML 4.0 Grieks: epsilon
zeta ζ U+03B6 (950) HTML 4.0 Grieks: zèta
eta η U+03B7 (951) HTML 4.0 Grieks: èta
theta θ U+03B8 (952) HTML 4.0 Grieks: thèta
iota ι U+03B9 (953) HTML 4.0 Grieks: iota
kappa κ U+03BA (954) HTML 4.0 Grieks: kappa
lambda λ U+03BB (955) HTML 4.0 Grieks: lamda
mu μ U+03BC (956) HTML 4.0 Grieks: mu
nu ν U+03BD (957) HTML 4.0 Grieks: nu
xi ξ U+03BE (958) HTML 4.0 Grieks: xi
omicron ο U+03BF (959) HTML 4.0 Grieks: omicron
pi π U+03C0 (960) HTML 4.0 Grieks: pi
rho ρ U+03C1 (961) HTML 4.0 Grieks: rho
sigmaf ς U+03C2 (962) HTML 4.0 Grieks: sigma aan einde van woord
sigma σ U+03C3 (963) HTML 4.0 Grieks: sigma
tau τ U+03C4 (964) HTML 4.0 Grieks: tau
upsilon υ U+03C5 (965) HTML 4.0 Grieks: ypsilon
phi φ U+03C6 (966) HTML 4.0 Grieks: phi
chi χ U+03C7 (967) HTML 4.0 Grieks: chi
psi ψ U+03C8 (968) HTML 4.0 Grieks: psi
omega ω U+03C9 (969) HTML 4.0 Grieks: omega
thetasym ϑ U+03D1 (977) HTML 4.0 Grieks: thèta (variant)
upsih ϒ U+03D2 (978) HTML 4.0 Grieks: ypsilon met haakje
piv ϖ U+03D6 (982) HTML 4.0 Grieks: pi (variant)
ensp > < U+2002 (8194) HTML 4.0 typografie: halfbrede spatie[1]
emsp > < U+2003 (8195) HTML 4.0 typografie: brede spatie[1]
thinsp > < U+2009 (8201) HTML 4.0 typografie: smalle spatie[1]
zwnj U+200C (8204) HTML 4.0 "zero width non-joiner"
zwj U+200D (8205) HTML 4.0 "zero width joiner"
lrm U+200E (8206) HTML 4.0 links-naar-rechts-leesrichtingmarkering
rlm U+200F (8207) HTML 4.0 rechts-naar-links-leesrichtingmarkering
ndash U+2013 (8211) HTML 4.0 typografie: half kastlijntje (halflang steepje)
mdash U+2014 (8212) HTML 4.0 typografie: kastlijntje (lang streepje)
lsquo U+2018 (8216) HTML 4.0 typografie: linker enkel aanhalingsteken
rsquo U+2019 (8217) HTML 4.0 typografie: rechter enkel aanhalingsteken (ook apostrof)
sbquo U+201A (8218) HTML 4.0 typografie: laag enkel aanhalingsteken
ldquo U+201C (8220) HTML 4.0 typografie: linker dubbel aanhalingsteken
rdquo U+201D (8221) HTML 4.0 typografie: rechter dubbel aanhalingsteken
bdquo U+201E (8222) HTML 4.0 typografie: laag dubbel aanhalingsteken
dagger U+2020 (8224) HTML 4.0 typografie: obelisk
Dagger U+2021 (8225) HTML 4.0 typografie: dubbele obelisk
bull U+2022 (8226) HTML 4.0 typografie: bolletje (bullet)
hellip U+2026 (8230) HTML 4.0 typografie: beletselteken
permil U+2030 (8240) HTML 4.0 typografie: promille
prime U+2032 (8242) HTML 4.0 wiskunde: accent (ook minuutteken)
Prime U+2033 (8243) HTML 4.0 wiskunde: dubbel accent (ook secondeteken)
lsaquo U+2039 (8249) HTML 4.0 typografie: linker enkele punthaak
rsaquo U+203A (8250) HTML 4.0 typografie: rechter enkele punthaak
oline U+203E (8254) HTML 4.0 typografie: hoge lijn
frasl U+2044 (8260) HTML 4.0 typografie: deelteken / schuine streep
euro U+20AC (8364) HTML 4.0 valuta: euro
image U+2111 (8465) HTML 4.0 Gotische I
weierp U+2118 (8472) HTML 4.0 schrijfletter p
real U+211C (8476) HTML 4.0 Gotische R
trade U+2122 (8482) HTML 4.0 typografie: handelsmerk
alefsym U+2135 (8501) HTML 4.0 Hebreeuws: alef
larr U+2190 (8592) HTML 4.0 pijl: pijl naar links
uarr U+2191 (8593) HTML 4.0 pijl: pijl omhoog
rarr U+2192 (8594) HTML 4.0 pijl: pijl naar rechts
darr U+2193 (8595) HTML 4.0 pijl: pijl omlaag
harr U+2194 (8596) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl (horizontaal)
crarr U+21B5 (8629) HTML 4.0 pijl: pijl omlaag en naar links
lArr U+21D0 (8656) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl naar links
uArr U+21D1 (8657) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl omhoog
rArr U+21D2 (8658) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl naar rechts
dArr U+21D3 (8659) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl omlaag
hArr U+21D4 (8660) HTML 4.0 pijl: dubbele pijl naar links en naar rechts
forall U+2200 (8704) HTML 4.0 wiskunde: universele kwantor
part U+2202 (8706) HTML 4.0 wiskunde: partiële differentiaal
exist U+2203 (8707) HTML 4.0 wiskunde: existentiële kwantor
empty U+2205 (8709) HTML 4.0 wiskunde: lege verzameling
nabla U+2207 (8711) HTML 4.0 wiskunde: nabla
isin U+2208 (8712) HTML 4.0 wiskunde: element van
notin U+2209 (8713) HTML 4.0 wiskunde: geen element van
ni U+220B (8715) HTML 4.0 wiskunde: heeft als element
prod U+220F (8719) HTML 4.0 wiskunde: product (herhaald vermenigvuldigen)
sum U+2211 (8721) HTML 4.0 wiskunde: som (herhaald optellen)
minus U+2212 (8722) HTML 4.0 wiskunde: minus
lowast U+2217 (8727) HTML 4.0 wiskunde: asteriskoperator
radic U+221A (8730) HTML 4.0 wiskunde: wortel
prop U+221D (8733) HTML 4.0 wiskunde: proportioneel aan
infin U+221E (8734) HTML 4.0 wiskunde: oneindig
ang U+2220 (8736) HTML 4.0 wiskunde: hoek
and U+2227 (8743) HTML 4.0 wiskunde: conjunctie
or U+2228 (8744) HTML 4.0 wiskunde: disjunctie
cap U+2229 (8745) HTML 4.0 wiskunde: doorsnede
cup U+222A (8746) HTML 4.0 wiskunde: vereniging
int U+222B (8747) HTML 4.0 wiskunde: integraal
there4 U+2234 (8756) HTML 4.0 wiskunde: hieruit volgt
sim U+223C (8764) HTML 4.0 wiskunde: gelijkvormig met (tilde-operator)
cong U+2245 (8773) HTML 4.0 wiskunde: congruent met
asymp U+2248 (8776) HTML 4.0 wiskunde: ongeveer gelijk aan
ne U+2260 (8800) HTML 4.0 wiskunde: ongelijk aan
equiv U+2261 (8801) HTML 4.0 wiskunde: identiek aan
le U+2264 (8804) HTML 4.0 wiskunde: kleiner dan of gelijk aan
ge U+2265 (8805) HTML 4.0 wiskunde: groter dan of gelijk aan
sub U+2282 (8834) HTML 4.0 wiskunde: deelverzameling van
sup U+2283 (8835) HTML 4.0 wiskunde: bevat deelverzameling
nsub U+2284 (8836) HTML 4.0 wiskunde: geen deelverzameling van
sube U+2286 (8838) HTML 4.0 wiskunde: is deelverzameling of identiek
supe U+2287 (8839) HTML 4.0 wiskunde: bevat deelverzameling of is identiek
oplus U+2295 (8853) HTML 4.0 wiskunde: plus in cirkel
otimes U+2297 (8855) HTML 4.0 wiskunde: maal in cirkel
perp U+22A5 (8869) HTML 4.0 wiskunde: loodrecht
sdot U+22C5 (8901) HTML 4.0 wiskunde: puntoperator
lceil U+2308 (8968) HTML 4.0 wiskunde: linker afrondingshaakje (naar boven)
rceil U+2309 (8969) HTML 4.0 wiskunde: rechter afrondingshaakje (naar boven)
lfloor U+230A (8970) HTML 4.0 wiskunde: linker afrondingshaakje (naar beneden)
rfloor U+230B (8971) HTML 4.0 wiskunde: rechter afrondingshaakje (naar beneden)
lang U+2329 (9001) HTML 4.0 wiskunde: linker punthaak
rang U+232a (9002) HTML 4.0 wiskunde: rechter punthaak
loz U+25CA (9674) HTML 4.0 typografie: ruit
spades U+2660 (9824) HTML 4.0 kaartspel: schoppen
clubs U+2663 (9827) HTML 4.0 kaartspel: klaveren
hearts U+2665 (9829) HTML 4.0 kaartspel: harten
diams U+2666 (9830) HTML 4.0 kaartspel: ruiten

Zie ook bewerken