Veranderlijke belasting

Veranderlijke belasting is de oorzaak van krachten op, of vervorming van een bouwwerk, die tijdens de levensduur van een bouwwerk niet altijd aanwezig is, of die, welke in de loop van de tijd significant afwijkt van de gemiddeld aanwezige belasting. Veranderlijke belasting wordt ook wel variabele belasting genoemd.

Voorbeelden van veranderlijke belastingen zijn: