Puntlast

Een puntlast is een belasting die aangrijpt op een constructiedeel, waarbij de oppervlakte van het aangrijpingsvlak klein is in verhouding tot het constructiedeel.

Puntlast op een plaat

Puntlasten worden in een constructieberekening ingevoerd teneinde de optredende vervormingen en spanningen in de constructie te kunnen bepalen.

Voorbeelden van puntlasten zijn:

Wanneer de spanningen in een plaat, onder invloed van de puntlast zodanig oplopen dat de punt door de plaat prikt, wordt gesproken over het doorponsen van de plaat.