Lijnlast

Een lijnlast is een belasting die aangrijpt op een constructiedeel, waarbij de lengte van het belastingoppervlak, veel groter is dan de breedte van dat oppervlak. Uit praktisch oogpunt kunnen ook aaneenschakelingen van puntlasten, van ongeveer gelijke grootte, worden samengevoegd tot een lijnlast.

Lijnlast op een plaat

Lijnlasten worden in een constructieberekening ingevoerd teneinde de optredende vervormingen en spanningen in de constructie te kunnen bepalen. De totale belasting, door de lijnlast uitgeoefend, bedraagt: lengte lijnlast * gemiddelde grootte lijnlast. In formulevorm:

Voorbeelden van lijnlasten zijn: